Messerschmidt: Flygtningekonvention­en er en møllesten om halsen på Vesten

DEBAT: Alliancen mellem immigrantlandene og den globale humanist-elite er for stærk til, at en egentlig revision af Flygtningekonventionen kan gennemføres, mener Morten Messerschmidt (DF). Den eneste udvej er for Danmark er derfor en suspension af konventionen.

Af Morten Messerschmidt (DF)
Medlem af Europa-Parlamentet og folketingskandidat

Det er svært at finde en borger i den vestlige verden, som ikke gerne vil have sin stat til at give penge, endda mange penge, til at afhjælpe nøden for andre mennesker – også langt borte. Men FN's Flygtningekonvention virker i dag som en bremse på virkningsfuld og anstændig humanitær hjælp.

Konventionen havde en tidsbegrænset berettigelse efter Anden Verdenskrig, med nazisternes forbrydelser i nær erindring og de efterfølgende fordrivelser af millioner af mennesker. Men konventionen havde reelt udtjent sig selv, da Vesten havde sejret i den kolde krig over socialist-tyrannierne i øst.

I stedet blev Flygtningekonventionen en slags hellig bog for en ny type tyranni: en global klasse af statsbetalte moralister, der ser det som deres opgave at fjerne alle hindringer for enhver folkevandring, der har retning mod den vestlige verden. Og som enhver anden hellig bog åbner FN's Flygtningekonvention op for kreative fortolkninger: fra flygtningeadvokater, ngo'er og ikke mindst aktivistiske dommere, som tjenstvilligt tilsidesætter landenes egne love for at fremme "ånden" i de fritsvævende konventioner.

De virkelige flygtninge må blive
Flygtningekonventionen tvinger ethvert land, der har underskrevet den, til at behandle selv den mest himmelråbende grundløse asylansøgning – fra lande som Pakistan, Tunesien, Marokko, Senegal, Gambia. Derfor er Italien og Grækenland ved at segne under byrden.

Flygtningekonventionen giver samtidig forrang til de migranter, som har pengene og kræfterne til at tage rejsen og spille med i det store asyl-lotteri, mens de virkelig trængende må blive i flygtningelejrene i nærområderne.

Og den rare følelse af godhed, som beruser flygtningevennerne i modtagerlandene? Prisen for at behandle migranternes fup-ansøgninger, for at integrere og familiesammenføre, afslører åbenlyst, hvad godheden reelt er: nemlig selvfed tossegodhed, endda til en eksorbitant overpris.

For hvori består godheden i Angela Merkels åbne invitation, når Tysklands årlige udgift til sine 1,2 millioner asylansøgere er tre gange højere end hele UNHCR's budget? Er Sveriges rødgrønne og pæne borgerlige virkelig mere godhjertede end Sverigedemokraternes skimlede kældermennesker, når Sverige bruger det samme beløb på at tage imod 270.000 asylansøgere, som UNHCR bruger på at hjælpe de 68 millioner flygtninge på globalt plan, som vi altid hører om?

De 68 millioner "flygtninge" er i øvrigt et komplet oppustet antal, som de selvudråbte flygtningevenner nævner igen og igen, når de skal nedgøre det antal, som Danmark har modtaget.

Tror ikke på en revision
Den temmelig snævre fortolkning i FN's Flygtningekonvention  lyder: "...en person, som nærer en velbegrundet frygt for forfølgelse pga. sin race, religion, nationalitet, sit tilhørsforhold til en bestemt social gruppe, eller sine politiske anskuelser, som befinder sig uden for det land, i hvilket han har statsborgerret, og som ikke er i stand til – eller pga. sådan frygt ikke ønsker – at søge dette lands beskyttelse".

Jeg gav gerne asyl til en modig forfatter og dertil hans familie, som eksempelvis på grund af sine sympatier for Vestens og kristendommens værdier blev forfulgt af mullaherne i den tidligere sovjetrepubllik Bhrutalistan; problemet er, at hundredtusinder af skatteborgerlønnede globale humanister og aktivister har haft succes med at udstrække begrebet "flygtning" til det meningsløse.

For dem er enhver, som" flygter" til nabolandsbyen på grund af den årlige oversvømmelse, eller som den lokale medicinmand har kastet onde øjne på, en flygtning. I deres statistik er 68 millioner mennesker i dag "på flugt": fra et klima, der er for koldt, for varmt, for vådt eller for tørt; fra arbejdsløshed, fra kønsdiskrimination, fra hårdt slid, lave lønninger og arbejdsulykker; fra valgsvindel, korruption, hustrumishandling og børnearbejde.

Kort sagt: Den slags livsbetingelser, såvel naturgivne som menneskeskabte, som også var livsvilkårene for millioner af almindelige mennesker i den vestlige, kristne verden gennem århundreder.

Jeg tror ikke på en revision af FN's Flygtningekonvention; alliancen mellem de lande, der leverer migranterne, og den globale humanist-elite er alt for stærk. Derfor har modtagerlandene kun den udvej at suspendere deres deltagelse, og det må Danmark gøre i første omgang. Det skulle nok være muligt at udøve ægte og mere retfærdig godhed alligevel.

