Debat

Centerchef: Forårets erfaringer med digitale læringsforløb skal i spil nu

DEBAT: Hvis digitaliseringen ikke skal gå i stå, skal ungdomsuddannelserne erkende, at den nye undervisningsvirkelighed kræver konstant omstilling, skriver Michael Lund-Larsen.

Forårets erfaringer med digitale læringsforløb skal i spil nu, skriver Michael Lund-Larsen.
Forårets erfaringer med digitale læringsforløb skal i spil nu, skriver Michael Lund-Larsen.Foto: Thomas Sjørup/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Michael Lund-Larsen
Centerchef, Det Nationale Videncenter for e-læring

Forårets nedlukning viste, at det var væsentligt for kvaliteten af undervisningen og dermed for elevernes læringsudbytte, at skolen aktivt støttede lærernes omstilling til digital læring.  

Michael Lund-Larsen
Centerchef, Det Nationale Videnscenter for e-læring

Corona skaber stadig uro i undervisningen, og skolerne må indstille sig på, at det er den nye normal.

Både derfor, men også for at skabe bedre læring for elever, der ellers kan være svære at nå i undervisningen, skal forårets erfaringer med digitale læringsforløb i spil nu.

Og det burde være muligt, fordi otte ud af ti lærere mener, at de i vid udstrækning kan overføre erfaringerne med digitale læringsforløb fra coronakrisen i foråret til den almindelige undervisning.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. 

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected]

Det gælder for eksempel mulighederne for ro og rum til fordybelse, effektiv feedback og vejledning samt differentiering.

Digitaliseringen svækkes
Det nye skoleårs tilbagevenden til det fysiske samvær i undervisningen har imidlertid været så tiltrængt, at mange lærere nu forsøger at undgå virtuel undervisning.

Når den daglige undervisning og ledelsesopgaverne forstyrres af, at elever og lærere periodevis skal hjemsendes på grund af smitte eller mistanke om smitte, blokerer det for at handle visionært i forhold til udvikling af digitale læringsforløb.

Men det er uholdbart ikke at igangsætte de nødvendige ændringer af undervisningen nu. For håbet om at undervisningssituationen igen bliver normal har lange udsigter. Og der vil opstå nye vilkår, der kan ændre undervisningens rammer. Måske ikke en ny pandemi – men så vil der komme andre globale påvirkninger.

Favner særlige behov
Når ydre vilkår delvist forhindrer det fysiske samvær i undervisningen, er digitale læringsforløb det eneste realistiske svar.

Men også når det fysiske samvær i undervisningen er muligt, er digitale læringsforløb i visse sammenhænge en god løsning. For eksempel for at favne elever, hvis behov det normalt er svært at imødekomme.

Stille elever har glæde af muligheden for fordybelse og refleksion i digitale læringsforløb, og især de svage elever har glæde af feedback og vejledning på deres læringsproces i private rum, som det digitale kan tilbyde. Disse forhold blev klarlagt under coronanedlukningen.

It er også dannelse
Ungdomsuddannelsernes opgave med at danne eleverne til deres kommende samfundsliv, der på alle måder er digitaliseret, gør også brugen af it i undervisningen nødvendig.

”At bruge og forstå it er … en meget vigtig del af forberedelsen til fremtidens arbejdsmarked,” skriver Danske Gymnasier og Dansk Erhverv i et fælles indlæg. ”Dannelse omfatter blandt andet, at mennesket har evnen til at medskabe den fremtid, der opstår gennem udvikling og anvendelse af it,” siger Dansk Magisterforenings ekspertpanel.

Eleverne skal derfor i selve uddannelsen kunne se sig selv som en del af en større helhed, hvor it har en væsentlig betydning og påvirkning. Også af den grund er digitale læringsforløb vigtige.

Styrk lærernes videndeling og metodekendskab
Forårets nedlukning viste, at det var væsentligt for kvaliteten af undervisningen og dermed for elevernes læringsudbytte, at skolen aktivt støttede lærernes omstilling til digital læring.

Hvis lærerne skal vælge digitale metoder, skal de kende de digitale muligheder og støttes i brugen. Og det kan styrkes ved, at skolelederne skaber gode rammer for videndeling og samarbejde i lærernes professionelle fællesskaber. Men det skal ske nu, hvis ikke coronaen skal sætte digitaliseringen i stå igen.

 

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Michael Lund-Larsen

Centerchef, Det Nationale Videncenter for e-læring og Aarhus Business College
lærer (Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse 1994), programmør (Regnecentralen 1973)

0:000:00