UNDERVISNINGSFORLØB: Samskabelse udfordrer foreningers uafhængighed

INTRO: Undervisningsforløbet ‘Samskabelse udfordrer foreningers uafhængighed’ sætter fokus på, hvordan civilsamfundets arbejde bliver udfordret, når de samarbejder og samskaber med offentlige aktører på flygtninge- og integrationsområdet.

Baggrund for undervisningsforløbet
I Danmark har vi en lang tradition for samarbejde og tæt dialog mellem den offentlige sektor og civilsamfundet. Over det seneste årti er der sket en stigning i samarbejder mellem civilsamfundsorganisationer og kommunale aktører om levering af velfærdsydelser, som traditionelt set har været kommunale opgaver.

De nye typer samarbejder mellem civilsamfundsorganisationer og offentlige aktører bliver i dag af mange kaldt samskabelse. Samskabelse kommer af det engelske ord co-production. Der findes forskellige definitioner af ordet, men fælles for dem er, at samskabelse defineres som en proces, hvor offentlige aktører, civilsamfundet, erhvervslivet og borgerne i tæt samarbejde udvikler løsninger på samfundsudfordringer.

Den seneste frivilligrapport (2016–2018) ‘Tal om frivillighed i Danmark’ fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde viser, at 77 procent af kommunerne samskaber med foreninger, og at 57 procent af lokalforeningerne og 35 procent af de landsdækkende foreninger er involveret i samskabelsesprojekter med kommuner.

 

Fokus for forløbet
I dette forløb ser vi nærmere på de dilemmaer, interessekonflikter og udfordringer, der kan være forbundet med samskabelsesprocesser, og hvordan samskabelse påvirker civilsamfundsorganisationers fortalervirksomhed og uafhængighed.

Fokuset er på samskabelse på flygtninge- og integrationsområdet, som er det område, civilsamfundsorganisationer og kommunale aktører samarbejder mest omkring. Tallene fra ‘Tal om frivillighed i Danmark’ viser, at 81 procent af foreningerne i undersøgelsen er involverede i samskabelsesprojekter på flygtninge- og integrationsområdet. 

Sådan anvender du undervisningsforløbet
Dette undervisningsforløb kan anvendes på to måder:

1. Forløbet kan tages individuelt af personer, der fagligt eller gennem frivilligt arbejde er interesseret og involveret i samskabelsesprocesser. Forløbet kan i den forbindelse være et kompetenceløft, som giver ny viden på området og skaber nye refleksioner, der kan udvikle dig i dit arbejde.

2. Forløbet kan anvendes af undervisere, projektledere og frivilligledere, der kan integrere forløbet eller dele af det i kurser, temadage og workshops om samskabelse.

Sådan blev undervisningsforløbet til
Undervisningsforløbet er baseret på resultater af det treårige tværfaglige forskningsprojekt 'Samspillet mellem frivillige og den kommunale sektor' (2015-2018). Forskningsprojektet er gennemført af Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) ved Syddansk Universitet (SDU). Formålet med forskningsprojektet var at undersøge, hvordan frivillige fra flygtningeorganisationer samarbejder med kommunale institutioner, og belyse, hvad samarbejde med lokale offentlige myndigheder betyder for flygtningeorganisationers rolle som fortalere for flygtningene.

Forskningsprojektet bygger på feltstudier og kvalitative interviews med frivillige og ansatte fra flygtningeorganisationer og kommunale medarbejdere.

Altinget: Civilsamfundets Videnscenter har samarbejdet med forskere fra SDU om udviklingen af undervisningsforløbet.

 

Undervisningsforløbet består af 3 moduler

Modul 1: Tættere relationer udfordrer civilsamfundets uafhængighed
Dette modul indeholder en videoforelæsning af lektor Klaus Levinsen, Syddansk Universitet, hvor du bliver introduceret til, hvordan lokale foreninger og nationale organisationer samarbejder med kommunale aktører på integrationsområdet.

Vi ser nærmere på de konsekvenser det tætte samarbejde kan medføre for civilsamfundsorganisationers fortalervirksomhed.

Modul 2: Roller og arbejdsdeling i samarbejdet på flygtningeområdet
I dette modul ser vi nærmere på, hvordan rollerne og arbejdsopgaverne mellem flygtningeorganisationer og kommunale aktører bliver fordelt, når de samarbejder.

Du får indblik i relationen mellem de frivillige fra flygtningeorganisationer og de kommunale medarbejdere, og hvilke kritikpunkter parterne har til hinanden.

Modul 3: Tre forskellige strategier for fortalerarbejde i praksis
I dette modul ser vi nærmere på de dilemmaer og udfordringer, flygtningeorganisationer møder, når de samarbejder med kommunale aktører.

