Debat

DUF: Foreningslivet skal sikre FN’s nye bæredygtighedsmål

DEBAT: Folkelig forankring af udviklingsindsatser er fundamental for en bæredygtig implementering af FN’s nye udviklingsmål. Her spiller det frivillige foreningsliv en vigtig rolle, skriver Henriette Laursen, generalsekretær for DUF.

Unge har et enormt potentiale til at være med til at løse nationale problemstillinger og udfordringer i lokalsamfundet. Det er derfor særligt vigtigt at støtte deres samfundsengagement, skriver Henriette Laursen, generalsekretær for DUF.
Unge har et enormt potentiale til at være med til at løse nationale problemstillinger og udfordringer i lokalsamfundet. Det er derfor særligt vigtigt at støtte deres samfundsengagement, skriver Henriette Laursen, generalsekretær for DUF.
David Laungaard Lose
GDPRDeleted
Vis mereIcon / Direction / Dropdown
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Henriette Laursen
Generalsekretær for DUF

Et bredt folkeligt engagement i udviklingsdagsordenen kan give FN’s nye udviklingsmål langt større gennemslagskraft og bæredygtighed, men det kræver et vedvarende politisk fokus på at støtte frivilligt samfundsengagement både nationalt og globalt.

Frivillighed er nemlig kernen i at sikre, at befolkninger verden over, i både rige og fattige lande, bakker op om den globale udviklingsdagsorden og deltager aktivt i indsatsen for at løse verdens mest presserende udfordringer.

I Danmark har vi en stærk tradition for frivilligt foreningsengagement, og en mængde af små og store folkelige organisationer er allerede engagerede i internationalt udviklingsarbejde.

Fakta
Fra 17. februar og en måned frem tager Udviklingsdebatten FN's bæredygtighedsmål op til debat.

Følg debatten her. 

Udviklingsdebatten på Altinget: udvikling har til formål at fokusere og styrke den udviklingspolitiske debat i Danmark. Løbende inviterer Altinget: udvikling eksperter, politikere, fagfolk og interesseorganisationer til at debattere udvalgte emner og/eller problemstillinger inden for udviklingsområdet.

Bland dig gerne i debatten ved at sende en mail til tyson@altinget.dk.

Det danske foreningsliv er derfor en oplagt national platform for en folkelig forankring af den globale udviklingsdagsorden. Her engagerer nye typer af aktører, såsom spejdere, rollespillere, unge med handicap m.fl. sig aktivt i udviklingsarbejde, og de er med til at lave et grundigt oplysningsarbejde, som når ud til målgrupper, der ellers står uden for udviklingsdebatterne.

Unge bidrager til udvikling
I DUF ser vi dette imponerende frivillige engagement på tværs af vores medlemsorganisationer. Vi ser det for eksempel i LandboUngdoms arbejde for jobmuligheder til unge i Marokkos landdistrikter, når studenterorganisationen IMCC advokerer for seksualundervisning til Rwandas unge, og når frivillige fra Radikal Ungdom sætter grundlovsændringer til debat i den nepalesiske ungdom. De danske ungdomsorganisationer indgår aktivt i partnerskaber med ligesindede organisationer på tværs af landegrænser for at kæmpe for fælles værdier og mål.

Verden har brug for engagement og deltagelse i udviklingsmålene, og det frivillige foreningsliv er klar til at sætte deres kompetencer i spil.

Henriette Laursen, Generalsekretær for DUF

De danske unge er med til at inspirere unge ude i verden til demokratisk samfundsengagement og bidrager dermed til udvikling på mange planer. Ud over at partnerskaberne fører til flotte udviklingsresultater, betyder det internationale engagement også, at globale udviklingsdagsordener kommer til debat i det mangfoldige danske foreningsliv.

Danske unges indsats bidrager til bred folkelig opbakning til Danmarks deltagelse i globale udviklingsprocesser. En fortsat politisk prioritering og støtte til det frivillige foreningslivs rolle i udviklingsarbejdet er derfor centralt i Danmarks arbejde for FN’s kommende bæredygtighedsmål.

Sats på de frivillige
Udviklingsmål og løsninger bliver først bæredygtige, hvis de tilpasses de respektive nationale og lokale kontekster. Det er nødvendigt at lytte til befolkningerne og inddrage deres ønsker til udvikling i fremtiden. Det vil sikre demokratisk ejerskab og gøre udviklingsagendaen både relevant og vedkommende for befolkninger både på den sydlige og nordlige halvkugle. Derfor er det essentielt, at civilsamfund inddrages i både formuleringen og implementeringen af de nye udviklingsmål i alle lande, hvor indsatserne skal finde sted.

Frivillige organisationer kan styrke implementeringen af bæredygtighedsmålene ved at inspirere og mobilisere grupper i befolkningen til at involvere sig i de emner, udfordringer og spørgsmål, som vedrører og påvirker lige præcis dem. Frivilligt engagement i civilsamfundet styrker samtidig de mekanismer, som kan holde politiske ledere ansvarlige for, at bæredygtighedsmålene bliver implementeret.

Unge er stærke forandringsagenter
Unge er dygtige forandringsagenter og har et enormt potentiale til at være med til at løse nationale problemstillinger og udfordringer i lokalsamfundet. Det er derfor særligt vigtigt at støtte børn og unges samfundsengagement, så de store ungdomsgenerationer kan påvirke, hvordan fremtidens udviklingsmål realiseres.

På trods af at de frivillige organisationer spillede en stor rolle i implementeringen af FN’s oprindelige udviklingsmål fra 2000, var frivillighed ikke nævnt i målene. Det skal der laves om på nu, når FN’s nye bæredygtighedsmål vedtages. Ved at inddrage civilsamfundet i formuleringen af den nye udviklingagenda og indskrive frivillighed som et centralt element i implementeringen af FN’s nye bæredygtighedsmål kan målene få den folkelige forankring, som er nødvendig for, at visionerne indfries. Verden har brug for engagement og deltagelse i udviklingsmålene, og det frivillige foreningsliv er klar til at sætte deres kompetencer i spil.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Henriette Laursen

Direktør, Kvinfo, fhv. generalsekretær, Dansk Ungdoms Fællesråd, fhv. direktør, AIDS-Fondet
cand.jur. (Aarhus Uni. 1993)