DUF til regeringen: Hæv ambitionsniveauet for verdensmålene

DEBAT: Genopretningen efter covid-19-pandemien er en glimrende mulighed for at gøre noget ved verdensmålene, så de ikke ender som et skuffedokument, skriver Chris Borup Preuss og Clara Halvorsen. 

Af Chris Borup Preuss og Clara Halvorsen
Hhv. formand for Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) og næstformand i 2030-panelet på vegne af DUF

Vi er unge i en tid, hvor vi er nødt til at skabe store og globale forandringer, hvis vores klode og menneskerne derpå skal se en bæredygtig fremtid for sig. Derfor skal der i højere grad fokus på verdensmålene, og hvordan vi opnår dem, for verdensmålene former den fremtid, unge skal vokse op i.

Verdensmålene må, bør og skal være den allervigtigste samlende dagsorden, og med kun ti år tilbage før vi skal være i mål, så skal der handles. Og der skal handles nu.

Ambitionsniveauet skal hæves, og verdensmålene skal gå fra at være et skuffedokument til at være en brugbar handlingsplan, hvorfra der sættes ambitiøse mål for at skabe en bedre og mere bæredygtig fremtid.

Unge er forandringsagenter
I DUF oplever vi, hvordan unge sammen med andre unge engagerer sig i arbejdet for en bæredygtig udvikling, hvor forandringer begynder i lokalsamfundet, foreningslivet, frivillige fællesskaber, på arbejdspladser eller uddannelserne.

Børn og unge er forandringsagenter og har allerede kastet sig ind i kampen for at skabe en bedre verden. Nu håber vi på, at den handlingsplan, regeringen barsler med, sætter en ambitiøs kurs for implementeringen af verdensmålene i Danmark og ikke mindst indtænker den unge generation som centrale aktører i implementeringen.    

Allerede i 2017 spillede DUF og danske unge en central rolle i implementeringen af den daværende regerings handlingsplan for opnåelse af FN’s 17 verdensmål, og det bør vi gøre igen. For hvis arbejdet ikke begynder nu, så efterlader vi en regning til de kommende generationer.

Heldigvis er der lige nu en unik mulighed for at sikre, at det ikke bliver en realitet med den globale covid-19-pandemi og den genopbygning, der venter. Regeringen står med muligheden for ikke blot at gå tilbage til normalen – men rent faktisk at "build back better". 

Vi kan skabe en grøn genopretning og sætte ambitiøse målsætninger for reduktionen af drivhusgasser, hvor Danmark går forrest og presser på for at øge ambitionsniveauet på det europæiske og globale plan også.

Verdensmål er andet end klima
Mens ungdommen i lang tid har frygtet og kæmpet for handling mod en klimakrise, så ser vi andre kriser skyde op af jorden i landene omkring os.

Lande, hvor coronapandemien bruges til at indføre en gammeldags abortlovgivning gennem fodnoter i lovgivningen med henvisning til knappe ressourcer i sundhedssektoren.

Epidemilovgivninger uden solnedgangsklausuler, der gør fungerende demokratier til begyndende diktaturer. Eller hvor coronakrisen bruges som argument for at gå den forkerte vej i den grønne omstilling.

For første gang siden afslutningen på Den Kolde Krig er antallet af liberale demokratier i verden overordnet set på tilbagetog. Det betyder naturligvis også, at færre unge vokser op i et demokratisk samfund i dag med alt det, der følger med. Færre muligheder. Færre friheder. Færre rettigheder.  

Derfor er det også vigtigt at huske på, at verdensmålene er andet end grønne reformer og klimatænkning. Det er skridtet mod en bedre verden for nuværende og kommende generationer. En verden hvor menneskerettigheder er allemandseje, og hvor vi kan bevare og forstærke den demokratiske samtale.

Men det kræver, at der bliver givet plads til, at ungdommen kan gøre sin indflydelse gældende – også i regeringens handlingsplan for FN’s 17 verdensmål og den implementering, der kommer efter. Sammen kan det stærke samfundsengagerede fællesskab danne fremtidens demokrati og verdensborgere, som sammen kan rykke verden i den rigtige retning.

Ungdommen skaber allerede forandringer
I DUF ved vi af erfaring, at unge kræfter kan vokse sig store lokalt, engagere sig nationalt og kæmpe globalt. Derfor giver det også mening at inddrage ungdommen på alle plan.

Lokalt har vi spejdere, som har udviklet aktiviteter, hvor essensen er learning by doing, og hvor lokalsamfundet er i fokus i kampen for at bygge en bedre verden. Hos rollespilsforeningen Bifrost sætter man fokus på ligestilling gennem rollespil, mens Operation Dagsværk bruger verdensmålene som værktøj med en god portion humor og har opfundet et verdensmålslykkehjul som en alternativ uddannelsesform.

Samtidig ser vi, hvordan flere af ungdomspartierne har samarbejder på tværs af lande og kontinenter, hvor de arbejder for at udbrede ligestilling og demokrati i de dele af verden, hvor det stadig er fremmed for dem.

På tværs af baggrund, interesser og alderstrin står unge sammen for en fælles dagsorden, hvis mål er en bedre og mere bæredygtig fremtid for alverdens unge. Ungdommen har erfaringerne, kompetencerne og viljen til at igangsætte arbejdet for at nå verdensmålene til tiden og sikre, at de og kommende generationer har en lige så god og gerne endnu bedre verden at vokse op og leve i.

Vi kan ikke gøre det alene, for hvis vi skal nå verdensmålene, er der brug for, at vi arbejder sammen på tværs af generationer. Derfor står DUF og ungdommen klar med input til Finansministeriets og regeringens arbejde med verdensmålene. Lad os gå sammen på tværs af generationer og i fællesskab sætte kursen for et bedre og mere bæredygtigt Danmark.

Forrige artikel Dansk Flygtningehjælp: Beskyttelse af flygtninge bør være målet med EU's solidaritetsmekanisme Dansk Flygtningehjælp: Beskyttelse af flygtninge bør være målet med EU's solidaritetsmekanisme Næste artikel Oxfam: De rige landes tøven presser fattige lande ud i statsbankerot Oxfam: De rige landes tøven presser fattige lande ud i statsbankerot