Forrige artikel Lektor i folkeret: Flygtningekonventionen er ikke mere forældet end grundloven Lektor i folkeret: Flygtningekonventionen er ikke mere forældet end grundloven Næste artikel LA Ungdom: Lukkede grænser strider mod vores værdier LA Ungdom: Lukkede grænser strider mod vores værdier
 • Anmeld

  Anne Albinus

  Opgør med Flygtningekonventionen

  Messerschmidt skriver på sin velkendte nedladende facon:

  “De 68 millioner "flygtninge" er i øvrigt et komplet oppustet antal, som de selvudråbte flygtningevenner nævner igen og igen, når de skal nedgøre det antal, som Danmark har modtaget.”

  Fakta om de mere end 68 mio fordrevne i verden:

  http://www.unhcr.org/neu/dk/18769-antallet-af-fordrevne-oversteg-68-millioner-2017-ny-global-aftale-om-flygtninge-er-afgorende.html

  "Det inkluderer opfattelsen af, at verdens fordrevne primært befinder sig i lande i det såkaldte ”Globale nord”. Data viser, at det modsatte er tilfældet – mere end 85 procent af verdens flygtninge befinder sig i udviklingslande. Mange af disse lande er desperat fattige og modtager kun begrænset hjælp til at tage sig af disse mennesker. Fire ud af fem flygtninge forbliver i nabolande til deres eget land."

  Lars Løkke Rasmussen forsøgte sig også med et opgør med Flygtningekonventionen i julen 2015:

  http://nyheder.tv2.dk/2015-12-27-loekke-klar-til-opgoer-med-flygtningekonventioner

  og blev advaret:

  UN backlash against call to scale back Geneva convention on refugees
  Senior officials warn against Danish prime minister’s proposal to revise 1951 UN treaty, saying it risks the destruction of ‘a milestone of humanity’

  https://www.theguardian.com/world/2016/jan/06/un-backlash-against-call-to-scale-back-geneva-convention-on-refugees

  t.o. Has the Refugee Convention outlived its usefulness?

  http://www.irinnews.org/analysis/2012/03/26/has-refugee-convention-outlived-its-usefulness

 • Anmeld

  A Hansen

  Hvis flygtningekonventionen virkelig ligger DF så meget på sinde...

  ...hvorfor gør de det så ikke til et krav for at støtte regeringen, at Danmark udtræder?

  Den mulighed har DF haft i 13 af de sidste 18 år.

  Ja, det er noget, der vil koste på Danmarks anseelse og ja, vi får bøvl med internationale domstole med mere, men hvis det er grund nok til, at DF ikke vil stille det som krav - i stedet for bare at skrive debatindlæg om emnet - er DF jo præcis lige så systembevarende og status quo-søgende som alle de andre.

  Er det mon i virkeligheden ikke DFs mål? At bevare status quo? Det har trods alt givet stemmer i næsten 25 år.
  Hvis partiet var reelt interesseret i at få ting gennemført, havde vi nok set lidt skrappere krav til de regeringer, der har været afhængige af DF lige siden 2001...

 • Anmeld

  J. Jensen

  Henter Messerschmidt sin inspiration her

  Efter at det er afsløret, at Messerschmidt alligevel bakker fuldt ud op om menneskerettighederne og Europarådet, så skal flygtningekonventionen lige ligges for had.
  Det gøres så ved at hente inspiration fra en anden cand. Jur. og selv om jeg ikke helt kan greje, hvad der går galt på det studie, så dukker der med jævne mellemrum person frem, der bare trækker den uddannelse ned.
  Så får at forstå Messerschmidt udtalelser, så er man nød til at kunne rumme cand. jur Knud Eriksen oldgamle udtalelser, som åbenbart stadig holdes i hævt i nogle kredse

  Tidligere medlem af Den Danske Forening, men ekskluderet på grund af sine antisemitiske holdninger. Advokat og udgiver af det antisemitiske internettidsskrift Dronten. Knud Bjeld Eriksen er desuden bagmanden for den antisemitiske webside mosaisk.com – oplysning om jødernes rolle i samfundet.
  Eriksen er først og fremmest antisemit og argumenterer for, at der findes en jødisk verdenskonspiration – herunder "Løgnen om Holocaust", som han ser det som sin opgave at afsløre. På websiden mosaisk.com fremlægger han derfor en række “beviser“ og “dokumentation“ for jødernes dominerende position i både det danske samfund og internationalt. Tidligere kunne man på mosaisk.com finde en omfattende registrering af danske jøder på indflydelsesrige poster i Danmark, men efter politianmeldelse og massiv kritik lukkede websiden for sidenhen at genåbne i en mindre ekstremistisk version.
  Eriksen er desuden involveret i det danske benægternetværk Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning. Han har bl.a. skrevet tekster til selskabets webside og holdt taler og foredrag for selskabet, ligesom han har optrådt i internationale sammenhænge, bl.a. på konferencen "The International Revisionist Conference" i 2007, som det højreekstremistiske og racistiske The National Alliance inviterede til. 

  https://fremskridtdk.wordpress.com/tag/knud-eriksen/

  http://www.patriot.dk/kriminel.html

 • Anmeld

  V. Brodthagen

  Fjern møllestenen og hæng ikke flere på!

