Debat

FGU-chef: FGU er på rette kurs, men med kaotisk skumsprøjt agterud

DEBAT: Opstarten af FGU har været præget af dybt kritisable forhold, når det kommer til både it, økonomi og arbejdsvilkår. Men på trods af de store udfordringer er FGU’en godt på vej til at kunne unge fagligt, socialt og personligt, skriver Lise Dahl-Meyer.

Der skal tilføres flere midler til FGU, hvis der både skal tilbydes undervisning, måltider og værkstedsdrift af for eksempel autoværksteder, skriver Lise Dahl-Meyer.
Der skal tilføres flere midler til FGU, hvis der både skal tilbydes undervisning, måltider og værkstedsdrift af for eksempel autoværksteder, skriver Lise Dahl-Meyer.Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Lise Dahl-Meyer
Økonomi- og administrationschef, FGU Syd- og Vestsjælland

Så blev FGU søsat. En vildt vigtig reform har taget form. Med som last er bred politisk opbakning fra Christiansborg, opbakning fra kommunerne og opbakning fra medarbejdere og lokale interessenter. Det er en god start og en vigtig start for en samfundsmæssig vigtig reform, som skal tales op, og som skal lykkes.

FGU har lagt fra kaj, og skibet har sejlet i fem måneder. Fem måneder, som i enhver fusion og transformationsproces til tider har været præget af frustrationer, usikkerhed og uro.

Det må man forvente ved implementeringen af en så omsiggribende reform.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected].

Der har dog i denne proces været ekstreme og dybt kritisable udfordringer på fundamentale rammebetingelser, som har været uden for institutionernes hænder. De to helt store udfordringer har været it og (manglende) studieadministrativt system.

It-system har gjort processen sværere
FGU er som den første uddannelsesinstitution blevet pålagt at anvende Statens IT. Der var i løbet af foråret store protester mod dette, og jeg var selv én af de store kritikere, da kaosset helt åbenlyst stak op af vandet forude.

Opstarten har ligeledes været præget af medarbejdere, der på trods af helt urimelige og uacceptable vilkår har navigeret FGU på rette vej, og som har bevaret gejsten og det høje faglige niveau. 

Lise Dahl-Meyer
Økonomi- og administrationschef, FGU Syd- og Vestsjælland

Derfor var det også ekstra frustrerende, at vi i løbet af sommeren måtte bede dygtige it-medarbejdere rundt på de fusionerede skoler om at pille eksisterende og velfungerende netværk ned for i stedet at få sat Statens IT's systemer op, som slet ikke var − og stadig ikke er − gearet til opgaven.

Det har været et helt unødvendigt drivanker i en opstartsfase og har gjort en i forvejen svær fusionsproces endnu sværere. Man må håbe, at man trods alt har lært af disse udfordringer, så man i fremtidige implementeringsprocesser vil være gearet på et helt andet niveau. Stabil drift er fundamentalt for at kunne navigere i en forandringsproces og samtidig holde skarp fokus på kerneydelsen, så ingen unge bliver tabt i processen.

Urimelige vilkår for medarbejdere
Opstarten har ligeledes været præget af medarbejdere, der på trods af helt urimelige og uacceptable vilkår har navigeret FGU på rette vej, og som har bevaret gejsten og det høje faglige niveau. Og den vigtigste ressource på FGU er personalet.

FGU har taget afsæt i fusioner. Men det har ikke kun været fusioner af skoler. Det har i den grad også været fusioner af mennesker. Mennesker med meget forskellig faglig og erfaringsmæssig baggrund, mennesker fra forskellige kulturer og mennesker, der for nogens vedkommende ikke selv har valgt at blive virksomhedsoverdraget.

De har heller ikke valgt – eller erfaring med – at arbejde med denne målgruppe. Det har krævet nogle ledelsesmæssige beslutninger, der har givet dønninger i organisationen. Men der er handlet ud fra de vilkår, der er blevet os givet.

