UNDERVISNINGSFORLØB: Samskabelse udfordrer foreningers uafhængighed

INTRO: Undervisningsforløbet ‘Samskabelse udfordrer foreningers uafhængighed’ sætter fokus på, hvordan civilsamfundets arbejde bliver udfordret, når de samarbejder og samskaber med offentlige aktører på flygtninge- og integrationsområdet.

Baggrund for undervisningsforløbet
I Danmark har vi en lang tradition for samarbejde og tæt dialog mellem den offentlige sektor og civilsamfundet. Over det seneste årti er der sket en stigning i samarbejder mellem civilsamfundsorganisationer og kommunale aktører om levering af velfærdsydelser, som traditionelt set har været kommunale opgaver.

De nye typer samarbejder mellem civilsamfundsorganisationer og offentlige aktører bliver i dag af mange kaldt samskabelse. Samskabelse kommer af det engelske ord co-production. Der findes forskellige definitioner af ordet, men fælles for dem er, at samskabelse defineres som en proces, hvor offentlige aktører, civilsamfundet, erhvervslivet og borgerne i tæt samarbejde udvikler løsninger på samfundsudfordringer.

Den seneste frivilligrapport (2016–2018) ‘Tal om frivillighed i Danmark’ fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde viser, at 77 procent af kommunerne samskaber med foreninger, og at 57 procent af lokalforeningerne og 35 procent af de landsdækkende foreninger er involveret i samskabelsesprojekter med kommuner.

 

Fokus for forløbet
I dette forløb ser vi nærmere på de dilemmaer, interessekonflikter og udfordringer, der kan være forbundet med samskabelsesprocesser, og hvordan samskabelse påvirker civilsamfundsorganisationers fortalervirksomhed og uafhængighed.

Fokuset er på samskabelse på flygtninge- og integrationsområdet, som er det område, civilsamfundsorganisationer og kommunale aktører samarbejder mest omkring. Tallene fra ‘Tal om frivillighed i Danmark’ viser, at 81 procent af foreningerne i undersøgelsen er involverede i samskabelsesprojekter på flygtninge- og integrationsområdet. 

Sådan anvender du undervisningsforløbet
Dette undervisningsforløb kan anvendes på to måder:

1. Forløbet kan tages individuelt af personer, der fagligt eller gennem frivilligt arbejde er interesseret og involveret i samskabelsesprocesser. Forløbet kan i den forbindelse være et kompetenceløft, som giver ny viden på området og skaber nye refleksioner, der kan udvikle dig i dit arbejde.

2. Forløbet kan anvendes af undervisere, projektledere og frivilligledere, der kan integrere forløbet eller dele af det i kurser, temadage og workshops om samskabelse.

Sådan blev undervisningsforløbet til
Undervisningsforløbet er baseret på resultater af det treårige tværfaglige forskningsprojekt 'Samspillet mellem frivillige og den kommunale sektor' (2015-2018). Forskningsprojektet er gennemført af Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) ved Syddansk Universitet (SDU). Formålet med forskningsprojektet var at undersøge, hvordan frivillige fra flygtningeorganisationer samarbejder med kommunale institutioner, og belyse, hvad samarbejde med lokale offentlige myndigheder betyder for flygtningeorganisationers rolle som fortalere for flygtningene.

Forskningsprojektet bygger på feltstudier og kvalitative interviews med frivillige og ansatte fra flygtningeorganisationer og kommunale medarbejdere.

Altinget: Civilsamfundets Videnscenter har samarbejdet med forskere fra SDU om udviklingen af undervisningsforløbet.

 

Undervisningsforløbet består af 3 moduler

Modul 1: Tættere relationer udfordrer civilsamfundets uafhængighed
Dette modul indeholder en videoforelæsning af lektor Klaus Levinsen, Syddansk Universitet, hvor du bliver introduceret til, hvordan lokale foreninger og nationale organisationer samarbejder med kommunale aktører på integrationsområdet.

Vi ser nærmere på de konsekvenser det tætte samarbejde kan medføre for civilsamfundsorganisationers fortalervirksomhed.

Modul 2: Roller og arbejdsdeling i samarbejdet på flygtningeområdet
I dette modul ser vi nærmere på, hvordan rollerne og arbejdsopgaverne mellem flygtningeorganisationer og kommunale aktører bliver fordelt, når de samarbejder.

Du får indblik i relationen mellem de frivillige fra flygtningeorganisationer og de kommunale medarbejdere, og hvilke kritikpunkter parterne har til hinanden.

Modul 3: Tre forskellige strategier for fortalerarbejde i praksis
I dette modul ser vi nærmere på de dilemmaer og udfordringer, flygtningeorganisationer møder, når de samarbejder med kommunale aktører.

Gennem en videoforelæsning, hvor lektor Klaus Levinsen yderligere udfolder resultaterne fra  forskningsprojektet ‘Samspillet mellem lokale flygtningeorganisationer og kommunale institutioner’, bliver du klogere på de strategier, flygtningeorganisationer benytter sig af, når de samarbejder med kommunale aktører.