Gennem en videoforelæsning, hvor lektor Klaus Levinsen yderligere udfolder resultaterne fra  forskningsprojektet ‘Samspillet mellem lokale flygtningeorganisationer og kommunale institutioner’, bliver du klogere på de strategier, flygtningeorganisationer benytter sig af, når de samarbejder med kommunale aktører.

Klik her for at komme videre til modul 1: Tættere relationer udfordrer civilsamfundets uafhængighed

Næste artikel MODUL 3: Tre forskellige strategier for fortalerarbejde i praksis MODUL 3: Tre forskellige strategier for fortalerarbejde i praksis
Stine Bosse om civilsamfundet efter corona: Flere fusioner og ingen lette penge

Stine Bosse om civilsamfundet efter corona: Flere fusioner og ingen lette penge

CORONALÆRING: Erhvervskvinden Stine Bosse ser tilbage på tre måneders krisehåndtering i diverse bestyrelser. Hun ser et civilsamfund med behov for flere fusioner, mindre greenwashing og meget mere fokus på virksomhedspartnerskaber med reel impact for begge parter. Og så er det i øvrigt slut med nemme penge og dovne bestyrelser, mener hun.

Overblik: Sådan har coronakrisen presset det globale civilsamfund

Overblik: Sådan har coronakrisen presset det globale civilsamfund

UNDER PRES: Censur, overvågning, indskrænkning af forsamlingsfrihed og tilbageholdelse af aktivister. Coronakrisens undtagelsestilstande har presset civilsamfundet i mange dele af verden og indskrænket civilsamfundets globale råderum. Mandeep Tiwana, som er programchef i den globale alliance af civilsamfundsorganisationer, Civicus, giver her en overflyvning. 

Gode råd: Lær af Dansk Røde Kors’ indsats under coronakrisen

Gode råd: Lær af Dansk Røde Kors’ indsats under coronakrisen

EN HJÆLPENDE HÅND: At lave informationskampagne eller drive egentlige sygehuse og sundhedsklinikker i udviklingslande er ikke noget, man bare lige gør. Og slet ikke når en krise raser. Her fortæller Dansk Røde Kors om at navigere i en verdensomspændende pandemi og giver gode råd, hvis du vil gøre en forskel ude i verden.

Sådan faciliterer du det gode virtuelle møde

Sådan faciliterer du det gode virtuelle møde

MØDELEDELSE: Møderne er rykket online, og tekniske vanskeligheder og sociale barrierer skal håndteres rundtom i det civile Danmark. Civilsamfundets Videnscenter har derfor bedt en professionel mødeledeler om hans bedste bud på god virtuel mødeledelse i en coronatid. Så hæng på, og bliv dus med alt fra energizers til break-outs og dyk ned i den store guide om virtuelle møder.

Sådan holder Aalborg Kommune hånden under sit foreningsliv

Sådan holder Aalborg Kommune hånden under sit foreningsliv

BEST PRACTICE: Forvaltningen i Aalborg Kommune fik hurtigt politisk opbakning til at komme økonomisk trængte foreninger og ngo’er til hjælp under coronakrisen. Lær her af, hvordan Aalborg Kommune tackler de udfordringer, covid-19 har medført for civilsamfundet.

Dansk Blindesamfund ringer til 7.000 medlemmer: “De skal vide, vi er der for dem”

Dansk Blindesamfund ringer til 7.000 medlemmer: “De skal vide, vi er der for dem”

DINGELING: Da Mette Frederiksen 11. marts lukkede Danmark ned, besluttede Dansk Blindesamfund at ringe til samtlige 7.000 medlemmer for at høre, hvad organisationen kunne gøre for dem. "De her samtaler er så værdifulde, at det er svært at sætte ord på," fortæller en regionskonsulent. Her er Dansk Blindesamfunds lavpraktiske håndtering af coronakrisen.

Lær for Livet: Udsatte børn får ekstra skolehjælp under coronakrisen

Lær for Livet: Udsatte børn får ekstra skolehjælp under coronakrisen

NYTÆNKNING: Når skoler lukkes som følge af coronakrisen, rammer det udsatte og anbragte børn hårdest. Med telefoniske livliner, bogpakker og en faglig styrkelse af de mentorer, der løbende følger børnene, har Læringsprogrammet Lær for Livet sat alle sejl til for at bevare kontakten og styrke skolegangen for alle børn og unge i programmet.

Trygfonden kaster redningskrans til sociale virksomheder i knibe

Trygfonden kaster redningskrans til sociale virksomheder i knibe

LÅNEGARANTI: Med en lånegaranti på 20 millioner kroner spænder Trygfonden et sikkerhedsnet ud under kriseramte sociale virksomheder. Det vil forhindre konkurser, men branchen har stadig brug for hjælp fra staten, mener Selveje Danmark.