  Hvor er de holdbare gendrivelser af Messerschmidts påstande så som:
  1) At vestlige borgere gerne vil hjælpe mennesker i nød, og at pengene ville række meget længere i nærområderne i stedet for at bruges på de stærke, aggressive, unge mænd fra især muslimske lande samt menneskesmuglerne, der hjælper dem herop?
  2) At Flygtningekonventionen er blevet en hellig bog, som bruges til at knægte nationalstaternes selvbestemmelsesret ved at tvinge asylmigranter inkl. deres storfamilier ned over nationalstaterne?
  3) At Konventionens ret snævre definition af flygtninge (personligt forfulgte) er blevet udvidet til meningsløshed af 'gode', globale humanister?
  Ad punkt 1: Vesten hjælper, både fordi vi har civiliserede samfund/regler og har internaliseret de etiske normer byggende på næstekærlighed. Derudover hjælper vi af hensyn til vores egen sikkerhed.
  Ad punkt 2: Jf. fx den nye bombe under dansk udlændingepolitik, at Domstolen nu muligvis vil presse Danmark til at gennemføre 7-8000 familiesammenføringerne med tyrkere, som blev afvist pga. tilknytningskravet. Endnu en demografisk katastrofe for den danske befolkningssammensætning, der kun kan afværges med totalt asylstop.
  Ad punkt 3: Den millionstore asylmigrantstrøm fra 2015, hvoraf langt, langt hovedparten kun har midlertidigt ophold, fordi de i k k e er reelle flygtninge i henhold til definitionen.
  Nu skal vi så gudhjælpemig oven i købet underskrive en anti-vestlig FN-migrantpagt, som reelt vil gøre migration til en menneskeret, og hermed de facto er alle de underudviklede, mislykkede staters hævn over Vesten.
  Hvorfor disse lande stadig befinder sig i deres miserable tilstand tematiseres ikke af godheds-globalisterne. Kun at det er Vestens 'skyld'!
  Migrationen, især den muslimske er Vestens største problem. Vi kan glemme al snak om at ville løse ulighedsproblemerne, før vi har styr på den fjende, der virkelig vil smadre vores kultur, levevis og velfærdssystem.
  Macron og Merkels hyklerisk-progressive angreb på 'nationalisme' og 'populisme' er et slag i hovedet på Europas befolkning.
  'Nationalismen' er ikke årsagen til Europas samarbejdsproblemer, men følgen af den ukontrollerede migration. Med de fortsat åbne, ydre grænser, må nationalstaterne søge at beskytte sig selv. Fx Orban og Salvinis kamp for national selvbestemmelse er en del af vores redning, ikke vores undergang.
  Europæerne var glade for de åbne, interne grænser, FØR EU-toppen og naivisterne lod migrantvanviddet ske/fremmede det.
  Flertallet af danskerne er varme tilhængere af et samarbejdende EU, men som sande demokrater lodret imod centralistisk, anti-demokratisk topstyring fra den selvfede EU-'elite' eller fra en Overdomstol, der tyranniserer os med forældede, skæbnesvangert farlige Konventioner.

 • Anmeld

  V. Brodthagen

  @Søren Degnbol Pedersen

  Hvad var dit anliggende og din argumentation?

 • Anmeld

  Søren Degnbol Pedersen · Strandskade

  @V. Brodthagen

  For at blive i dine termer ovenfor!
  1 Man har lov at tænke selv - ikk? (Min argumentation)
  2 Mit anliggende: I kampen for at "genvinde" en plads i det politiske Danmark smider MM om sig med postulater ingen normalt arbejdende læser hverken har tid eller vilje til at tjekke - og skribenten håber dermed at noget af vrøvlet bundfælder sig! Mere sigende om skribenten end læserne!

 • Anmeld

  V. Brodthagen

  @Søren Degnbol Pedersen

  Tak, men der er stadig ingen belæg for, at MM skulle vrøvle.

 • Anmeld

  Søren Degnbol Pedersen · Strandskade

  @V.Brodthagen 2

  Vi kan jo have en mening/holdning for eller imod Flygtningekonventionen som det passer enhver!
  Hertil - en disput om det ene eller andet tal for disse skæbner forekommer mig at være grænsende til det perfide.
  Imidlertid, det ER svært at manøvrere indenfor rammerne af flygtningekonventionen - ja!
  Og netop dette, trikker den middelmådige danske såvel som EU politiker – da man er ganske historieløse, og i øvrigt pludseligt, ikke kan klare de aktuelle problemer med et klik!
  Så aktiveres vrøvlet, samt platte overspringshandlinger i at værfe/ønske konventionen af bordet!
  Så slap man da endnu engang for at komme i arbejdstøjet og gøre et hårdt men nødvendigt politisk arbejde nok engang! Dermed skaber man grobund for rabiate tilstande!
  Tilstande hvorudfra man har skabt en flygtningekonvention på baggrund af enorme lidelser! Lidelser den små MM ser stort på – Ak ja!
  Med en tam og elendig ledelse af EU og et NATO der sidder på hænderne, kan Europa hurtigere end vi tror, få brug for samme beskyttelse!

