Civilsamfundet får nyt gratis undervisningsunivers

UNDERVISNING: Civilsamfundets Videnscenter slår nu dørene op til et nyt online undervisningsunivers, hvor foreninger og organisationer kan finde gratis undervisningmateriale.  

Norma J. Martinez

Fra i dag er det muligt for din forening eller organisation at finde undervisningsmateriale og online kurser på Civilsamfundets Videnscenter. Materialerne bliver stillet gratis til rådighed, så medarbejdere, frivillige og ledere frit kan bruge dem som fagligt løft og inspiration. 

Undervisnings- og forskningsinstitutioner, civilsamfundsaktører og fagkonsulenter skaber enormt meget viden om de mange facetter af civilsamfundet. Den viden ønsker Civilsamfundets Videnscenter at bringe i spil ved at udvikle digitale undervisningsforløb og -materialer, der kan udvikle og styrke medarbejdere, frivillige og ledere i civilsamfundet. 

"Det er vores oplevelse, at gode folk i civilsamfundet har indsamlet masser af erfaring og viden om, hvordan man får hverdagen til at fungere. Og samtidig er der en skrigende efterspørgsel på kurser og uddannelse i at løse de udfordringer, der er helt særlige for civilsamfundet. Det paradoks forsøger vi at adressere ved at lave gratis online undervisningsmaterialer," siger Carsten Terp, redaktør for Altinget: civilsamfund.  

Efteruddannelse til foreninger med få ressourcer 
Carsten Terp håber, at materialerne i særlig grad vil blive til gavn for mindre foreninger uden de store budgetter til efteruddannelse. Det er ikke tanken, at Civilsamfundets Videnscenter selv skal producere store mængder undervisningsmateriale fra bunden, pointerer Carsten Terp. 

"Vores kongstanke er, at vi især skal udbrede det materiale, der allerede er produceret i så rigt mål. Vi håber, at vi ved at få materialet ud at leve kan øge værdien af det arbejde, organisationer, forskere og andre allerede har lavet," siger han og opfordrer samtidig aktører i civilsamfundet til at kontakte videnscentret, hvis de ligger inde med materiale, der kan være til gavn og glæde for andre.   

Første forløb handler om samskabelse 
Det første undervisningsforløb 'Samskabelse udfordrer foreningers uafhængighed' handler om de dilemmaer, som foreninger og organisationer møder, når de samskaber med offentlige myndigheder på flygtninge- og integrationsområdet, og hvordan disse dilemmaer udfordrer foreningers fortalervirksomhed og uafhængighed.

Undervisningsforløbet bygger på et treårigt forskningsprojekt, som Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) ved Syddansk Universitet har gennemført. Målgruppen for forløbet er fagmedarbejdere, projektledere, frivilligledere og frivillige, der er involveret i samskabelsesprocesser. 

Målet med Civilsamfundets Videnscenters undervisningsunivers er at opbygge et digitalt klasseværelse, der rammer bredt blandt civilsamfundet. Nogle af undervisningsforløbene vil være praktisk løsningsorienterede, mens andre vil formidle forskning og teori. 

Målet er at fremme videndeling 
Civilsamfundets Videnscenter er støttet af Tuborgfondet. Målet med videnscenteret er at skabe større effekt af civilsamfundets arbejde ved at gøre viden, erfaringer og redskaber alment tilgængelige og derved være med til at styrke sektoren. Derfor er alle materialerne gratis. 

Hvis du vil være opdateret på udgivelse af nye undervisningsforløb, kan du tilmelde dig vores ugentlige nyhedsbrev gratis her. Civilsamfundets Videnscenter er sat i verden for jer, derfor vil vi meget gerne høre fra jer, hvis der er emner, som I ønsker, vi udvikler undervisningsforløb om – ligesom vi håber, at I vil dele jeres erfaringer, best practises og gode råd med hinanden i videnscenterets nye kommentarspor.  

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00