En af de største opgaver i det nye år bliver at fortsætte det vigtige arbejde med udvikling af nye fælles skolekulturer, der skal drive FGU i den rigtige retning.

FGU er underfinansieret
Foreløbig er fremtiden for mig dog præget af en bekymring omkring økonomien. FGU har skullet vedgå sig arv og gæld fra de tidligere produktionsskoler. Det betyder overtagelse af skoler, der har været i så store likviditetsmæssige udfordringer, at der er overtaget gæld, bygninger i forfald, uddateret udstyr og så videre.

Den økonomiske konsekvens af dette bliver mærkbar, idet der skal investeres massivt i disse skoler for at kunne tilbyde et attraktivt tilbud og miljø for de unge.

Herudover er FGU løbende underfinansieret. Et årligt taxameter på cirka 81.000 (2019-tal) per elev skal ud over almindelig drift finansiere et dagligt måltid mad til den unge, arbejdstøj, screeninger, værkstedsdrift på eksempelvis smede-, auto- og køkkenværksteder, hvor maskiner skal afskrives, vedligeholdes og opdateres til tidssvarende niveau.

Læs også

Herudover naturligvis lønninger til værkstedslærere, almenlærere og vejledere, som alle skal arbejde med den enkelte elev. Arbejdet med målgruppen og nødvendigheden af individuelt konstant fokus på den enkeltes udvikling og progression medfører, at der er grænser for, hvor store hold vi kan danne, hvis vi samtidig skal tilbyde et seriøst, fokuseret forløb til den enkelte unge.

Herudover er der i sig selv en begrænsning af elever på hvert hold – dels på grund af de overtagne værksteder og dels på grund af (farligt) arbejde med maskiner.

Målgruppen kræver flere ressourcer
FGU har ikke mulighed for at søge SPS-midler til støttetimer til den enkelte elev, på trods af at mange FGU-elever har brug for netop dette for at komme godt videre. Det skal rummes i FGU-vejledningen. Man har bare glemt at give penge med. Lad os få samme muligheder som de øvrige uddannelsesinstitutioner på dette felt.

Herudover er en stor del af FGU's målgruppe ordblinde, og dem skal FGU tilbyde særlig støtte og specialundervisning – igen inden for den fastlagte finansiering. Det særlige taxameter, som blev givet til eksempelvis VUC for denne opgave, er forsvundet. Nu skal det rummes i vores ordinære taxameter, og FGU skal tilbyde et såkaldt ordblindevenligt undervisningsmiljø.

Smuk intention, men det kræver ressourcer. En it-rygsæk er desværre ikke nok til at løse denne udfordring.

FGU er godt på vej, men har brug for flere midler
FGU kan hjælpe en stor del af de unge, der skal udvikles fagligt, personligt eller socialt for at komme videre i uddannelse eller beskæftigelse. Samfundsmæssigt kan vi løfte en stor opgave. Det vil være en god investering for samfundet at give FGU de nødvendige midler til at udføre opgaven.

Og en økonomisk stabil platform er altafgørende for at kunne drive en institution og lykkes med kerneydelsen.

Medarbejderne i front yder et kæmpe arbejde, hvilket resulterer i positive tilbagemeldinger fra vores elever. Men der har ligeledes været kæmpet helt urimeligt meget på de indre linjer i administrationerne som konsekvens af manglende og utilstrækkelige systemer.

Midt i dette administrative kaos er det meget glædeligt, at vi har en minister på området, der lytter til vores udfordringer, og en styrelse (STUK), der kæmper sammen med os for at få vind i sejlene.

Ting tager tid, men FGU er godt på vej.

Vi har taget hul på et nyt år, og vi glæder os over, at kommunerne har taget så godt imod os, at eleverne udtrykker glæde for at gå på FGU, og at medarbejderne stadig hænger i. Men et ønske for det nye år er et mere realistisk taxameterniveau, så FGU kan løse den opgave, vi er sat i verden for.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Lise Dahl-Meyer

Økonomi- og administrationschef hos FGU Syd- og Vestsjælland

0:000:00