International tendens: Impact-investeringer nedbryder siloer mellem donation og investering

KLUMME: Synkroniseringen af aktivporteføljer og uddelinger under en fælles mission er ifølge impact-investerings-organisationen GIIN vejen frem, hvis filantropiske fonde skal skabe størst mulig effekt og værdi. Men der er tale om et paradigmeskift, som kræver ny viden, uddannelse og markante organisationsændringer, viser erfaringerne fra udlandet, skriver filantropisk rådgiver Susanne Dahl.

Når fonde udvikler nye strategier, bliver de ofte udtænkt med vandtætte skotter mellem planerne for de filantropiske uddelinger på den ene side og fondens investeringsarbejde på den anden.

Sådan har det været i mange år, ud fra devisen om at jo flere penge fonden kunne tjene på aktivsiden, desto flere penge ville der være at bruge af på uddelingssiden, for eksempel ved donationer til forskning, kultur eller det sociale område.

En ny international investeringstendens udfordrer denne vanetænkning. Impact-investeringer er en samlebetegnelse for investeringer foretaget med intentionen om at generere social eller miljømæssig effekt samtidig med finansielt overskud. Impact-investering kan blive foretaget i både eksisterende og nye markeder på markedsvilkår afhængig af investorens strategiske mål.

Den amerikanske CEO Amit Bouri fra impact-investerings-organisationen GIIN besøgte i sidste måned Danmark. GIIN er eksponent for denne tendens og har været en driver i den kursændring, der lige nu finder sted blandt flere af de store fonde i blandt andet USA, hvor der i stigende grad fokuseres på et engagement på aktivsiden for at sikre synergi med det filantropiske formål.

Banker og pensionskasser var blandt de første til at springe med på den nye investeringsbølge. Fra udlandet peger flere fonds- og investeringseksperter nu på, at impact-investering er vejen frem – også for fondene.

Det er derfor, at ikke bare store kommercielle spillere som Deutsche Bank, Goldman Sachs og JP Morgan, men også fonde som Bill og Melinda Gates Foundation, Ford Foundation, The Rockefeller Foundation og City Foundation støtter GIIN i arbejdet med at analysere og dele best practice på området.

Udfordrer vanetænkningen
Impact-investerings-begrebet er komplekst og kan – som så meget andet nyt og perspektivrigt fra udlandet – være problematisk at overføre i et 1:1-forhold til en dansk kontekst.

Men der er ingen tvivl om, at tilgangen har en styrke i, at det udfordrer vanetænkning om, at sociale og miljømæssige problemer skal adresseres udelukkende gennem filantropiske donationer, partnerskaber eller egne proaktive driver-indsatser. Og at markedsinvesteringer udelukkende skal fokusere på at opnå økonomisk succes.

Rejsen fra ren filantropi over missionsrelaterede investeringer parallelt med uddelinger til en 100 procent værdibaseret investeringsstrategi er en langsigtet udviklingsrejse for den enkelte organisation. Og målet er bestemt heller ikke, at hele aktivporteføljen fra den ene dag til den anden skal omlægges med et trylleslag.

Men hvor det tidligere udelukkende var en negativ screening for investeringer i for eksempel våbenindustri eller miljøskadelige aktiviteter, der var i fokus, er de amerikanske front runners på området langt mere proaktive i deres investeringsstrategi.

Finansiel performance
For fondene er incitamentet, at de kan opnå et rimeligt afkast, der samtidig bidrager til fondens kerneforretning og strategiske mål på fx det sociale eller miljømæssige område.

Login

  • Anmeld

    Henrik T · impact-investering

    I dag er impact-investering i popularitet

    I dag er impact-investering i popularitet. Logisk, fordi flere og flere investorer og investorer indser, at de med deres investeringer kan generere ikke kun økonomiske, men også sociale afkast. Dette er en velkommen udvikling for sociale iværksættere. For at gøre investeringen til en reel succes, skal investorer og iværksættere kende hinanden bedre. Og sådan ser det stadig ud.

    MVH / Henrik