Debat

Gert Møller: Må ikke være tvivl om FGU som hovedvej

DEBAT: Der må ikke herske tvivl om, at den forberedende grunduddannelse skal blive en hovedvej for unge med behov for en praktisk vej til uddannelse og job. Det skriver forstander og næstformand i Produktionsskoleforeningen Gert Møller.

Foto: /ritzau/Daniel Hjorth
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Gert Møller
Næstformand i Produktionsskoleforeningen og forstander, Korsør ProduktionsHøjskole

De cirka 50.000 unge, der hidtil er blevet mødt med en række forskellige tilbud på det forberedende område, får fra august 2019 en ny hovedvej: Den forberedende grunduddannelse (FGU)!

Et enigt Folketing står bag 'Aftale om bedre veje til uddannelse og job' og sender dermed et klart signal om, at FGU skal være det forberedende tilbud til de unge, der har brug for det.

Hvis det skal lykkes, er det vigtigt, at vi nu alle samler ressourcerne og fokuserer på opgaven og inden 2. behandlingen af de mange love lige får det sidste på plads.

Her og nu skal vi i de fremlagte lovforslag sikre, at der ikke sendes modsatrettede signaler. Der må ikke herske tvivl om den fælles intention om en ny hovedvej for de fleste unge i målgruppen.

Gert Møller, Næstformand, Produktionsskoleforeningen

Vi er i arbejdstøjet
Med ’Aftale om bedre veje til uddannelse og job’ igangsættes den største reform på det forberedende område nogensinde.

Det er en reform, der involverer rigtig mange, og som nu og i den kommende tid vil kræve rigtig meget af os alle.

Samtidig er det en reform, der giver rigtig god mening. I dag bliver de unge mødt af mange gode initiativer med masser af engagerede medarbejdere, men samtidig uden ret meget tværgående sammenhæng og med risiko for uheldige incitamentsstrukturer.

Det skal reformen råde bod på, så hver ung får den chance, han eller hun fortjener. Nu får vi en samlet indsats, hvor målet er at få alle med.

På både kommunalt og institutionelt niveau kan vi se mulighederne i reformen. Vi skal kaste rigtig mange kræfter ind i opgaven, og alle skal i arbejdstøjet!

For udfordringerne er mange, og nogle af dem står vi midt i lige nu: Først og fremmest de geografiske dækningsområder og institutionsdannelserne.

Snart vil flere vil komme til: I det nye FGU er der overflytning af medarbejdere, opbygning af fælles kultur og fælles forståelse af opgaven. Dertil kommer det nødvendige og afgørende samarbejde mellem FGU og den kommunale ungeindsats.

Nu får de unge en hovedvej
Det allerbedste er imidlertid, at vi nu får en hovedvej for den gruppe unge, der har haft og stadig har brug for en anden og mere praktisk vej til uddannelse og job.

Derfor skal vi også fokusere på opgaven: Hvordan vi skaber de bedste vilkår for FGU’en, så den kommer godt fra start og bliver en solid og seriøs institution. En hovedvej, de unge har lyst til at køre på, og hvor de kan finde den helt rigtige retning mod uddannelse og arbejdsliv.

Og derfor er det ikke nu, der skal bygges biveje!

Lad os nu bruge ressourcerne på at bygge en solid hovedvej, så vi med aftaletekstens ord kan ”gå fra et komplekst til et langt mere enkelt system”. Det gælder på alle niveauer, ikke blot det kommunale og institutionelle, men også på det overordnede statslige.

Når kommunerne ifølge aftalen ”skal have ansvaret for, at der sker en koordinering af den samlede ungeindsats i den enkelte kommune på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen”, så er det statslige niveau nødt til at følge trop ved at bryde de søjler og siloer ned, der medfører modsatrettede signaler mellem forskellige ministerier.

Først når vi arbejder sammen om opgaven på alle niveauer, har vi chance for at lykkes med den.

Her og nu skal vi i de fremlagte lovforslag sikre, at der ikke sendes modsatrettede signaler. Der må ikke herske tvivl om den fælles intention om en ny hovedvej for de fleste unge i målgruppen.

Stå sammen med finansloven
I de midlertidige interim-bestyrelser skal vi sikre, at kommunerne, arbejdsmarkedets parter og de kommende FGU-medarbejdere er tilstrækkeligt repræsenteret.

Og endelig skal vi sikre, at overgangsperioden med interim-bestyrelser ikke bliver for lang. De varige bestyrelser skal indsættes, så de i videst muligt omfang kan tage de vidtrækkende og varige beslutninger.

Og kære aftalepartier, stå nu også sammen i forbindelse med den kommende finanslov, og få sikret, at den gode intention om et sundt, gratis måltid mad også er finansieret.

Fælles politisk vilje til gavn for de unge
Når FGU til næste år slår dørene op, så er det med et enigt Folketing bag sig. Dermed er der sendt et vigtigt signal til alle instanser:

Der er en fælles politisk vilje til at reformere området til gavn for de unge.

Det er vi glade for, for det er et stærkt budskab til os alle om, at området har prioritet, at målet er, at alle unge skal have en reel mulighed for at være med som ligeværdige medborgere og medarbejdere.

Det mål skal vi sammen opfylde!

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Gert Møller

Direktør, FGU Syd- og Vestsjælland, forhenværende forstander, Korsør Produktionshøjskole
lærer