 • Anmeld

  V. Brodthagen

  Sidste, lille replik

  Når jubeleuropæerne endegyldigt har foræret Vesteuropa til politisk islam og andet godt fra vore randzoner, bliver der i allerhøjeste grad tale om personlig forfølgelse af hver og en, som er den mindste smule islamkritisk.
  Lad os håbe og bede til, at vennerne i Østeuropa, Amerika, Canada, Australien og New Zealand vil tage imod os. Så længe de kan.
  Men dette ændrer ikke min opfattelse af, at vi skal have nogle helt andre, tidssvarende Konventioner, der også beskytter vestlige nationalstater.

 • Anmeld

  Torben Snarup Hansen · småborger

  fattige lande

  @ Anne Albinus - " ... mere end 85 procent af verdens flygtninge befinder sig i udviklingslande. Mange af disse lande er desperat fattige og modtager kun begrænset hjælp til at tage sig af disse mennesker.". Nå. Hvorfor hedder det "udviklingslande"? De udvikler sig jo ikke. Forklaringen må være, at Vesten sender udviklingsbistand. Men det ser ikke ud til, at den virker, jvf. Dambisa Moyo: http://www.dambisamoyo.com/biography/ - Ville det være et fornuftigt initiativ at flytte befolkningerne i de ikke-udviklede udviklingslande til Danmark og andre vestlige stater? Kender Anne Albinus ordet "erfaring"? Hvis hun gør, kan der spørges om, hvilke erfaringer Vesteuopa har med tilstrømningen af et gigantisk antal unge mænd, som stort set er ukvalificerede. I stedet slår de europæere ihjel. siden 2015 er mellem 15 og 20 tyskere blev ritualmyrdet af såkaldte "flygtninge" fra bl.a. Nigeria, Algeriet, Pakistan og Afghanistan.

 • Anmeld

  John Zederkof Jessen

  Vi nærmer os måske klarhed...

  Nogen gange skal vi prøve at sammensætte diverse løsgående synspunkter til et samlet hele. Da det angiveligt ikke er ofte, det sker, enten fordi vi tror, at det er prøveluftballoner, eller (muligvis lidt det samme) noget der faktisk ikke menes, og vi derfor helt har misforstået. Og, altid noget der er beregnet på at stigmatisere de synspunktfremsættende, eller deres baglande, men lad mig prøve, og her drejer det sig udelukkende om DF:

  Konventioner (måske alle, måske kun få) er onde, og kun lavet for at stække nationalstaternes selvbestemmelse.
  EU er en organisation, der har samme formål - altså at stække vores selvbestemmelse.
  Det er derfor væsentligt at vi, Danmark, holder sig ude af de fleste sammenhænge.
  Internationalt samarbejde er kun godt, hvis alle bøjer sig for Danmarks synspunkter.
  Vi følger England ud af EU, fordi de er vores væsentligste allierede, og samhandelspartnere.
  Grænsekontrol gennemføres begge veje, og der opføres bygninger, til erstatning for de nuværende telte - opført i passende dansk arkitektur.
  Mindre grænseovergange bevogtes i er vist omfang, evt. i større omfang.
  Putin er en ofte misforstået person, og Danmark bør gå enegang og i selvbestemmelsens navn optage forhandlinger med Rusland/Putin.
  Vi opfører lejre til opbevaring af flygtninge, således at de kan hjemsendes snarest muligt - her vil de indlejerede havde udgangsforbud, undtaget i tilfælde af alvorlig sygdom eller lignende.
  Børn skal ikke modtage undervisning under disse ophold, muligvis dog på deres original sprog.
  Vi anerkender og blander os uden om respektive styrer og demokratisk handlemåder i Polen og Ungarn, og EU om det samme. Vi bestræber os på at se på og evt. efterleve disse landes nyeste tiltag. Dette gælder naturligvis ikke i forhold til Ergodans Tyrkiet.
  Vi vil leve op til vore forpligtigelser overfor NATO, og bruge 2 % af BNP, og Donald Trump har naturligvis fuldstændig ret i sine beregninger.
  Vores lovgivning skal strammes væsentligt op, i forhold til indbrudstyverier og røverier.
  Derfor skal vi have en større politistyrke, samt have styrket nærpoliti.

  Jeg har sikkert glemt noget, men det er vist lidt dækkende for DF’s overordnede politik, desværre kan jeg have misforstået noget eller de, der har udtalt sig har været for unge: “de dræber, de voldtager...” og de, der klappede var vel også for unge, eller anede ikke hvorfor de klappede.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  J.jensen min uhæderlig ven

  Jeg kan se, at. Du er stået tidligt op på hjemmet og dine piller virker åbenbart ikke
  Har dine forældrer ikke lært dig at det ikke er godt at være misundelig, når du enten ikke har haft muligheden eller ikke evne til at tage en uddannelse
  Jeg tror det er det sidste, fordi du ikke har analytiske evner til at foretage en simpelt sondring
  Man kan godt være uenig med Morten Messserschmidt og DF om menneskerettighedskonventioner og synes at EU er udemokratisk og smadder vores velfærd på grund af den tratatfæstede økonomiske politik.

