Her er regeringens plan for forundersøgelse af Kattegatforbindelse

FORUNDERSØGELSE: Transport- og Boligministeriet har nedsat et kommissorium for den videre forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat. Arbejdet skal blandt andet klarlægge de miljø- og samfundsøkonomiske konsekvenser af forbindelsen. 

Socialdemokratiet bakkede ikke op om den tidligere regerings planer om en forbindelse over Kattegat, fordi der dengang – i aftalen mellem VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti – ikke var planer om også at undersøge mulighederne for en jernbaneforbindelse. 

Regeringen har dog nu fortsat forundersøgelsen – denne gang inklusive en undersøgelse af mulighederne for en jernbaneforbindelse.

"Det er afgørende, at vi undersøger en kombineret vej- og jernbaneforbindelse og ikke bare en ren vejforbindelse, som den forhenværende minister oprindeligt ønskede," siger transportminister Benny Engelbrecht i en pressemeddelelse.  

Login