Impact-investor efter ti år i Asien: Sådan får vi pæne afkast

FILANTROPISK UDSYN: Insitor Partners har investeret over 200 millioner kroner i sociale iværksættere i Indien, Cambodia og Myanmar og ser det som en god forretning.

Af Peter Bengtsen
Korrespondent

 

I Indien er der flere blinde, end der er indbyggere i Danmark. Langt hovedparten af disse 8-10 millioners blindhed kunne undgås, hvis der var nok øjenlæger og betalelige operationer, men det er der ikke.

Til gengæld vokser det multimilliardstore marked for sundhedsydelser i Indien med 13 procent om året. Her har venturekapitalselskabet Insitor Partners fra Singapore øjnet en god forretning ved at investere i lavindkomst­gruppers adgang til ellers uopnåelige øjenbehandlinger.

Hvordan det?

Ved at skyde 15 millioner kroner i Drishti Eye Hospitals, en social impact-virksomhed i det sydlige Indien, der opretter øjenklinikker i områder uden adgang til øjenbehandling. Drishti tager 400 kroner for en operation for grå stær, der er årsag til over halvdelen af Indiens blindhed. Til sammen­ligning koster en operation for grå stær 16.000 kroner på danske privathospitaler, for begge øjne, og gennemsnitligt 23.000 kroner i USA.

Et marked til billioner
Sertac Yeltekin leder den daglige administration i Insitor Partners. Han har 25 år på bagen i finanssektoren, blandt andet som senior vice president i Unicredit Group og en række udvalgsposter på europæiske handelshøjskoler. Jeg møder ham ulasteligt klædt i en hotellobby i Bangkok mellem to kundemøder.

"På den ene side støtter internationale organisationer og fonde de mest udsatte. På den anden side retter de multinationale virksomheder sig mod middelklassen. Derimellem er der to milliarder mennesker i Asiens lavindkomstgrupper, som mangler løsninger," forklarer han og fortsætter:

"Dette segment efterspørger overkommelige priser på sundhedsydelser, pålidelig energi, rent vand, finansservice og meget mere, som er blevet til et marked på 4.500 milliarder kroner. Vi støtter og investerer i socialt iværksætteri på dét marked."

10-15 procent i afkast er ikke usædvanligt for Insitors investeringer, fortæller Sertac Yeltekin.

 

Insitor har aktiver for 300 millioner kroner i to fonde, hvoraf 200 millioner allerede er investeret i entre­prenører inden for sundhed, uddannelse, energi og mikrofinans i Indien, Cambodia og Myanmar. Snart forventes den første investering i Pakistan desuden at falde på plads.

Afkast på 10-15 procent
Gennem et årtis erfaringer med socialt orienterede entreprenører er Insitor kommet frem til, at virksom­hederne især har brug for egenkapital til at komme i gang og til at opskalere.

”Sociale iværksættere har ofte brug for egenkapital. Nogle gange giver vi også lån eller laver aftaler om konverterbare lån (der kan konverteres til aktier i virksomheden, red.), men det er ikke så tit den slags finansiering, som er bedst for nystartede virksomheder, da de jo skal tilbagebetale lånet,” siger Yeltekin.

Med egenkapital køber Insitor sig med ind i virksomheden i form af aktier for at få en del i afkastet, en plads i bestyrelsen og andre aftalte elementer, som ifølge Insitor er afgørende for, at forretningen kan vokse med sit sociale sigte i behold. 10-15 procents afkast er ikke atypisk med afbalancerede økonomiske og sociale hensyn.

Det er langsigtede investeringer, og exitovervejelserne er med i baghovedet fra starten. Eksempelvis har millioninvesteringen i Drishti en løbetid på op til 10 år, som er investeringsfondens naturlige horisont.

