Debat

Rådet for Bæredygtig Trafik: Lokalbanerne er livsnødvendige for yderområderne

Nedlæggelse af lokalbaner sætter yderligere skub på centraliseringen, som lokalsamfundene i forvejen lider under. Når en landsdel først har mistet sin lokalbane, får den negative spiral endnu et par omdrejninger, skriver Leif Kajbjerg og Niels Wellendorf.

Erfaringer og dokumentation viser, at kompenserende busløsninger på ingen måde kan matche togets komfort og hurtighed, skriver Leif Kajbjerg og Niels Wellendorf.
Erfaringer og dokumentation viser, at kompenserende busløsninger på ingen måde kan matche togets komfort og hurtighed, skriver Leif Kajbjerg og Niels Wellendorf.Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Lokalbanerne gør ikke meget væsen af sig. De er der bare, og de gennemfører deres kørselsprogram dag ud og dag ind. I og uden for myldretiderne. Uregelmæssigheder og aflysninger er der ikke mange af.

I modsætning til Arriva-strækningerne, hvor aflysninger i hobetal hører til dagens (u)orden. Lokalbanerne – eller privatbanerne som de hed tidligere – er ofte rygraden i den kollektive trafikbetjening i en landsdel.

Der er derfor god mening i, at Folketingets Transportudvalg i går, 24. februar, gennemførte en offentlig udvalgshøring om lokalbanernes fremtidige drift og vedligehold.

De lokale og regionale jernbaner er nemlig af vital betydning for de områder, de betjener.

Læs også

Vil koste lokalsamfund dyrt
Lektor Pia Heike Johansen, Syddansk Universitet, påpeger således, som en af konklusionerne i et større studie, at det koster udkanten og mange lokalsamfund dyrt, hvis den kollektive trafik nedgraderes eller ikke prioriteres.

Men enkelte forskere mener, at lokalbanerne er alt for dyre, og at busdrift ville være det oplagte alternativ. Men her går trafikforskerne og transportøkonomerne (inklusive CEPOS) galt i byen.

For deres verdensfjerne regnemodeller og kalkuler er jo ubrugelige, når de ikke er i stand til at værdisætte de enorme tab, som lokalsamfundene vil lide ved nedlæggelsen af en lokalbane.

Kort sagt vil udviklingen til spøgelsesby for alvor tage fart, hvis den lokale jernbane blev nedlagt.

Leif Kajbjerg og Niels Wellendorf
Hhv. næstformand og bestyrelsesmedlem, Rådet for Bæredygtig Trafik

En række artikler i aviser og indslag i regionalt tv sætter en tyk streg under betydningen af skinnetransport og stationsadgang i nærmiljøer. Disse mediehistorier er baseret på udsagn fra lokale beboere og aktivister, som kæmper for genåbning af en station, der har været lukket ned i årevis.

Eller som udtrykker deres glæde over, at deres landsby igen er kommet på jernbanelandkortet efter ibrugtagningen af letbanen til Grenå. Eller hvor de adspurgte på gaden alle som en fremhæver vigtigheden af fortsat at bevare en lokalbane, som var lukningstruet, men som blev reddet efter en lang og sej kamp.

Selv om det er mediehistorier og ikke forskningsbaserede undersøgelsesresultater, bekræfter det, at skinnefaktoren har betydning for et lokalsamfunds trivsel. Stagnation, fraflytning, affolkning, lukning af butikker og supermarkeder, kort sagt vil udviklingen til spøgelsesby for alvor tage fart, hvis den lokale jernbane blev nedlagt.

Men da yderområdernes overlevelse og udvikling er noget, som mange politikere inklusive indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad går ind for, må der naturligvis afsættes de fornødne midler hertil.

Busser kan på ingen måde matche
Det er let – og kræver ikke de store færdigheder – at sammenligne tal for jernbaner og finde ud af, hvilke baner der tilsyneladende ligger i den tunge ende og behændigt kan påhæftes prædikatet Danmarks ”dyreste”.

Men de aktuelle omkostninger skal sættes i relation til de massive samfundsøkonomiske tab, der ville blive påført eksempelvis centrale stationsbyer i de berørte kommuner (byer som Lemvig, Sorø, Store Heddinge og Varde), hvis baner blev lukket. Erfaringer og dokumentation viser, at kompenserende busløsninger på ingen måde kan matche togets komfort og hurtighed.

Sat på spidsen kan nedlagte lokalbaner i områder, der i forvejen lider under centraliseringens effekter, få beboere og lokale politikere til at lukke og slukke. Og når en egn eller landsdel først har mistet sin lokalbane, får den negative spiral endnu et par omdrejninger.

Erstatning af skinner med bus, eventuelt Bus Rapid Transit (BRT), er som regel en pauver løsning. Den umiddelbare økonomiske gevinst står slet ikke i forhold til de negative langtidseffekter af konverteringen til busdrift.

Med de senere års store stigninger i passagertallet på alle landets privatbaner, hvoraf nogle har større passagertal end de mindste statslige banestrækninger, finder vi i Rådet for Bæredygtig Trafik det selvsagt vigtigt, at alle privatbanerne opretholdes og udbygges samt at deres økonomi styrkes.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00