  Jeg kan forstå på den der fjerner indlæg at det er ok for bl.a. j. Jensen selv kommer med grove udfald mod andre, at der kan fremsættes fremmedhad og jøde had uden de indlæg fjernes

 • Anmeld

  Søren Degnbol Pedersen · Strandskade

  Censur

  Kan se mit første indlæg er fjernet, har derfor tjekket – for at forstå baggrund for det.
  Derfor vedkender jeg mig at beskrivelsen af MM som værende uproduktiv – som det skrives – ikke er rimeligt. Da MM jo netop i mange forhold har været ret så arbejdsom og ikke altid uden en spændende brod – hvilket vil sige – at jeg har begået et karaktermord der er urimelig!
  Herudover anser jeg – hvis der i censuren er taget udgangspunkt i andet! At mit skriv har ramt den ny puritanske mur.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Kim Nielsen

  Problemet med censur er hvis der ikke er retningslinjer for hvilke meninger, sprogbrug og personangreb der er tilladt eller ikke er det,.
  Der er eksempler på fremmedfjendske og jødehads udtalelser, beskyldninger for at have begået noget strafbart, eller direkte personangreb osv., som ikke er censueret bort.
  Der er andre indlæg som bliver censueret bort, hvor man nogle gange kan undre sig og andre gange er det rimeligt (det gælder også i forhold til mig selv, selvom nogle af dem, har lagt op til det ved at være grove )

  Censueringen forekommer at være på et subjektivt grundlag, og det kan med god grund give nogle af bidragsyderne den opfattelse, at det er deres bias, som er årsagen til fjernelsen af deres indlæg og ikke på grund af deres sprogbrug og personangreb, når andre bidragsydere kan slippe afsted med det.
  Censueringen forekommer ikke at ske på et tilnærmelsesvist objektivt grundlag, hvilket ikke ser ud til at være tilfældet.

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kim Nielsen gamle internettrold

  Stop nu lige det tudefjæs. Dit sprogbrug i debatterne er rigelig begrundelse nok til at sparke dine indlæg langt væk. Læs dog indholdet af det du selv skriver.

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kim Nielsen

  Glemte lige at nævne, at meningsudvekslinger er af det gode, men dine evindelige historier om piller og hjem for syge osv ,osv hører ingen steder hjemme

 • Anmeld

  Poul B. · Pensionist, iagttager

  Hvad ved DU om folkevandringspresset, der øges ustoppeligt? Konsekvenserne?

  Pyt nu med hvad MM skriver, og hvad folk kommenterer. Intet flytter noget som helst.
  Dan dig et overblik selv, og glæd dig så eller gys, afhængig af hvem du er.
  Virkeligheden kan ingen komme udenom. Ligesom brandkatastrofen i California..før den var den UTÆNKELIG, desværre er virkeligheden en frygtelig realitet.,
  Her kommer det km lange link:
  https://denkorteavis.dk/2015/europa-oplever-nu-en-regulaer-folkevandring-fra-afrika-og-mellemosten-og-det-stiller-os-i-et-svaert-valg/?fb_action_ids=845095478901930&fb_action_types=og.likes&fbclid=IwAR3DwH7QGKldeVvq1Bpf2A_6Wr2dOy_if3aYd_rbhM1iZ92vVuR_mZm9Ma0

 • Anmeld

  J. Jensen

  Poul B

  Jeg deler ikke din opfattelse af, at Messerschmidt indlæg er noget ligegyldigt pladder. En mand med egen ringe moral skal ikke moralisere over andre mennesker med en konstant leflen for en sur folkestemning uden at der tages til genmæle.
  Jeg kan også se, at du har opbygget en frygt for fremmede ved at hente dine informationer i Den Korte Avis, men her tvivler jeg på, at du nogensinde vil få det mest nuancerede informationsbillede.
  Det ses jo også af den artikel du henviser til. For det første er den skrevet engang i 2015, og for det andet er hele indholdet opbygget for at dyrke læsegruppens fordomme.
  Artiklen startet med vanen tro at sakse noget fra en rigtig avis:
  "Susso vil væk fra Gambia. I tre år har han sparet op til rejsen til Europa. Og han skal nok komme af sted. (Jyllands-Posten)"
  Så får du hele den smøren som skal holde sprøjten i live, hvorefter artiklen ender op med.
  "Susso er stadig i Gambia.  Men her bliver han kun, hvis politikerne forhindre ham i at rejse ind i Europa. Gør de ikke det, vil konsekvenserne for Europa være helt uoverskuelige."

 • Anmeld

  Poul B. · Pensionist, iagttager

  @J.Jensen

  Forvrøvlet sludder, du skriver.
  "Jeg deler ikke din opfattelse af, at Messerschmidt indlæg er noget ligegyldigt pladder".
  MM er en hædersmand med indsigt og IQ top, som du ikke vil kunne fatte.
  Vær glad for din plejehjemplads.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  J.Jensen

  Jeg kan forstå den, der foretager censueringen synes det er ok at du kalder folk for tudefjæse betegner andre som amoralske
  Og hvis man gør opmærksom på at du selv har svært ved at forstå det du skriver og er meget uhæderlig i debat og synes det er godt du er på et hjem tiltros for medicerningen af dig er ringe, så klager du formentlig over det som et lille barn fordi du ikke kan tåle af få igen af samme skuffe.

