Kommentar af 
Andreas Rasch-Christensen

Penge må ikke være styrende for børns skolestart

Økonomi skal ikke være grunden til, at børn fratages et ekstra år i børnehaven. Det vigtigste er at skabe god sammenhæng mellem dagtilbud og skole, skriver Andreas Rasch-Christensen.

Der forekommer ikke at være skolestartsmodeller, der fungerer optimalt i enhver given sammenhæng, men politisk støtte til, at de økonomiske incitamenter ikke bliver styrende på bekostning af de pædagogiske, hilses velkommen, skriver Andreas Rasch-Christensen. 
Der forekommer ikke at være skolestartsmodeller, der fungerer optimalt i enhver given sammenhæng, men politisk støtte til, at de økonomiske incitamenter ikke bliver styrende på bekostning af de pædagogiske, hilses velkommen, skriver Andreas Rasch-Christensen. Foto: VIA University College
Andreas Rasch-Christensen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Regeringen har afsat midler til at nogle børn kan udsætte skolestart. Det er en god ide, da det ikke er alle børn, der har bedst af at starte i skolen det kalenderår, hvor de fylder seks.

Det bør ikke være af økonomiske bevæggrunde, at man lader børn starte så tidligt som muligt i skole eller sfo. Der er dog mange andre årsager til at skabe gode sammenhænge mellem dagtilbud og skole.

Ikke alle børn har bedst af at starte i skolen det kalenderår, hvor de fylder seks

Andreas Rasch-Christensen
Forsknings- og udviklingschef, VIA University College

I læreplanen for dagtilbudsområdet rettes blikket mod børnenes skolestart et helt år inden, at de skal starte i skolen. Modsat andre europæiske lande, så taler vi i Danmark ikke om en førskole, og det er ikke tilfældigt.

Dagtilbudsområdet er noget særligt og ikke kun en lang skoleforberedende indsats. Alligevel er der af naturlige årsager fokus på de ældste børnehaveklassebørns snarlige start på skolelivet.

Er de parate til at modtage undervisning? Kan de sidde stille, række hånden op og vente på, at det bliver deres tur? Finder de i det hele taget sig til rette i skolens fællesskaber?

I forbindelse med forarbejdet til den pædagogiske læreplan fra 2018 var der en del bestræbelser på at afskaffe begrebet ”overgang” til skolen.

Det er da også nu flere steder beskrevet, at det drejer sig om at skabe sammenhænge mellem dagtilbuddenes miljøer og skolens, således at børnene ikke oplever en for brat skolestart.

Overgang kontra sammenhæng

Legens betydning ophører jo ikke bare, fordi man starter i børnehaveklasse

Andreas Rasch-Christensen
Forsknings- og udviklingschef, VIA University College

Forskellen mellem begreberne ”overgang” og ”sammenhæng” er ikke ren semantik eller symbolik. Legens betydning ophører jo ikke bare, fordi man starter i børnehaveklasse, og børnene skal ikke bare være skoleparate.

Skolen skal også være parat til at tage imod børnene. I mere end en forstand. Her nærmer vi så småt essensen i, hvad gode sammenhænge kan være.

Dagtilbud er og skal være noget andet end skolen, og samtidig skal de to områder hænge sammen, fordi det er de samme børn, der på den ene side af sommerferien er i børnehave og på den anden side starter i skolen.

Derfor er det godt, at læreplanen berører, at dagtilbuddenes og skolens miljøer skal hænge sammen. Det vedrører meget andet, end at børnene har et alderssvarende sprog.

Læs også

Dannelse står centralt i både dagtilbud og skolers formål. Børn skal opleve og lære om centrale normer, værdier og traditioner. De skal eksempelvis kende til højtiderne.

De skal også udleve dannelse ved ind imellem at blive inddraget i beslutninger. Dagtilbud og skoler skal se verden ud fra børnenes perspektiver, ligesom de gennem pædagogisk praksis og undervisning skal åben verden for børnene.

Sammenhæng kan understøttes af andet end det rent indholdsmæssige i formålsparagraffer og læreplaner. Der eksisterer allerede forskellige samarbejdsflader mellem dagtilbud og skoler, viser en undersøgelse af Danmarks Evalueringsinstitut fra 2021.

Dagtilbud og skoler på besøg 

Centrale informationer om børnene videreleveres ret systematisk fra dagtilbud til skole, og forældrene introduceres til skolen gennem møder og besøgsrunder.

