Det Arabiske Initiativ
Det Arabiske Initiativ skal følge op på demokratiseringsprocesserne under Det Arabiske Forår. Debattørerne på Altinget | Udvikling giver bud på hvordan. (Foto: UM)

Hvilken vej blæser vinden for Det Arabiske Initiativ?

6. maj 2013 kl. 23:20
DEBAT: Altinget | Udvikling tager Det Arabiske Initiativ op til debat, nu ti år siden initiativets start, og to år efter Det Arabiske Forår brød ud i Mellemøsten og Nordafrika. Læs mere og mød vores debatpanel her.
| Flere

Tegning-krisen, indenrigspolitisk modvind, en periode under Kulturministeriets ressort og en midlertidig navneforandring til Partnerskab for Dialog og Reform (PDR) kendetegner Det Arabiske Initiativs lidt omtumlede tilværelse i dansk udviklingspolitik.
Debat om Det Arabiske Initiativ
-
Det Arabiske Initiativ fylder ti år til sommer, og en ny tre-årig strategi for initiativet er på vej. I den anledning har Altinget | Udvikling inviteret politikere, ngo'er, forskere og fagfolk til en debat om Det Arabiske Initiativ - dets forhold til Det Arabiske Forår samt de danske bidrag til demokratiseringsprocesser og interkulturel dialog i regionen

I debatpanelet har vi bl.a. tidligere udenrigsminister Per Stig Møller (K), der lancerede Det Arabiske Initiativ i 2003, og nuværende udenrigsminister Villy Søvndal (SF), der fortsat støtter danske indsatser i MENA-regionen med 275 millioner kroner til Det Arabiske Initiativ.

Hvor blæser vinden hen?
Tegning-krisen, indenrigspolitisk modvind, en periode under Kulturministeriets ressort og en midlertidig navneforandring til Partnerskab for Dialog og Reform (PDR) kendetegner Det Arabiske Initiativs lidt omtumlede tilværelse i dansk udviklingspolitik.

Med Det Arabiske Forår fik Danmarks indsatser i regionen mere vind i sejlene, og til sommer lanceres en ny tre-årig strategi for Det Arabiske Initiativ, der fortsætter i samme spor som tidligere med fokus på partnerskaber, direkte demokratistøtte, vækst- og jobskabelse. Dertil kommer snarlige tilsagn om bevillinger til en stribe rammeorganisationer, der skal føre Det Arabiske Initiativs tiltag ud. Alt sammen for at skabe en mere stabil og målrettet indsats.  Men hvordan ser politikere, ngo'er, forskere og fagfolk på udviklingen i landene under Det Arabiske Initiativ? Hvad skal der til for at styrke de igangværende processer mod demokrati, og hvordan har dialogen mellem Danmark og landene i Mellemøsten udviklet sig i takt med initiativets udrulning? Og hvilken betydning har Det Arabiske Forår for det fremadrettede danske engagement?

Det er nogle af de spørgsmål, vores debatpanel vil svare på i løbet af den næste måned, når Altinget | Udvikling lægger spalteplads til debat om Det Arabiske Initiativ.

Debatpanel på Altinget | Udvikling
De faste debattører på Altinget | Udvikling er i denne måned:

Villy Søvndal
Villy Søvndal (SF), udenrigsminister. Siden 3. oktober 2011 har Villy Søvndal repræsenteret Danmark i internationale sammenhænge i sin egenskab af udenrigsminister. Han har været folketingsmedlem for SF i Københavns Storkreds 2007-2011 og har tidligere været opstillet i både Sydjyllands Storkreds og Vejle Amtskreds. Villy Søvndal har siddet i Folketinget siden 1994 og var partiformand for SF fra 2005 til 2012. Villy Søvndal er udddanet lærer fra Kolding Seminarium.

Christian Friis Bach
Christian Friis Bach (R), udviklingsminister. Christian Friis Bach har siden regeringsskiftet i 2011 været udviklingsminister. Han er oprindeligt uddannet agronom og er adjungeret professor i international økonomi og udvikling ved Københavns Universitet/LIFE. Indtil sin udnævnelse til minister var han særlig rådgiver for EU-kommissær Connie Hedegaard. Christian Friis Bach har været aktiv i en række danske NGO'er og konsulent i flere internationale organisationer.