Exit­ kan tage form af et strategisk salg af Insitors aktier til en større øjenoperatør, der vil udvide til udkants­områder og lavindkomstgrupper, eller til andre impact-investorer eller som børsnotering eller noget helt fjerde. Det er for tidligt at blive helt skarp på ifølge Yeltekin, da det nu først og fremmest handler om at sikre den bæredygtige vækst.

”Vi bliver der på den lange bane, men ikke for evigt. Investeringshorisonter på 7 eller 10 eller 12 år er ikke unormalt,” siger Yeltekin.

Afgørende at forstå den lokale kontekst
”Vores investeringer skal imødekomme behov hos de mange uden adgang til sundhedsydelser, boliger, pålidelig energi med videre, der er til at betale på lave indkomster. Det er helt centralt i vores arbejde at forstå, hvad vores målgrupper mener er overkommelige priser på lave indtægter,” siger Yeltekin.

Derfor arbejder Insitor målrettet på at sikre sig en grundig lokalforståelse og kendskab til både sociale iværk­sættermiljøer og disses målgrupper, så investeringsaftaler skræddersys til konkrete behov. Det indebærer blandt andet udstationerede kollegaer og rådgivere i alle lande, hvor der investeres.

”Nærhed er en prioritet for os. Vores landekoordinatorer og lokalrådgivere spiller en central rolle i at sikre, at vi løbende er på forkant med udviklingen i de lokale kontekster,” siger Yeltekin.

Indtil videre fokuserer Insitor på lande med knap så udviklede velfærdssystemer og -niveauer. Nøgleord på disse markeder er adgang (for Insitor til sociale iværksættere med skalerbare initiativer), prisbillighed (for lavindkomstgrupperne til iværksætternes ydelser) og social inklusion.

Hvor kommer pengene fra?
Insitor Partners’ to fonde har fire hovedinvestorer, der omfatter både private institutionelle investorer og en enkelt offentlig investor, den engelske CDC Group. Finansieringskilderne er p.t. 100 procent europæiske. Sådan bliver det ikke nødvendigvis fremover, da man forventer en voksende interesse for impact-investeringer fra Asiens nye generation af investorer.

I Indien går private investorer i stigende grad ind i impact-investeringer i hjemlandet. Eksem­pel­vis har milliardæren Nandan Nilekani, der er medstifter af Indiens næststørste it-firma Infosys med over 225.000 ansatte, også investeret direkte i Drishti.

Nogle steder i Asiens finansverden har udviklingen allerede ’overhalet’ Insitor. En trend blandt Singa­pores banker er ifølge Yeltekin, at mange allerede har afdelinger med et social impact-fokus og hellere vil investere direkte i sociale iværksættere end gennem Insitor. Hvilket i anden omgang så giver Insitor mulighed for at indgå partnerskaber med bankerne om investeringer.

I andre dele af finansverdenen er indstillingen til, eller forståelsen af, impact investments endnu ikke helt så udviklet, konstaterer Yeltekin under en beretning om mødedeltagere, der engang troede, at han var en hippie, da de hørte ordet ’social’ om hans investeringsekspertise.

”Der er plads til udvikling. Også i finansverdenen. Det vil vi gerne bidrage til,” siger Yeltekin.

Forrige artikel Anders Samuelsen skal rådgive Lars Seier Christensen Anders Samuelsen skal rådgive Lars Seier Christensen Næste artikel Udviklingsbistanden nærmer sig laveste niveau i 40 år Udviklingsbistanden nærmer sig laveste niveau i 40 år
Ny a la carte-model for europæisk asylpolitik får hug fra flere sider

Ny a la carte-model for europæisk asylpolitik får hug fra flere sider

MIGRATIONSPAGT: EU-Kommissionen slagter kontroversiel idé om tvungen omfordeling af flygtninge, men indfører princippet igen ad bagdøren, lyder noget af kritikken af nyt EU-udspil til asylpolitik, mens andre mener, at fokus på grænsekontrol og hurtige udvisninger risikerer at underminere flygtninges retssikkerhed.