SLD: Firedobling af P-bøder er en dårlig løsning på selvskabt plage

REPLIK: 25-timersreglen har skabt et parkeringsproblem, som regeringen og DTL vil løse med en firdobling af afgifter. Forslaget rammer alle tunge køretøjer, hvilket er symbolpolitik og ikke en reel løsning, skriver branchedirektør i SLD Jesper Gronenberg.

Af Jesper Gronenberg
Branchedirektør, SLD

Erik Østergaard og DTL synes, at en firedobling af parkeringsafgifterne for alle tunge køretøjer på hele vejnettet er en fornuftig pris at betale for særreglen om 25 timers parkeringsbegrænsning for lastbiler på rastepladserne ved motorvejene.

Det modsatte synspunkt havde da også været en smule overraskende, fordi 25-timersreglen i høj grad blev til efter en dygtig lobbykampagne fra DTL’s side.

Om alle vognmænd – store som små - så også er enige i det, når de står med girokortet i hånden, fordi de bringer varer ud i en bykerne med korttidsparkering, skal jeg lade være usagt.

Men hvis Erik Østergaard i sin inderste sjæl er en spids ærgerlig over denne tvivlsomme sidegevinst ved 25-timersreglen, kan jeg godt forstå det.

Advarsler om selvskabt problem blev overhørt
Sagen er den, at firedoblingen af parkeringsafgifterne indføres for at håndtere et problem, man selv har skabt ved at indføre 25-timersreglen.

Fra transportbranchen – i hvert fald de andre dele af den end DTL – lød advarslen, at en sådan regel kunne få lastbiler til at søge væk fra motorvejene for at finde alternative steder at parkere i forbindelse med chaufførernes hvil.

Denne risiko blev i første omgang bagatelliseret fra politisk side, men nu har man så erfaret, at der alligevel er noget om snakken.

Derfor har man taget skridt til at hæve parkeringsafgifterne på hele vejnettet – også det kommunale vejnet – gældende for alle køretøjer over 3.500 kg. Og dermed kommer alle tunge køretøjer på alle landets veje til at betale for 25-timersreglen.

Vejdirektoratet: Langtidsparkering var ikke en udbredt udfordring
Det interessante er, om vi egentlig havde et så massivt problem med langtidsparkering på danske rastepladser, at det nærmest tenderede ’campering’, som det er blevet hævdet i debatten? Ikke, hvis man tager Vejdirektoratets egne tal for pålydende.

Vejdirektoratet har som grundlag for beslutningen om 25-timersreglen foretaget en række kapacitetstællinger for at afdække omfanget af problemet med langtidsparkerede lastbiler.

Optællingerne er foretaget på nogle af de mest benyttede rastepladser, og konklusionen er, at langtidsparkering ikke er et problem på hverdage, kun i weekenderne.

På hverdage parkerer kun 3 pct. af lastbilerne i over 24 timer, mens tallet for weekenderne er henholdsvis 45 pct., som parkerer 24-45 timer, og 33 pct., som parkerer over 45 timer. At tallet i weekenderne er stort, er i virkeligheden ikke så overraskende. Weekenderne er oplagte hviledage, blandt andet fordi lastbilkørsel om søndagen er forbudt i Tyskland.

Rastepladser skal renoveres
Det betyder ikke, at der ikke er kapacitetsproblemer på rastepladserne i hverdagene, for det er der. Men det skyldes altså ikke langtidsparkerede lastbiler. Det skyldes snarere, at rastepladserne ikke er tilstrækkeligt dimensionerede, og det var måske dette, man hellere skulle adressere.

Hvad langtidsparkering angår, kunne man have valgt blot at håndhæve EU-Domstolens dom fra december 2017 om, at ophold i førerhuset ud over 45 timer ikke er tilladt.

Symbolpolitik skyld i selskabt plage
Så havde man været i tråd med regelsættet på EU-plan og sat en stopper for langtidsparkering. I stedet har man indført en skærpet national parkeringsbegrænsning, som primært er designet til at genne udenlandske chauffører hurtigt videre, så de ikke afholder det fulde, reducerede ugentlige hvil på op til 45 timer i Danmark.

For at løse et problem, der ikke rigtig eksisterede - i hvert fald ikke på hverdage - står vi nu med et helt nyt problem: ulovlig lastbilparkering i blandt andet industrikvarterer.

Derfor får vi så en generel firedobling af parkeringsafgifterne. Af symbolpolitiske årsager har man med den ene hånd skabt et problem, som man så prøver at løse med den anden hånd ved at straffe alle. Det kaldes en selvskabt plage.

Forrige artikel Dansk Erhverv: Kattegatbro styrker den danske velfærd Dansk Erhverv: Kattegatbro styrker den danske velfærd Næste artikel Samsø-borgmester: Kattegatbro kan være forældet, før den er færdig Samsø-borgmester: Kattegatbro kan være forældet, før den er færdig