Viborg, Silkeborg og Kerteminde trækker i FGU-opmanden

OPMAND: Ifølge FGU-opmand Per B. Christensen går det godt med at få FGU på plads rundt om i landet. Der er dog tikket beskeder ind i mæglerens indbakke fra Viborg, Silkeborg og Kerteminde.

FGU-opmand Per B. Christensen sætter ord på arbejdet med at få uddannelsen på plads.
FGU-opmand Per B. Christensen sætter ord på arbejdet med at få uddannelsen på plads.Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Tyson W. Lyall

FGU-puslespillet er så småt ved at blive lagt på plads.

Inden uddannelsens start i august 2019 skal cirka 30 moderinstitutioner med i alt 90 skoler under sig fordeles ud over landet.

Det går indtil videre ganske godt, oplyser den såkaldte FGU-opmand Per B. Christensen.

Dokumentation

Forstå den fysiske opbygning af FGU

I aftaleteksten af oktober 2017 står der om institutioner, skoler og opmand:

”Aftalepartierne er enige om, at undervisningsministeren efter en lokal proces opretter de nye institutioner som statsligt selvejende institutioner og godkender vedtægterne."

"Der oprettes i omegnen af 90 skoler, som organiseres i de selvejende institutioner, der antalsmæssigt udgør op imod en tredjedel af det samlede antal skoler.”

”For hver institution er der én bestyrelse, én øverste leder, ét regnskab og ét budget. Det er institutionen og ikke skolerne, som ansætter medarbejderne.”

”Aftalepartierne har en forventning om, at den lokale proces tager udgangspunkt i én skole pr. kommune, dog flere skoler i de større kommuner og ingen skoler i kommuner, hvor der ikke er tilstrækkeligt elevgrundlag.”

”Det er centralt for de unges mulighed for at påbegynde og gennemføre FGU, at skolerne er placeret i geografisk nærhed til den unge. De lokale forslag til placering af skoler skal derfor sikre en geografisk dækning af skoler, som i udgangspunktet ikke må være ringere end dækningen af produktionsskoletilbuddet i dag.”

”De lokale forslag til placering af skolerne skal tage udgangspunkt i brug af de eksisterende bygninger fra produktionsskoler, VUC m.fl. En skole kan ligge på flere matrikler. For hver enkelt elev skal det klare udgangspunkt være, at al undervisning modtages på én matrikel.”

”Der er ikke indlagt et afstandskriterium mellem skolerne, der er organiseret i en given institution.”

”Aftalepartierne er enige om, at der udpeges en opmand, som på tilsvarende vis som under kommunalreformen kan bidrage med undersøgelser m.v. under den lokale proces med henblik på at sikre, at ovenstående kriterier så vidt muligt opfyldes. Opmanden inddrages i den lokale proces efter anmodning fra KKR.”

”Aftalepartierne er enige om, at undervisningsministeren på baggrund af forslagene om dækningsområder og placering af skoler opretter institutionerne efter drøftelse med aftalepartierne.”


Altinget logoUddannelse
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget uddannelse kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00