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kim Nielsen

  Lige siden at jeg afslørede dig i dine citatfuskeri af værste skuffe, så har du sjovt nok har brug for at kalde mig uhæderlig. Er det ikke lidt Trumpagtig

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  J.jensen min uhæderlig ven

  Du har ikke taget mig for citatfusk - nej
  Men jeg kan godt forstå, at når du har svært ved at forstå selv det du skriv, at du kan føle det enorme du ikke forstår som værende fusk
  Få nogle af pædagogerne på hjemmet til at læse og forklare det - men på din fatte evne er langsom så er det ikke en skam at bede pædagogerne at forklare dig i et billedsprog
  Nej jeg er ikke Trump eller Gud

 • Anmeld

  J. Jensen

  Her ville Kim Nielsen for 27 dage siden belærer Bertel Johansen

  kim Nielsen skriver:
  Bertel Johansen noget besynderligt argumentationstil
  EU smadder både vores demokrati og velfærdsstat - jeg ved godt at du som liberal er kold et vist sted over for det. Asymmetrien mellem pengepolitikken og den økonomiske politik kan forstås i lyset af det følsomme i at overlade yderligere kompetence til EU inden for sidstnævnte, hvilket forklares således af Hinarejos:
  >> The idea of a growing role for the EU in these areas is often met with concern, and the argument that the EU, does not have, at this moment, the necessary democratic legitimacy to decide on matters such as taxation or the size and features of the welfare state.
  So while it may seem necessary for EMU to evoke, the euro areas countries and the institution of the EU find themselves in uncharted, and extremely uncertain, waters <<

  Derfor skrev jeg efterfølgende
  Nielsen citere du fra Alicia Hinarejos bog fra 2015 med titlen
  ” The Euro Area Crisis in Constitutional Perspective”
  For så lyder afsnitte således

  It was discussed earlier that the design EMU followed the monetarist line of argument, according to which, once monetary policy had been centralized, sufficient economic coordination would follow-an assumption that was not borne out by the facts. There are further reasons why economic and fiscal policy was left to the Member states: these are very sensitive areas, and the feeling, to date, was that they were most appropriately discussed and conducted within the national political proces. These areas have to do with allocation of limited resources in our societies, our understanding of the role of the state, and the difinition and limits of solidarity between citizens; decision taken here concern, for example, tax rates, public-sektor salaries, or level of pensions.

  --Understandingly, the idea of a growing role for the EU in these areas is typically met with concern; one of the arguments most often put forward is that the Union does not (yet) have necessary democratic legitimacy to decide on matters such as taxation, pension, or the boundaries of the welfare state. --

  These concern have not only been expressed in the political discussion; in fact, several national constitutional courts believe that there are necessary limits to European integration. In particular, The German Federal Constitutional Courts has been quite vocal in is position that a full economic and fiscal policy would be beyond those limits.
  Because of all this, the EU is limited in wath it can do in this area, and it has to be very careful in negotiating its actions. With this in mind, we will now dicuss the measures adopted to address the crises.

 • Anmeld

  Kim Nielsen · Verdensborger

  J.jensen min uhæderlig ven

  Det ville ikke være klogt at kalde en svagt begavet person for videregående
  Det fremgik af citatet som jeg skrev, at det kom fra bogen EU -retten i Danmark og forfatterens navn
  Derfor er jeg ikke sikker på platuglen har det hele med, når både henvisningen til bogens titel og forfatterens navn helt er fjernet

  Der er du svaret på, hvorfor jeg kalder dig uhæderlig

  Husk nu pillerne

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kim Nielsen

  Jeg kan forstå, at du argumentere for din holdning ved direkte at henvise til, hvad der er skrevet af en bestemt forfatter i hendes bog ved at henvise til, hvad du mener en anden har skrevet om det, der stod i bogen.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  J Jensen min uhæderlig ven

  Hvis du nu ikke havde fjernet navnet og titlen på bogen kunne du skrive til forfatteren og brokke dig over at hun har cireret noget fra en bog, om du bestemt mener er forkert, idet hele bogen eller i hvert fald det afsnit ikke er medtaget, som du mener vigtig.
  Nej min holdning er ikke baseret på hvad en forfatter refererer fra en anden forfatter - det underbygger bare min opfattelse af at EU økomiske politik smadddr den danske velfærd ogat EU ikke er en pind demokratisk - og det kan det også findes støtte for i andre kilder.

  Den snurre særligt stærkt i aften ikke.
  Du burde tage en snak med dem på hjemmet.
  Nej du må ikke kalde mig Trump - selvom han er dit forbillede og måske, tror jeg, at jeg er blevet et forbillede for dig på grund af min gode argumentations -stil men ligger langt bort fra Trump s politik og det er blafami at kalde mig Gud - hvorfor ikke bare sige den gode mand, som kan rumme alle mine idiotiske indlæg og aflaster hjemmets pædagoger

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kim Nielsen

  jeg har jo henvist til dit oprindelige 27 dage gamle indlæg, så alle kan se hvad du der påstår, der er indholdet af det du henviser til. Mit ovennævnte indlæg skulle bare klargøre, hvad der var forskellen på det du henviser til og det som er den faktuelle oplysning. Det tror jeg godt andre kan forstå

 • Anmeld

  Kim · Nielsen

  J.Jensen min uhæderlige ven manipulatoren

  Det er besynderligt at du fortsætter i den stil og alligevel ikke når jeg tænker på din formåen rent IQ
  Jeg er åbenbart kommet til at fungere som dine pædagoger på hjemmet at gentage op til flere gange og måske må jeg lige som pædagogerne opgive fordi det simpelthen er umuligt på grund af din lave fatteevne

  Det er korrekt at jeg har skrevet at EU smadder vores velfærd og ikke er demokratisk.
  I denne forbindelse understøttet jeg det nævnte citat i bogen EU - retten i Danmark og angav både forfatterens navn og side tal, som du bevidst har undladt at kopier med i den anklage.

