Debat

Rådet for Grøn Omstilling: Brug for grund­læggende opgradering af fysisk infra­struktur

Det er vigtigt, at en ny grøn mobilitetsplan, som navnet antyder, rent faktisk bliver grøn. Vigtigst er det at opgradere den eksisterende fysiske infrastruktur, skriver Daria Rivin og Jeppe Juul.

Rådet for Grøn Omstilling peger blandt andet på et behov for flere ladestationer, så infrastrukturen ikke halter, når el-køretøjer bliver dominerende.
Rådet for Grøn Omstilling peger blandt andet på et behov for flere ladestationer, så infrastrukturen ikke halter, når el-køretøjer bliver dominerende. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix
Daria Rivin
Jeppe Juul
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Ønskerne er mange, når der skal laves en ny grøn mobilitetsplan. Og med rette. Infrastrukturen har stor betydning for vores mobilitet og for vores miljø- og klimabelastning.

Grundlæggende står politikerne med et valg: Vil de være på forkant eller bagkant? Skal der lægges mere sort asfalt eller vil de opgradere den eksisterende infrastruktur til at være klar til nulemissionskøretøjer? For os er valget klart.  

Burde være banalt
Nogle synes at en ekstra motorvej, der koster rigtig meget CO2 at etablere, og som skaber øget bilisme, kan kaldes grøn, fordi der med tiden kommer til at køre flere og flere grønne biler på den.

Det er selvfølgelig politisk spin og helt meningsløst.

Grundlæggende er der tale om et sort valg, der øger klimabelastningen fra transport. Det er selvfølgelig en naturlig forlængelse af, ”hvad vi altid har gjort,” men det er på høje tid at gøre noget nyt, hvis vi vil et andet sted hen. Og det skal vi. Vi skal et sted hen, der vil gavne de kommende generationer og miljøet.

Det burde være banalt: I stedet for bevidst at bruge milliarder på at øge klimabelastningen, bør vi fokusere på at mindske klimabelastningen fra brug af den eksisterende infrastruktur.

Vi skal væk fra at etablere nye og større motorveje og øge bilismen.

Daria Rivin og Jeppe Juul, Rådet for Grøn Omstilling

Og så er det vigtigt at huske på, at en elbil er markant mere bæredygtig end en fossilbil, men fem elbiler er ikke mere bæredygtige end én elbil.

Opgør med befordringsfradraget
Vi skal bruge vores penge klogt. Men i øjeblikket bruger vi årligt cirka fem milliarder kroner i umiddelbart provenutab for at gøre det mere økonomisk attraktivt at bo langt fra sin arbejdsplads grundet befordringsfradraget. Det svarer til opførelse af to supersygehuse om året eller finansiering af 15 store havvindmølleparker.

Det er ret mange penge, og en betydelig del af dem sendes til folk der bor i Nordsjælland og pendler til København. Ikke nok med at det har medført betydeligt øget bilisme, så har det også ført til en betydelig klimabelastning. Det kan gøres snedigere, billigere og vigtigst, grønnere.

Rigtig mange mennesker har indrettet sig økonomisk efter fradraget. Derfor er det svært bare at fjerne det.

Men der er brug for en markant bedre måde at bruge så mange penge på, der i øjeblikket mest modarbejder andre klima- og transporthensyn. Der er brug for, at befordringsfradraget understøtter en grøn omstilling af mobiliteten.

For eksempel gennem øget brug af offentlig transport, cykel og elbiler. Og der er brug for at overveje, om det virkelig er meningsfuldt, at hjemmearbejde – som mange af os faktisk har fået til at fungere under corona – reelt skal straffes økonomisk, som det sker i dag.

Generel opgradering af infrastruktur
Mest grundlæggende er der brug for at opgradere den eksisterende fysiske infrastruktur.

I forhold til jernbanen er der brug for at gennemføre Togfondens timeplan, færdiggøre signalprojektet og elektrificeringen af hovedlinjerne og sørge for, at der bliver indsat batteritog på de strækninger, hvor det giver bedre økonomisk mening.

I forhold til havnene har vi særligt brug for investeringer i landstrøm og lademuligheder for færger og el-køretøjer samt klargøring af havnene til de store energiø- og havvindmølleprojekter.

Med en markant stigning i brug af el-cykler er der også åbnet op for at kombinere en reduktion af klimabelastningen med aktiv mobilitet og sundhed.

Det giver derfor mening i endnu højere grad at udbygge infrastrukturen til cykler, der både øger mobiliteten for dette transportmiddel, men som samtidig også kan give et alternativ for mange, der i dag er bilister.

Klar når ketchup-flasken brister
Mobilitet er mange ting, men ender oftest med at være centreret om det eksisterende vejnet for biler.

Også her bør fokus være på at opgradere vejnettet for at mindske klimabelastningen. Mest grundlæggende er der brug for at elektrificere vejene.

Vi er i gang, men der er brug for at gennemføre en ambitiøs plan for ladeinfrastruktur, der skal være markant forud for antallet af el-køretøjer, så det ikke er infrastrukturen, der halter, når først der kommer hul på ketchup-flasken, og el-køretøjer bliver det helt dominerende blandt nye biler.

Særligt hurtigt forventer vi i Rådet for Grøn Omstilling, at det kommer til at gå med elektriske lastbiler på de danske veje.

Og det er en forventning, vi tydeligvis deler med vores nabolande, der i øjeblikket investerer massivt i elektrificering af lastbiler, mens vi i Danmark holder fast i at have en lavere dieselafgift end vores nabolande, der gør det billigere at køre fossilt end grønt.

Sverige investerer i år og næste år 1,2 milliarder svenske kroner i hurtigladere til regional kørsel med elektriske lastbiler, og både Sverige og Tyskland bruger store milliardbeløb på at elektrificere deres hovednet med køreledninger til lastbiler frem mod 2030.

Læs også

Transportbranchen kan bliver taber
Danmark er bagefter, og vi skal i gang. Ellers står den ellers meget omkostningsbevidste og stærke transportbranche i Danmark tilbage som taberne, hvis vi som nation fortsat vælger at konkurrere på at være billigst på forældet fossil teknologi, der hurtigt bliver det dyreste.

Vi skal tænke langsigtet, og vigtigst af alt er det nødvendigt, at den grønne mobilitetsplan, som navnet antyder, rent faktisk er grøn. Vi skal væk fra at etablere nye og større motorveje og øge bilismen.

Vi skal i stedet opgradere den eksisterende infrastruktur og skabe bedre vilkår for den offentlige transport og aktiv mobilitet. En grøn mobilitetsplan skal sænke klimabelastningen. Det er der et kæmpe potentiale for med de enorme beløb, der skal investeres.

Nu er det op til politikerne rent faktisk at realisere en grøn mobilitetsplan.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Daria Rivin

Rådgiver, Klima & Transport, Rådet for Grøn Omstilling
cand.soc., Politisk Økologi (Lund Universitet) BSc, Internationale Studier og Kultur & Sprog (Roskilde Uni.)

Jeppe Juul

Seniorrådgiver, Klima & Transport, Rådet for Grøn Omstilling, medlem af bestyrelsen i Transport & Environment
cand.scient.soc. (Roskilde Uni.)