Enigt Folketing vedtager FGU’en  

PUNKTUM: Samtlige Folketingets partier stemte tirsdag for lovene bag den nye forberedende grunduddannelse (FGU). De første skoler ventes at åbne efter sommerferien 2019. 

Aftalen om den forberende grunduddannelse blev indgået i oktober 2017. Tirsdag stemte alle partier for lovteksten. 
Aftalen om den forberende grunduddannelse blev indgået i oktober 2017. Tirsdag stemte alle partier for lovteksten. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Daniel Bue Lauritzen
Fakta
Her er målgruppen
Undervisningsministeriet forudsætter en årlig tilgang på cirka 12.000 personer til FGU fra 1. august 2019.
Heraf forventes cirka 35 procent på uddannelsessporet almen grunduddannelse. Cirka 50 procent forventes på sporet produktionsgrunduddannelse. Cirka 15 procent forventes på sporet erhvervsgrunduddannelse.
Eleverne kommer fra en samlet målgruppe på 50.000 unge i alderen 15-24 år, som ikke har en ungdomsuddannelse, ikke er i gang med en ordinær fuldtidsuddannelse, ikke er i arbejde, på førtidspension eller på SU, men har været i en dansk grundskole i en periode i 8.-10. klasse. 


Kilde: Undervisningsministeriet

Folketinget stemte tirsdag enstemmigt for lovgrundlaget bag den forberedende grunduddannelse (FGU).

Der er dermed – næsten – sat endegyldigt punktum for Christiansborgs arbejde med den nye uddannelse, der er målrettet unge under 25, som hverken er i arbejde eller uddannelse.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) glæder sig over fremskridtet:

Dokumentation

Forstå den fysiske opbygning af FGU

aftaleteksten af oktober 2017 står der om institutioner, skoler og opmand:

”Aftalepartierne er enige om, at undervisningsministeren efter en lokal proces opretter de nye institutioner som statsligt selvejende institutioner og godkender vedtægterne."

"Der oprettes i omegnen af 90 skoler, som organiseres i de selvejende institutioner, der antalsmæssigt udgør op imod en tredjedel af det samlede antal skoler.”

”For hver institution er der én bestyrelse, én øverste leder, ét regnskab og ét budget. Det er institutionen og ikke skolerne, som ansætter medarbejderne.”

”Aftalepartierne har en forventning om, at den lokale proces tager udgangspunkt i én skole pr. kommune, dog flere skoler i de større kommuner og ingen skoler i kommuner, hvor der ikke er tilstrækkeligt elevgrundlag.”

”Det er centralt for de unges mulighed for at påbegynde og gennemføre FGU, at skolerne er placeret i geografisk nærhed til den unge. De lokale forslag til placering af skoler skal derfor sikre en geografisk dækning af skoler, som i udgangspunktet ikke må være ringere end dækningen af produktionsskoletilbuddet i dag.”

”De lokale forslag til placering af skolerne skal tage udgangspunkt i brug af de eksisterende bygninger fra produktionsskoler, VUC m.fl. En skole kan ligge på flere matrikler. For hver enkelt elev skal det klare udgangspunkt være, at al undervisning modtages på én matrikel.”

”Der er ikke indlagt et afstandskriterium mellem skolerne, der er organiseret i en given institution.”

”Aftalepartierne er enige om, at der udpeges en opmand, som på tilsvarende vis - som under kommunalreformen - kan bidrage med undersøgelser m.v. under den lokale proces med henblik på at sikre, at ovenstående kriterier så vidt muligt opfyldes. Opmanden inddrages i den lokale proces efter anmodning fra KKR.”

”Aftalepartierne er enige om, at undervisningsministeren på baggrund af forslagene om dækningsområder og placering af skoler opretter institutionerne efter drøftelse med aftalepartierne.”


0:000:00