Per Stig Møller
Per Stig Møller, udviklingsordfører for Det Konservative Folkeparti. Per Stig Møller har siden 1984 været medlem af Folketinget for Det Konservative Folkeparti, som han var formand for i perioden 1997-1998. Han var miljøminister fra 1990 til 1993 og udenrigsminister fra 27. november 2001 til 23. februar 2010. Herefter overtog han hvervet som kultur- og kirkeminister indtil regeringsskiftet 3. oktober 2011. I dag er Per Stig Møller bl.a. formand for Folketingets Udenrigsudvalg. 

Finn S. Hansen
Finn S. Hansen, Executive Vice President for Consumer International, Arla Foods. Finn S. Hansen har siden 1988 arbejdet med Arlas markeder i Mellemøsten og har en stor erfaring med at drive forretning i arabiske lande og opbygge relationer i regionen. Han har boet i Saudi-Arabien og Dubai og er i dag bosat i Danmark.

Morten Gøbel Poulsen
Morten Gøbel Poulsen, programkoordinator, Center for Kultur og Udvikling (CKU). Morten Gøbel Poulsen er udviklingsøkonom og har fungeret som koordinator for kulturprogrammet i Mellemøsten hos Center for Kultur og Udvikling siden 2006. Morten har tidligere arbejdet for UNDP i Angola, som programkoordinator hos Ibis med ansvar for Sydamerika og som konsulent hos COWI. I sine snart 10 år hos CKU har han specialiseret sig i kultur, civilsamfund og menneskerettigheder, herunder særligt kunstnerisk aktivisme som et led i kampen for frihed og demokrati i Mellemøsten.

Birthe Hansen
Birthe Hansen, ph.d., lektor i international politik, Københavns Universitet. Desuden er Birthe Hansen co-manager i Copenhagen Middle East Research Programme. Hun arbejder med unipolaritet, sikkerhed og civil-militære relationer i Mellemøsten. Senest har Birthe Hansen sammen med Carsten Jensen skrevet bogen Demokrati i Mellemøsten (Djøf forlag, 2012) om de autoritære styrers fald, de begyndende demokratiseringsprocesser og militærets rolle. 

Jens Juul Petersen
Jens Juul Petersen, programkoordinator, Danmission. I Danmission koordinerer og administrerer Jens Juul Petersen dialogprojekter, der finansieres af Udenrigsministeriet gennem Det Arabiske Initiativ. Jens Juul Petersen er uddannet fra Københavns Universitet i 2011, hvorfra han har en kandidatgrad i Islamiske Studier og en bachelorgrad i Historie og Minoritetsstudier. Han har desuden studeret ved Damaskus Universitet i Syrien, arbejdet i og med Mellemøsten siden 2006, været bosat i Syrien og Libanon og taler arabisk.

Connie Carøe Christiansen
Connie Carøe Christiansen, lektor, Roskilde Universitet. Ud over lektoratet på internationale udviklingsstudier er Connie Carøe Christiansen koordinator på et Danida-finansieret samarbejdsprojekt med Gender and Development Research and Studies Centre, Sanaa Universitet, Yemen, der går ud på at oprette en masteruddannelse i international udvikling og køn. Connie Carøe Christiansen har været redaktør for Kvinder, køn og forskning, 2005-10, og er ph.d. stipendiat fra Institut for Antropologi, Københavns Universitet, 1994-98.

Bjørn Førde
Bjørn Førde, direktør, Dansk Institut for Flerpartisamarbejde (DIPD). Bjørn Førde blev ansat som direktør på DIPD i januar 2011. Han kom fra en stilling som direktør for UNDP Oslo Governance Centre. Han har tidligere været chef for UNDP og FN i Botswana. Han er ligeledes tidligere Generalsekretær i Mellemfolkeligt Samvirke. Bjørn Førde er udannet cand.scient.pol. fra Københavns Universitet.

Karina Pultz
Karina Pultz, projektleder, Dansk Institut for Flerpartisamarbejde (DIPD). Skriver sammen med Bjørn Førde. Karina Pultz blev ansat hos DIPD i oktober 2011. Her er hun ansvarlig for instituttets program i Egypten og rådgiver danske partier med projekter i Mellemøsten og Sydamerika. I sin tidligere ansættelse i mellemøstafdelingen på Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) har hun lavet studier af dialogen og partnerskabstilgangen i Det Arabiske Initiativ. Karina Pultz er uddannet cand.scient.pol. fra Københavns Universitet.

 

MODTAG ET DAGLIGT NYHEDSBREV FRA ALTINGET.DK