Opsang til trafikselskaberne: Jeres informationer skal nå ud til alle

DEBAT: Det er ansvarsløst, når trafikselskabernes passagerer udelukkende informeres om forsinkelser gennem apps, som langt fra alle kan gøre brug af, skriver en række aktører. 

Af John Heilbrunn, Lise Acthon og Laura Kirch Kirkegaard
Hhv. næstformand i Dansk Blindesamfund, næstformand i Danske Seniorer og afdelingschef i Forbrugerrådet Tænk

God information er alfa og omega for passagerer i den kollektive transport.

Det gælder, når vi skal planlægge vores rejse, når vi står ved busstoppestedet, og når vi sidder i toget. Og det gælder især, når der opstår forsinkelser.

Som passagerer har vi alle det tilfælles, at vi uden ordentlig information ved forsinkelser mangler handlemuligheder i en presset situation, hvor vi frygter at misse den næste forbindelse eller at svigte vores aftale med familier, kolleger eller venner ved at komme for sent.

Under halvdelen af togpassagererne er tilfredse med den information, de modtager, når toget er forsinket. Det viser Passagerpulsens Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser.

Ikke tilstrækkeligt med en app
Mangelfuld information ved forsinkelser er frustrerende for alle. Men for dem, som er synshandicappede, hørehæmmede eller for ældre og passagerer, som ikke har adgang til en smartphone med mobilt internet, er det særligt udfordrende.

Mange i den situation oplever at stå og vente uden at få nogen som helst information. Måske kommer der et højttalerudkald på stationen, men hvis der gør, er det ikke sikkert, at man kan høre det og sikre sig, at man har forstået beskeden. Man risikerer at sætte sig i det forkerte tog eller strande ved busstoppestedet.

Når der ikke er personale til stede på stationer og stoppesteder til at hjælpe passagerer med syns- og hørehandicap og passagerer, som ikke har adgang til online information om forsinkelser, overlades de til medpassagerernes villighed og evne til at hjælpe. Det er en god ting, at vi som mennesker hjælper hinanden i dagligdagen, men er det rimeligt, at store grupper af passagerer lades i stikken af dem, som har ansvaret for transporten?

Tilgængelig information til alle
Dansk Blindesamfund, Danske Seniorer og Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk mener, at trafikselskaberne kan og bør tage ansvar for at forbedre informationen til passagererne og gøre den tilgængelig for alle.

Konkret foreslår vi

  • at Banedanmark og togoperatørerne prioriterer samarbejdet for altid at give passagererne hurtig, brugbar og korrekt information om forsinkelser på stationerne, når de opstår.
  • at trafikselskaberne laver en inkluderende informationsindsats med udgangspunkt i de forskellige behov, som forskellige typer passagerer har. Informationen ved forsinkelser skal tage højde for, at ikke alle passagerer har adgang til Rejseplanen eller andre trafik-apps på farten – det kan være flere udkald, tydeligt markerede opkaldspunkter, flere informationsskærme og mere personale på stationerne.
  • at trafikselskaberne sikrer sig, at transport-apps og programmer er fuldt tilgængelige for for eksempel personer med synshandicap – eller at der etableres tilsvarende alternativer.

Selskaberne kan sikre sig, at deres informationsindsats kommer alle til gavn ved at høre passagererne, når de udvikler nye løsninger.

Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk tager hvert år pulsen på passagererne i den kollektive transport med blandt andet de Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser.  

Passagerpulsen, Danske Seniorer og Dansk Blindesamfund stiller sig gerne til rådighed for selskaberne med vores viden om forskellige passagerers behov for information.

Forrige artikel V: Hovedstadens kollektive trafik har brug for privat konkurrence V: Hovedstadens kollektive trafik har brug for privat konkurrence Næste artikel V og R: Send mastodonten Movia på slankekur og styrk den kollektive trafik V og R: Send mastodonten Movia på slankekur og styrk den kollektive trafik