  Jeg skrev også til dig, at du måske var uenig i at forfatteren havde citeret det
  afsnit og ikke det afsnit som forfatteren havde - og anbefalede dig at skrive en klage over forfatteren, fordi denne ikke havde citeret på en måde som du ønsker.
  Jeg vil råde dig for ikke at gøre det, medmindre du ikke har noget mod at udstille din uvidenhed, men efter at have læst dine mange indlæg, har du ingen prombel med at udstille dine manglende kendskab til økonomi, historie og jura
  Jeg ville høre, om hvem på hjemmet jeg kan sende min regning for at have ydet pædagogisk hjælp

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Om beskyldning for citatfusk fra J.Jensen

  Citat J.Jensen angive som bevis på hans påtand om citatfusk fra min side er skrevet den 17• Oktober 2018; under EU islår ikke revner, der ville man kunne læse titlen på bogen, forfatterens navn samt sidetal, hvor der er citerede fra.
  Enhver kan gå ind og kontrollere det, og så kan man spørge Hvorfor Jensen undlader at kopier det med

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kim Nielsen

  Du påstod at EU smadrede Danmarks demokrati og velfærdsstat, og det har du underbyggede ved at tage en bog ned fra hylden om EU retten, hvor du henviser til at bogen citere en som citere en anden, der direkte har skrevet, at EU stadig ikke kan blande sig i de enkelte landes beskatninger, pensioner, og velfærdsydelser, og som tilmed understregede at det var noget hvert enkelt land stadig selv beslutter inden for indgået aftaler. Så på det grundlag er ansvaret for velfærdsstaten et rent nationalt spørgsmål, som vælgerne selv skal træffer afgørelser om.
  Dit bombastiske udsagn om EU er derfor på ingen måder underbygget af det som Alicia Hinarejos har skrevet.
  Og så skal du ikke glemme, hvordan du forsøgte at underbygge din påstand om at EU havde anbefalet direkte nedskæringer af førtidspensionen med et citat, der heller ikke var fyldestgørende for indholdet.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  J Jensen min uhæderlig ven

  Den førte økonomiske politik af EU,,som er traktatfæstede og finanspakken som den lyse blå og mørke blå regering uden om en folkeafstemning medfører at vores velfærd bliver smadderet
  De borgerlige praler også med at de forringelser på det sociale område er årsagen til at der er et større råderum som f.eks. kan bruges til militæroprustning eller skattelettelser.
  Din påstand om at EU ikke blander sig i pensioner og sociale ydelser er noget besynderligt - når man tænker på den øjeblikkelig konflikt mellem EU og Italien vedrørende sidste nævnte forslag til nationalbudget, hvor EUndirekte kræver nedskærringer på velfærd.
  I henhold til at skære i udgifter til førtidspension som EU anbefalede den lyse blå regering og blev gennemført krævede du dokumentation selv om den er nemt at finde på nettet.
  Da jeg citerede det afsnit om førtidspension påstod du frækt, at det var citatfusk(noget du flittig bruger).
  Det viste sig at du udmærket vidste det, for ellers kunne du ikke ordret skrive om anbefalingen fra EU om forringelser af fleksjobsordningen.
  Nogle tænker du ikke over, hvad du skriver og røber du kender til den rette sammenhæng ved f.eks. at skrive ifølge EU s anbefaling.
  Herudover kan nævnes EU s anbefaling at forringe efter lønnen.
  Det er besynderligt hvorledes du omtaler en jura professorer
  Jeg ved godt du er dybt missundelige over manglende analytiske evner men det berettiger ikke at udvise en sådan despekt.
  Du er den mest uhæderlige debatører jeg har mødt, de få, der kan minde om dig, er slet ikke på dit niveau - der er total solformørkelse for fakta
  Hild dine medboere og plejere op hjemmet

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kim Nielsen

  Du har en særlig evne til at blande æbler og pærer sammen i noget meningsløst vrøvl. Der er ingen som vil blande sig i , hvorvidt et land vil forhøje pensioner og nedsætte pensionsalderen, hvis det sker inde for de budgetmidler man opkræver i skat. Det ved alle andre
  Lad nu være med dit vrøvl om hvad du citerede af EUs anbefaling. Du citerede meget behændigt de første få ord, og undlod den del der gav mening. Det drejer sig ikke om hvad jeg ved, men om hvad du med fusk forsøger at bilde andre ind.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  J Jensen min uhæderlig ven