Klik her for at komme videre til modul 1: Tættere relationer udfordrer civilsamfundets uafhængighed

Tema: Undervisningsforløb | Samskabelse

Næste artikel MODUL 3: Tre forskellige strategier for fortalerarbejde i praksis MODUL 3: Tre forskellige strategier for fortalerarbejde i praksis
10 måder blockchain kan ændre civilsamfundet

10 måder blockchain kan ændre civilsamfundet

LISTE: Impact-investering, demokratisering af data og gratis velgørenhedsmidler. Altinget skaber her et overblik over de 10 mest iøjnefaldende muligheder, teknologien bringer med sig.

Sådan fremtryller Unicef velgørenhedsmidler ud af det blå

Sådan fremtryller Unicef velgørenhedsmidler ud af det blå

DIGITALT TRYLLERI: En platform, hvor man kan donere kryptovaluta til fattige børn helt gratis og en digital møntenhed, hvor værdien bestemmes af gode gerninger. Læs med om de største udfordringer, Unicef har løst med blockchain.

10 gode råd: Sådan taler du som NGO din sag over for magthavere

10 gode råd: Sådan taler du som NGO din sag over for magthavere

FORTALERVIRKSOMHED: Indtag ekspertrollen, udvis diplomatisk sans og tænk dig om, før du kontakter pressen. Sådan lyder nogle af de gode råd fra ærespræsident i Dansk Flygtningehjælp Andreas Kamm og public affairs- og kommunikationsrådgiver Benny Damsgaard. 

Fortalervirksomhed: Sådan forbereder du din indsats trin for trin

Fortalervirksomhed: Sådan forbereder du din indsats trin for trin

GUIDE: Som NGO kan man arbejde strategisk med at påvirke politiske processer, uanset om de magthavere, man vil bearbejde, befinder sig i et tredjeverdensland, på Christiansborg eller i en rådhussal i Vestjylland. Her tegner partner i Strategihouse.dk Morten Ronnenberg Møller de overordnede linjer, når en organisation skal tilrettelægge sin fortalervirksomhed.

Er de frivilliges engagement blevet mere episodisk og mindre stabilt? Vi er gået til forskningen for at finde svar

Er de frivilliges engagement blevet mere episodisk og mindre stabilt? Vi er gået til forskningen for at finde svar

FORSKNINGSFORMIDLING: Ifølge Center for Frivilligt Socialt Arbejde er andelen af faste frivillige faldet de seneste to år, mens den episodiske frivillighed er vokset. Hvis danskernes frivillige engagement er i forandring, kan det få store konsekvenser for foreningslivet. Vi har derfor fået to professorer til at se nærmere på, om der faktisk er en tendens. “Det er nemt at gå med den pessimistiske fortælling. Spørgsmålet er bare, om det er rigtigt, for der er en alternativ mulighed for fortolkning,” siger Lars Skov Henriksen. 

Gå på opdagelse i over 560 publikationer med civilsamfundsforskning

Gå på opdagelse i over 560 publikationer med civilsamfundsforskning

DIGITALT OPSLAGSVÆRK: Civilsamfundets Videnscenter er i gang med at opbygge et digitalt opslagsværk over nordisk civilsamfundsforskning. Nu er den danske del af opslagsværket klar til brug. Men vi har brug for dine input, så vi kan gøre opbygning, søgemaskine og så videre så brugbare som muligt.

Ti gode råd: Sådan engagerer du unge frivillige

Ti gode råd: Sådan engagerer du unge frivillige

GODE RÅD: Unge er kreative, får et væld af originale ideer, og der er kort fra tanke til handling. Med andre ord en kæmpe ressource for civilsamfundet. Men hvordan engagerer man bedst en flygtig ungdomsgeneration, hvor også uddannelse, sociale medier og venner kæmper om deres opmærksomhed? Her får du ti gode råd.

Projekthåndbog til unge kulturskabere: Sådan skaber du det gode projektteam

Projekthåndbog til unge kulturskabere: Sådan skaber du det gode projektteam

BOGGUDDRAG:"HACK DET!" er en projekthåndbog til unge kulturskabere, som beskriver, hvordan kulturprojekter bevæger sig fra A til Z. Bogen indeholder en række værktøjer til projektledelse, ideudvikling, organisering, markedsføring m.m. Her får du et uddrag fra bogen om, hvordan man skaber et godt projektteam. 

Projekthåndbog til unge kulturskabere: Sådan bliver du bedre til ideudvikling

Projekthåndbog til unge kulturskabere: Sådan bliver du bedre til ideudvikling

BOGGUDDRAG:"HACK DET!" er en projekthåndbog til unge kulturskabere og beskriver, hvordan kulturprojekter bevæger sig fra A til Z. Bogen indeholder en række værktøjer i forhold til projektledelse, ideudvikling, organisering, markedsføring med mere. Her får du et uddrag fra bogen med værktøjer til ideudvikling.