Kommentar af 
Lars Kunov

Vi løser ikke nogen problemer ved at forenkle erhvervsuddannelserne – snarere tværtimod

Ønsket om et enkelt og overskueligt system for erhvervsuddannelserne forplumrer virkeligheden. Vi skal anerkende, at både erhvervsuddannelserne og de mennesker, vi vil optage, er meget forskellige. Derfor er der brug for flere veje til at blive faglært, skriver Lars Kunov.

Vi er nødt til at tilpasse erhvervsuddannelsessystemet til de forskellige målgrupper. Der er brug for forskellige veje til at opnå de faglærte kompetencer, skriver Lars Kunov. 
Vi er nødt til at tilpasse erhvervsuddannelsessystemet til de forskellige målgrupper. Der er brug for forskellige veje til at opnå de faglærte kompetencer, skriver Lars Kunov. Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix
Lars Kunov
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Faglærte kompetencer er nu så voldsom en mangelvare, at hverken nytårstaler, en taxameterforhøjelse, velfærdsteknologi eller automatisering af produktionen kan løse hele problemet.

Siden 90’erne har man ønsket at løse et utal af samfundsopgaver under en hat – erhvervsuddannelserne. Det kan man ikke

Lars Kunov

Vi bliver derfor nødt til at se mere nuanceret på, hvordan vi tilfører erhvervslivet og det offentlige de efterspurgte medarbejdere med faglærte kompetencer. 

Anne Fløe fra DEA rejser her i Altinget det meget relevante spørgsmål, om erhvervsuddannelserne skal ses mere differentieret end i dag. Ikke mindst i forhold til, hvem der er målgruppe for hvilke uddannelser.

De problemer, Anne Fløe rejser, bunder i, at man siden 90’erne har ønsket at løse et utal af samfundsopgaver under en hat – erhvervsuddannelserne. Det kan man ikke. Optagetallene viser, at hverken de helt unge, studenterne eller de voksne oplever, at erhvervsuddannelserne er en attraktiv vej at gå.

Skab flere veje

Temadebat

Hvordan skal vi ændre erhvervsuddannelserne?

Skal flere unge vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse, er det ikke nok at tilføre penge – der skal også ændres på uddannelserne. 

Derfor spørger Altinget Uddannelse nu: Hvilke ændringer der er behov for? Og hvad skal politikerne lægge vægt på i de kommende forhandlinger om et løft?

I denne temadebat giver vi ordet til centrale aktører, politikere og eksperter på området.

Om Altingets temadebatter:

Alle indlæg er udelukkende alene udtryk for skribenternes egen holdning.

Vil du deltage i debatten? Skriv til [email protected]

I 2015 forsøgte man at tage livtag med uddannelsernes problemer ved at strømline uddannelserne og primært fokusere på de unge, der kommer direkte fra folkeskolen.

Forsøget på at skabe en ”voksenvej” blev aldrig foldet ud til noget, der skabte aktivitet, og studenter var uønskede ud fra en logik om, at det var dobbeltuddannelse.

Erhvervslivets er interesseret i medarbejdere med de faglige, almene og personlige kompetencer, der gør, at de kan løse opgaverne med en passende kvalitet og høj stabilitet. De er ikke specielt interesserede i, hvordan kompetencerne er opnået, og hvem målgruppen er – bare de kan løse opgaverne.

Vi er nødt til at tilpasse erhvervsuddannelsessystemet til de forskellige målgrupper. Der er brug for forskellige veje til at opnå de faglærte kompetencer.

Hpx vil for meget

Skal det være attraktivt at tage en faglært uddannelse, kan vi ikke tilbyde de helt unge et kursusforløb på to gange 20 uger, som det er i dag, og vi kan ikke tilbyde studenter og dem med erhvervslivserfaring en ungdomsuddannelse.

De unge, der kommer fra folkeskolen, skal have et tilbud, som er ligeværdigt med gymnasiet. Det er erhvervsuddannelserne i deres nuværende form ikke.

Reformkommissionens forslag om en hpx er et bud, men er for almen i sin tilgang og vil løse for mange ting. Der er brug for at skabe en erhvervsrettet ungdomsuddannelse, hvor der også er tid til at være ung.

Læs også

Uddannelsen skal føre de unge i retning af en erhvervsuddannelse, og de skal undervejs have mulighed for at opnå studiekompetence til erhvervsakademierne. De unge selv har mange gode forslag til form og indhold, så lad os lytte til dem.

Der er unge, som kommer direkte fra folkeskolen, og der er afklarede i uddannelsesvalget og ønsker den kortest mulig vej ud i virksomhederne.

Virkeligheden er desværre, at der er meget få, der er så afklarede og samtidig ønsker en uddannelse, hvor der praktikpladser. Men de, som er klar og kan finde en praktikplads, skal have mulighed for at blive optaget på den konkrete uddannelse og eventuelt via en mesterlære.

Anerkend forskellene

 I dag kan man få merit for det, man kan i forvejen, men forløbet er stadig tilrettelagt som en ungdomsuddannelse

Lars Kunov

Studenterne skal i gymnasiet introduceres til erhvervsuddannelserne, og bliver en student optaget på en erhvervsuddannelse, skal det udløse samme præmier til gymnasiet, som hvis de bliver optaget på de videregående uddannelser. 

De voksnes vej er i dag lang og stenet. De skal igennem det samme, som de helt unge. De voksne skal have en adgang til et meget mere strømlinet tilbud med fokus på at opnå de faglige kompetencer.

Et tilbud, som også kunne være relevant for studenter. I dag kan man få merit for det, man kan i forvejen, men forløbet er stadig tilrettelagt som en ungdomsuddannelse.

Så merit giver bare mulighed for at fylde noget andet ind i hullerne – ikke til et kortere og progressivt forløb. Specifikke veje for voksne og studenter kan med fordel opbygges i moduler, som kan tages på AMU vilkår.

Vejledningen til de forskellige erhvervsuddannelser skal være langt mere nuancerede. Der er nogle erhvervsuddannelser, hvor det er en fordel at være ung. I andre er en vis modenhed en forudsætning.

Der er nogle uddannelser, hvor tidligere erhvervserfaring er nyttig og andre, hvor det en god ting at have en studentereksamen. Der er brug for at varedeklarere uddannelserne langt bedre.

Vi skal anerkende, at erhvervsuddannelserne og deres mange specialer er meget forskellige, og at det er de mennesker, vi gerne vil optage, også.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Lars Kunov

Rådgiver, KunovConsult, fhv. direktør, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
major (1997), cand.jur. (Københavns Uni. 2003)

Anne Fløe

Fagchef, Tænketanken DEA
Cand.scient.pol, Aarhus Universitet (2017)

0:000:00