Forstander: Embedsværkets FGU-politik går stik imod den politiske aftale

DEBAT: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fører sin helt egen uddannelsespolitik, der går stik imod intentionerne i den politiske aftale om det forberedende område, skriver forstander Gert Møller, der efterlyser klare signaler fra embedsværket og regeringen.

Af Gert Møller
Forstander for Korsør ProduktionsHøjskole

Vi er i fuld gang med at reformere det forberedende område. Efter et års arbejde i ekspertudvalget for bedre veje til ungdomsuddannelse og efter mange og lange forhandlinger kom ”Aftale om bedre veje til uddannelse og job” på plads i oktober sidste år – med efterfølgende tilslutning fra alle partier i Folketinget.

Derfor må det undre, at STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering under Beskæftigelsesministeriet) fører sin helt egen uddannelsespolitik.

Med reformen har vi, der beskæftiger os med de unge, som har brug for en anden og praktisk vej til uddannelse og job, meget at være glade for. Den forberedende ungdomsuddannelse er ambitiøst tænkt og skal – ifølge aftaleteksten – tage udgangspunkt i den unge. Den skal reducere kompleksiteten og løfte den samlede kvalitet.

Partierne ønsker dermed at fremme sammenhængende og målrettede forløb med klar progression for de unge, så de efterfølgende kan gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

Modsatrettede signaler
Det har været opløftende, at både regeringen og Folketinget har behandlet sagen så seriøst, at de er enige om så væsentlige punkter, og jeg er overbevist om, at de vil det allerbedste for vores unge. Desværre sender STAR, der styrer landets jobcentre, med materialet 'Den gode ungeindsats – brobygning og FGU: Brobygning som ”sluse”' et helt andet signal.

Ifølge ’Brobygning som sluse’ skal brobygning være det første tilbud til alle unge ledige. STAR har nemlig sin helt egen prioritering: Først brobygning, så virksomhedspraktik og herefter øvrige kommunale projekter. Og så til allersidst i tilbudsviften: FGU.

Hermed indfører STAR altså sine egne for-forløb til FGU. For-forløb, fordi evalueringsrapporter viser, at langt hovedparten efter brobygning går videre i andre forberedende forløb eller indsatser.

Brobygning til erhvervsuddannelserne beskrives af STAR som en succes. Men virkeligheden er, at mere end 75 procent af de unge, der påbegynder et brobygningsforløb, end ikke gennemfører grundforløbet til erhvervsuddannelserne.

Vi fortsætter altså med at sende de unge fra Herodes til Pilatus i et system, der har kastet kaskader af initiativer og knopskydninger af sig i et uigennemskueligt system af ydelser, finansieringsformer og lovgivninger.

Det er ikke gjort med gode intentioner
Den ambitiøst tænkte FGU og kommunale ungeindsats er for øjeblikket i høring, og på lange strækninger er lovudkastene loyale overfor aftaleteksten.

Desværre går STAR's logik stik imod den politiske aftale og hensigten med reformen om at gå fra et komplekst til et langt mere enkelt system. Om at gøre op med kassetænkning, nedbryde siloer og skabe et forenklet system af forberedende tilbud, der hænger bedre sammen og styrkes i sit indhold.

Vi har en politisk aftale, hvor institutioner skal sammenlægges, og hvor kommunerne får til opgave at samle og koordinere via en ny kommunal ungeindsats, der ligeledes sammenlægger en række instanser. Det er ikke nogen let opgave – der skal en samlet og helhedsorienteret indsats til. Men det er det, der er opgaven.

Med andre ord: Det er ikke gjort med de gode intentioner i aftalepapiret. Intentionerne skal føres ud i livet – og det kræver et langt sejt træk.

Forskellige logikker inden for centraladministrationen presser på. Gode intentioner i et ministerium vinder ikke automatisk genklang i andre ministeriers styrelser. Er det vilkårene, når store systemer skal ændres?

Spørgsmålet er, hvad aftalepartierne siger. Vil de skabe en ambitiøs FGU, eller skal det hele ende i mudder mellem ministerier?

Lad os få et samlet og klart signal fra regeringen og centraladministration. Lad os stå sammen om den nye forberedende grunduddannelse.

Forrige artikel Alternativet: Unge skal vælge EUD for deres egen skyld, ikke for samfundets Alternativet: Unge skal vælge EUD for deres egen skyld, ikke for samfundets Næste artikel AOF: Brugerbetaling vil få færre til at lære dansk AOF: Brugerbetaling vil få færre til at lære dansk
 • Anmeld

  Sisse Carelse · Forstaderinde

  Der findes intet quick fix, men lad os nu tro på det!

  Hvis den nye forberedende ungdomsuddannelse FGU skal komme i mål med at forberede flere unge til en ungdomsuddannelse, så er det vigtigt, at de systemer, der er omkring den unge ikke bliver uoverskuelige bureaukratiske jungler. Vi må ikke foranledige os til at tro, at der findes et quick fix, når sårbare unge skal træffe et kvalificeret valg. Værst af alt er, at hvis valget ene og alene for den unge skal træffes på baggrund af en snæver økonomi i kommunernes beskæftigelsesforvaltninger. Lad os nu få startet på at igangsætte en visionær, gennemarbejdet og langtidsplanlagt FGU og lad nu også os praktikere snart træde i arbejdstøjet og få udfoldet praksis uden for mange komplicerede og komplekse systemer som hverken vi eller de unge alligevel forstår eller finder mening i at bruge tid på.

 • Anmeld

  Bo Haagen · Souschef og vejleder

  Hvad var intentionen?

  Var det ikke de politiske intentioner bag aftalen, at lave en forenkling og et opgør med en "underskov" af tilbud- og kassetænkning, som har affødt FGU´en, for at hjælpe målgruppen bedst muligt?

 • Anmeld

  André Gremaud · Forstander

  Den politiske aftale kører i grøften

  Hele den stort anlagte indsats for at hjælpe flere unge i gang med en erhvervsuddannelse står foran at lide skibbrud endnu før den nye FGU uddannelse er etableret.
  Det hele begyndte med statsministerens nytårstale, der gjorde klart, at nu skulle der ryddes op i junglen af tilbud her og der. Et enklere tilbud skulle sikre flere unge adgang til en uddannelse.
  Nu ser meget ud til at blive det modsatte af enklere og mere målrettet: mange kommuner kommer til at lave egne projekter, der peger i alle mulige retninger. En kortsigtet 'løsning' uden reel effekt, bliver resultatet.

  Situationen på arbejdsmarkedet er alarmerende: der mangler faglærte i et uset omfang og problemet vokser hastigt. Den kommende Forberedende Grunduddannelse, FGU, er tiltænkt en central rolle til at opkvalificere flere unge til at kunne gennemføre netop en faglig uddannelse. Situationen kalder på politisk handlekraft i tråd med statsministerens løfte. Sagen er for vigtig til at blive overladt til tilfældige, spredte tiltag uden klart sigte.
  De rigtige ord er sagt for længst, der er behov for at sætte handling bag ordene - nu.