Debat

Speditører kritiserer EU-vejpakken: Ofrer klima og solidaritet for nationale hensyn

Konsekvenserne af EU-vejpakken, som den står nu, vil gå ud over klimaet og den europæiske solidaritet. Lad os nu finde en bedre løsning, skriver Martin Aabak.

Fortalere for EU's vejpakke mener, at den kan
bekæmpe social dumping, og at den vil være god for klimaet. Martin Aabak er
helt uenig i den udlægning.
Fortalere for EU's vejpakke mener, at den kan bekæmpe social dumping, og at den vil være god for klimaet. Martin Aabak er helt uenig i den udlægning.Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix
Martin Aabak
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Det er vigtigt, at vi i debatten ikke ser os sneblinde på nationale særhensyn til skade for den nationale helhed og Danmarks samlede konkurrenceevne.

Vinteren synes at miste sit greb om Danmark i disse dage – og håbet, er at fakta vil åbenbare sig, nu når snedriverne smelter væk.

For vi må ikke ignorere fakta og viden og lægge unødige og uvirksomme hindringer i vejen for et frit transportmarked. Til skade for både chaufførernes velfærd, vores fælles klima og samfundsøkonomien.

Argumenter har været varm luft
EU-vejpakken har været længe undervejs. Presset fra nationale organisationer og fagforeninger har været stort: Konkurrencen fra chauffører og vognmænd fra lavtlønslande skal begrænses. Argumentet har været et hensyn til chaufførernes ve og vel. Solidaritet på tværs af grænserne, måtte man forstå.

Social dumping-begrebet blev banneret under hvilket, man samlede sig. Og også klimaet skal vi passe på, lod de os vide.

Men argumenterne viser sig nu at have været varm luft. Det handler ikke om chaufførernes ve og vel. Og klimaet? Det ofrer man velvilligt, så længe nationale chauffører kører for nationale vognmænd.

Netop derfor giver det mening at lave en EU-vejpakke, der ikke tilgodeser protektionismen og drives af en kamp mod cabotage og konkurrence, men derimod en vejpakke som støtter en solidaritet, der ikke stopper ved grænsen.

Martin Aabak
Direktør, Danske Speditører

For man må forstå, at det er så vigtigt, at EU-vejpakken indføres nu, desuagtet hvilke fejl, den måtte have – man vil hellere have en inferiør løsning nu end en god løsning senere.

Vi efterspørger også klare og præcise regler på EU-niveau – og gerne snart - men det skal gøre en reel positiv forskel for miljø og arbejdsmiljø, før det giver mening. Helst uden at ødelægge konkurrencekraften i samme moment. For de er hinandens forudsætninger.

Ignorerer rapport
Med udgangspunkt i en rapport der konkluderer, at det mest sandsynlige scenarie er, at det ingen effekt vil have på chaufførernes arbejdsforhold, forsøger man sig stadig med social dumping-argumenter. Men det klinger hult, når ordningen påviseligt ikke vil have en effekt.

Hertil kommer, at man uden dokumentation mener, at de østeuropæiske chauffører kører nomadekørsel efter chanceture i Vesteuropa. Den forretningsmodel kalder man ’unfair konkurrence’. Den model kalder vi ikke-eksisterende.

Transportbranchen har små marginer – og ingen forretningsmodel kan holde til nomadekørsel i Europa. Alene dieselregningen ville gøre den model urentabel for enhver vognmand.

Man er sågar villig til at argumentere for, at der lige nu sker en øget klimabelastning ved, at chaufførerne ligger i tomgang på rastepladser.

En sådan opgørelse har jeg endnu til gode at se, der viser, at østeuropæiske chauffører skulle nyde tomgang mere end andre – eller at de specifikt skulle ønske at ligge i tomgang på vesteuropæiske rastepladser.

Læs også

De selvsamme rastepladser som regeringen afviser at betragte som vores fælles kritiske infrastruktur med tilsvarende manglende investeringer til følge, hvilket betyder, at lastbilerne fylder mere på de få, der er.

