Debat: Verdensmål kan kun nås med borgernes indsats – og en ny platform

DEBAT: En ny platform til at koordinere samarbejdet om at nå FN’s verdensmål kan få almindelige mennesker på banen. Vi kan ikke kun lade ansvaret være op til magthaverne. I fællesskab kan vi flytte hele verden, skriver direktørerne Jens Casupei og Karin Hoeck.

Af Jens Casupei og Karin Hoeck
Hhv. stifter og administrerende direktør hos United Mankind In Action og stifter og leder af HowCome

Verden brænder. Imens venter vi hver især på, at nogle andre tager affære. Hvis vi skal gøre os håb om at nå FN’s 17 verdensmål, er de fleste enige om, at der er brug for radikal nytænkning og handling.

Der er brug for, at verdens regeringsledere og erhvervslivet for alvor skifter gear. Eller også må der ske noget helt nyt og banebrydende.

Hvem tager ansvar for klimamål?
Selvom der er kommet øget fokus på verdensmålene det seneste stykke tid, bliver der fortsat gjort alt for lidt. Med den nuværende udvikling - eller mangel på samme - er det kun 21 procent af målene, som forventes realiseret inden 2030.

Størst er de negative konsekvenser på klimaområdet, og det er desværre her, at verdenssamfundet er længst væk fra at opfylde målene.

Nogen må turde tage det fulde ansvar og lederskab. Ikke bare være et godt eksempel, men tage handling og sikre, at vi når i mål. Spørgsmålet er så bare, hvem “nogen” er?

Mange peger på regeringsledere, toppen af erhvervslivet eller iværksættere og tænker: ”Hvornår træder de dog for alvor i karakter?”

Borgerne er den oversete nøgle
Men måske må løsningen komme fra en helt anden side: Den største og mest ressourcefulde gruppe er hverken regeringsledere eller de største multinationale virksomheder, men derimod du og jeg og alle de hundredvis af millioner af andre mennesker, der vil en bedre verden, og som er parate til at gøre en forskel.

Enten fordi vi på egen krop oplever problemerne i vores dagligdag, eller fordi vi er en del af den voksende skare, der er begyndt at tænke og handle anderledes. Vi er den oversete nøgle. Alle os, der bekymrer os om klodens og menneskehedens tilstand, og som er mere end villige til at bidrage til forandring.

De magtfulde og magtesløse taler ikke sammen
Men hvor går man hen, når man ikke er en del af det system, der har magten til at handle? Hvor går man hen, når man ikke oplever at kunne gøre en reel forskel i sin egen lille verden for slet ikke at tale om på et globalt plan?

Som det er nu, oplever rigtig mange mennesker, at de ikke bliver hørt eller taget med på råd. Nogle oplever at være magtesløse, nogle oplever konstant at løbe panden mod en mur, for andre er det simpelthen bare for overvældende.

Nye tal viser, at alene i Danmark ønsker cirka 30 procent af befolkningen at gøre en forskel, men aner ikke, hvordan de skal gøre det.

Ikke nok med det. Vi er spredt ud over hele kloden og oplever ikke nødvendigvis, at vi er en del af noget større. Ideerne er ét sted, pengene et andet, arbejdskraften et tredje, teknologien et fjerde, ”knowhowen” et femte, projektlederne et sjette, lokalkendskabet et syvende og problemerne måske et helt ottende sted.

Men fælles for os alle er, at vi er frustrerede over den nuværende tilstand og ønsker at bidrage til noget bedre. Tilsammen har vi alle de ressourcer, der skal til for at nå i mål med alle 17 verdensmål inden år 2030. Det, der mangler, er en platform, hvor vores bidrag virkelig nytter noget og skaber reelle forandringer.

Sammen kan vi skabe 7,5 millioner fuldtidsjob 
Om “vi”, denne brogede gruppe af mennesker, der ønsker at bidrage til en mere bæredygtig verden, udgør cirka 30 procent af jordens befolkning, som det er målt i Danmark, eller om det er færre eller flere, er der ikke lavet endegyldige undersøgelser af.

Men vi er i hvert fald mange.

Og er vi bare 2 procent af klodens befolkning, som formår at samle os og samarbejde åbent og på tværs af alle skel, hvor vi hver især bidrager aktivt med i gennemsnit to timer om ugen, løber det samlede timeantal op til 15 milliarder arbejdstimer om året eller det, som svarer til 7,5 millioner fuldtidsstillinger. Det svarer til tre gange så mange ansatte, som verdens på nuværende tidspunkt største virksomhed Walmart har.

Behov for faciliterende platform
Hvis vi udvikler en platform, der samler os og gør os i stand til at bidrage med det, vi hver især er bedst til og mest passioneret omkring.

Som kobler lokale og globale behov og problematikker med løsningerne, idérigdommen og viljen til konkrete handlinger sammen med de nødvendige ressourcer. En platform, hvor alle eksisterende erfaringer, kompetencer, evner og idérigdomme kan smelte sammen i symbiose.

Et sted, hvor vi alle kan samarbejde og dele viden, bedre end hvis vi sad i samme lokale med alt nødvendigt inden for armslængde.

Hvor vi kan spille hinanden bedre, og hvor vi alle har fri adgang til den samlede “pool” af ressourcer. Et sted, hvor alle brikkerne til det kæmpestore puslespil, der handler om at gøre verden til et bedre sted, frit kan arbejde sammen.

Hvis vi formår det, så står vi pludselig med en ekstremt stærk og handlekraftig sammenslutning af mennesker, der alene eller sammen med regerings- og virksomhedsledere er i stand til at nå alle de 17 verdensmål i tide.

’Vi’ gør det ikke for profit eller PR
Vi gør det, fordi vi ønsker det. Vi gør det for hinanden, os selv og kloden som helhed. Vi gør det, fordi det er det mest meningsfulde, vi overhovedet kan tage os til. Vi gør det for at efterlade en bedre verden end den, vi selv voksede op i. Vi har ingen skjulte agendaer. Vi gør det ikke for profit eller PR. Vi gør det ikke for magt eller markedsandele.

Vi gør det, fordi det er det, der må gøres, og fordi det er det, der står vores hjerte nært - og hvem ville ikke ønske at være med til lige præcis det?

Hvem vil ikke ønske at bidrage med det, de er bedst til eller brænder for, med bare to timer om ugen - og på den måde være en del af jordens største og måske absolut vigtigste bevægelse hen imod en mere bæredygtig og bedre verden for os alle?

Dette vil ikke bare hjælpe os til at opfylde de 17 verdensmål, men vil også være med til at løfte livskvaliteten hos alle dem, der bidrager.

Aktivt engagement i et projekt som dette vil nemlig styrke deltagernes - altså din, min og alle de andres - oplevelse af at gøre en reel forskel, at være del af noget større og dybt meningsfuldt, at blive taget alvorligt og give livet mere mening. Det vil styrke den indre livskvalitet og føre til et lykkeligere liv.

Så lad os forene os, alle os, der tør og vil løse verdens problemer. Platformen er nemlig ikke kun et tankeeksperiment, men et konkret projekt, der bliver arbejdet på, med forventet launch i år 2020. Vi tager gerne ansvaret for at nå alle FN’s verdensmål inden 2030.

Hver især er vi muligvis magtesløse, men sammen kan vi flytte hele verden.

Forrige artikel MS: Vi mangler ikke cost-benefit-analyser, men milliarder af dollars MS: Vi mangler ikke cost-benefit-analyser, men milliarder af dollars Næste artikel Seniorforsker om Lomborgs analyser: Som fod i handske Seniorforsker om Lomborgs analyser: Som fod i handske