Til gengæld er det mindre udbredt, at der er et fysisk funderet samarbejde mellem dagtilbud og skole.

Eksempelvis ved at det pædagogiske personale fra dagtilbuddene besøger skolerne før og under skolestart eller hjælper med at støtte børn i udsatte positioner. Formodentlig fordi sådanne og lignende typer af samarbejder er ressourcetunge.

Samarbejdsflader forekommer at have en overvægt mod skolens praksis, og det er godt, at dagtilbuddene giver skolen den information, som den har brug for, og at forældrene informeres fyldestgørende om skolestarten.

Læs også

Det er dog også hensigtsmæssigt, at skolen får viden om dagtilbuddenes praksis. Hvordan arbejdes der med relationer, fællesskaber, leg og dannelse med inddragelse af børnenes perspektiver?

Ligesom det kan være hensigtsmæssigt, at det pædagogiske personale fra dagtilbuddene besøger skolernes praksis, så kunne det også være givtigt for lærerne at besøge dagtilbuddenes pædagogiske praksis.

Selvom de to områder er forskellige, så kan de fortsat lære af hinanden, og for de skolestartende børn kan det få positive konsekvenser. Særligt børn i udsatte positioner.

Billigere at starte i skole

Fra 2009 til 2022 har der været et markant fald i antallet af børn, der bruger et ekstra år i børnehaven

Andreas Rasch-Christensen
Forsknings- og udviklingschef, VIA University College

En af de mest aktuelle politiske initiativer er understøttelse af muligheden for at udskyde børnenes skolestart. Fra 2009 til 2022 har der været et markant fald i antallet af børn, der bruger et ekstra år i børnehaven.

Der har været spekuleret i, om det skyldes økonomiske årsager. Det er billigere for kommunerne at lade børnene starte i skolen, frem for at fastholde dem et år mere i dagtilbuddene.

Spekulationerne er blevet forstærket af, at flere og flere kommuner gør brug af tidlig start i skolernes fritidstilbud – sfo. En del børn begynder i sfo tre-fire måneder, før skolen starter, og det kan der være mange potentialer i.

Sfo-start har fokus på dannelse af gode fællesskaber, leg og skolestart. Ligeledes kan sfo-starten indbefatte samarbejde mellem det pædagogiske personale og forældrene.

Bekymringen går dog på, at den tidlige sfo-start indgår i kommunale besparelser, fordi det er billigere at have børn i sfo frem for dagtilbud.

Skolestart må ikke blive maskindreven overgang

Der er altså god grund til at støtte børnenes skolestart. Ikke som en maskindreven overgang, men som et tæt samarbejde mellem dagtilbud, skole og hjem

Andreas Rasch-Christensen
Forsknings- og udviklingschef, VIA University College

Under alle omstændigheder så har regeringen afsat midler til at flere børn kan udsætte skolestarten. Allerede under den tidligere regering blev muligheden for udskudt skolestart lanceret, men SVM-regeringen valgte i først omgang at tage forslaget af bordet igen.

Slutteligt valgte de at fastholde det, og det er velvalgt. Ikke alle børn er parate til at gå ind ad skoledøren det år, hvor de fylder seks. Præcis hvor mange, der har gavn af et ekstra år i børnehaven, kan være vanskeligt at konkludere.

Det er en grundig pædagogisk vurdering af børnenes behov i et tæt samarbejde mellem forældre, pædagoger, lærere og ledere. Igen kan der være behov for et særskilt fokus på nogle af de udsatte grupper.

Der er altså god grund til at støtte børnenes skolestart. Ikke som en maskindreven overgang, men som et tæt samarbejde mellem dagtilbud, skole og hjem.

Der er meget, som dagtilbud og skole kan lære af hinanden, og det er der brug for. Det er jo de samme børn, der forventningsfulde bevæger sig fra børnehaveklassen mod skolen.

Der forekommer ikke at være skolestartsmodeller, der fungerer optimalt i enhver given sammenhæng, men politisk støtte til, at de økonomiske incitamenter ikke bliver styrende på bekostning af de pædagogiske, hilses velkommen.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Andreas Rasch-Christensen

Forsknings- og udviklingschef, VIA University College
cand.mag. i historie og samfundsfag (Aarhus Uni. 1998), ph.d.

0:000:00