Ville man gøre en enkelt ting, der virkelig kunne gøre en forskel for de sociale vilkår og bedre forholdene for de mange chauffører, både nationale og internationale – så var det at sikre ordentlige, sikre og tilstrækkelige rastepladser for chaufførerne.

Østeuropæiske chauffører skulle ligeledes køre en stor mængde tomkørsel efter endt cabotageture. Til trods for at cabotageture køres med det formål at undgå den selvsamme tomkørsel.

Men ser man bort fra protektionismen, så er det overordnet rigtigt: Tomkørsel giver ingen klimamæssig eller forretningsmæssig mening – lad os derfor fjerne alle hindringer for, at transporten kan glide så effektivt, og dermed klimavenligt, som muligt, inklusiv at fjerne nationale, protektionistiske tiltag, der ofte direkte skaber unødvendige klimabelastninger.

Vil føre til CO2-merudledning
Hvad der dog skurrer mest, er at man argumenterer for, at vejpakken skulle give en klimagevinst. Selv i det mindst sandsynlige scenario, som også er det med mindst klimabelastning, vil der ske en merudledning.

I det mest sandsynlige scenario er billedet ikke blot merudledning. Her er der tale om en klimabelastning, der fører transportbranchen et årti tilbage. Mere end 2,5 milliarder (!) flere kilometer kørt – i øvrigt primært som den tomkørsel, man ellers påstår at ville bekæmpe – vil medføre:

  • 1.9 millioner flere ture kørt (et plus på 2,0 procent)
  • 2,9 millioner ton merudledning af CO2 (et plus på 4,6 procent)
  • NOx stiger med 7,8 procent, og PM stiger med 5 procent

Det er ikke vores argument. Det er rapportens konklusion:

”Alt i alt, viser analysen at de nye regler vil skabe merkørsel, ligegyldigt hvilket scenarie der kigges på, hvilket vil resultere i negative konsekvenser, i særdeleshed for klimaet. Samtidig er det ikke vurderingen at disse negative konsekvenser vil kompenseres af nogen som helst anden fordel…”

Lav vejpakke uden protektionisme
Det er den selvsamme konklusion, som man ser stort på i jagten på en Pyrrhussejr, hvor man dog ikke selv lider tabet – det gør de østeuropæiske chauffører (så meget for solidaritet og kamp mod social dumping), det gør klimaet (så meget for den grønne omstilling af transportsektoren), og dermed de fremtidige generationer, som står tilbage med regningen for de tomme flosklers politik.

Betyder det at chaufførerne ikke generelt skal have gode arbejdsforhold? Nej. De skal have gode forhold og klare, lige og proportionale regler. Det fortjener alle chauffører, desuagtet hvor de kommer fra.

Netop derfor giver det mening at lave en EU-vejpakke, der ikke tilgodeser protektionismen og drives af en kamp mod cabotage og konkurrence, men derimod en vejpakke som støtter en solidaritet, der ikke stopper ved grænsen.

For de nuværende tomme floskler giver ikke smil og fyldte maver i Øst- og Vesteuropa – det gør kun gode løsninger. Og gode løsninger kræver omhu og omtanke.

Vi opfordrer derfor vores politikere til at udvise den nødvendige omtanke og den rettidige omhu.

Og dette er øjeblikket, hvor man i rette tid, med omhu, kan udvise den omtanke, det er at tage rapporten og dens konklusioner seriøst: Det er en ikke-løsning. Lad os i stedet arbejde mod den gode løsning.

Hvis ikke for solidaritetens skyld, så i det mindste for klimaets. For det er rapportens entydige konklusion: Klimaet kommer til at betale prisen for de mange negative konsekvenser af EU-vejpakken, som den står nu.

Lad vinteren miste sit tag og give plads til klarsyn og gode løsninger for de mange og ikke kun de få.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Martin Aabak

Adm. direktør, Danske Speditører, sagkyndig dommer, Sø-og Handelsretten, advokat
cand.jur. (Københavns Uni. 1995), master of management development (CBS 2005)

0:000:00