  Det er utroligt og ubegribeligt at du bliver ved med at fremsætte arbsude argumenter der her udtryk for en form for idiotet
  Jeg bemærker nu at du vedkender det, som jeg har skrevet om EUs anbefaling om at spare på udgifterne til førtidspension - og ikke længere beskylder mig for citat fusk, fake news eller Trolle virkomhed
  Nu prøver du med påstanden om , at jeg ikke havde taget det afsnit om anbefaling af forringelse af fleksjobordningen, som skulle gøre der alligevel ikke var tale om en abefaling om besparelser af udgifterne til førtidspension
  Man skal virkelige have skruet hoved underligt sammen med denne form for argumentation
  På en eller anden bekræfter du min påstand ( og det er ikke første gang) du refererer grundindholdet i EU - økonomiske politik og finanspakken
  Det er denne økonomiske politik der smadder vores velfærdsstat og gør at EU føler sig berettiget til anbefale at skære i velfærden - og for de lande der er med inden tredje fase af ømuen som Italien gør at anbefalinger om forringelser af velfærdsydelser kan følges op med økonomiske sanktionerne

  Synes du ikke at det ville være rimeligt at jeg fik afløning fra hjemmet med hensyn til det tidskrævende og næsten umulige opgave, som man som pædagog kan komme ud for

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kim Nielsen

  Kim Nielsen skrev for 69 dage siden i indlæg
  Jeg lægger mærke til at du behændigt undgår at forholde dig til de eksempler på sociale nedskæringer - som jeg gav - f.eks. bl.a.. førtidspension 
  og
  Thorning-Regeringen fortsatte i 2011 og 2013 på efterlønnen, samt fleksjob og førtidspension. Det skete på grund af en henstilling af fleksjob fra EU - kommissionen og Rådet i sin gennemgang af medlemslandenes økonomi i det såkaldte Europæiske semester, hvor EU tjekket om kravene i vækst og stabilitetspagten overhold lød det, at politikerne burde: 

  >> tage yderligere skridt til at øge det ljgsigtede udbud af arbejdskraften med henblik på at styrke de offentlige finansers holdbarhed ved at gennemføre ej reform af førtidspension ... 

  Derfor oplyste jeg efterfølgende om hvad der reelt stod:

  Finansudvalget og Europaudvalget 

  2. tage yderligere skridt til at øge det langsigtede udbud af arbejdskraft ved at gennemføre en reform af førtidspensionsordningen og ved i højere grad at målrette ordninger for beskæftigelse med offentligt tilskud (fleksjobordningen) mod personer med nedsat arbejdsevne og forbedre beskæftigelsesegnethe- den for personer med indvandrerbaggrund 
  Du skulle nok have taget hele teksten med, hvoraf det ikke omtales nedskæring men målrette ordninger til personer med nedsat arbejdsevne. Platugle

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  J.jensen min uhæderlig ven

  Der er ingen større uvederhæftig person end dig - om ddtvskyldes din mindet IO

  Det ene gang nægter du at EU anbefalede at spare på udgifterne til bl.a. førtidspension for i det næste både bevidst og ubevidst at give mig medhold
  Du kan sagtens findes eksempler på hvor finansudvalget og Europa udvalget - hvor EU s anbefaling ikke nævnes

  Det er tankevækkende hvor tit du smutter uden om fakta

  Kan du ikke snart få nogle piller der kan få de grå celler i hjernen til at fungere

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kim Nielsen

  "Nu prøver du med påstanden om, at jeg ikke havde taget et afsnit med om anbefalingen af forringelsen af fleksjobordningen "
  Nu var det dine falske oplysninger om nedskæringen af førtidspension, der startede debatten
  Er det slet ikke nedværdigende for dig, at blive taget i den en løgn efter den anden eller er det bare en nornal del af at være en internettrold

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  J.jensen min uhæderlig ven

  Du bekræfter det den en gang efter den anden at du hverken forstå det det skrives til og det du selv skriver
  Jeg prøver igen
  Du referede ordret afsnittet om EU s anbefaling af at forringe efterlønnen og undlod bevidst at nævne om førtidspension

  Du trænger til at få vasket din mund med det sprog

  Husk nu pillerne
  Hvis de ikke kan finde ud af det på hjemmet, vil jeg som din ven, selv om du er uhæderlig, gerne tage kontakt til hjemmet om din medicinering.
  Jeg tror at hvis de læser alt dit sludder og besynderlig og unikke evnet til,at udstille dit lave IO, ville være enig med at finde noget bedre vitkende medicin til dig

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kim Nielsen

  Hvorfor vedkender du ikke bare den kendsgerning, at du spreder dine mange falske påstande for at få spoleret debatterne på Altinget.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger, vælger og forælder

  Kim Nielsen

  Indtil videre har jeg besluttet at "overse" dine nedværdigende kommentarer, når du drøfter med nogen, du er uenig med, for det fører ingen steder hen.
  Vedrørende dine kommentarer til J.Jensen kan jeg kun orientere dig om, at jeg kender rigtigt mange voksne multihandicappede mennesker, der bor på det, du på gammeldags vis kalder "hjem", De bor i bofællesskaber og behandles med den største respekt og omsorg.
  Vores voksne datter er desværre stærkt handicappet og vi kan orientere om, at både hun og hendes bofæller er stærke personligheder med egne meninger, selv om det ofte er nødvendigt at bede andre om hjælp til at blive forstået. I bofællesskabet bliver de støttet af et særdeles kompetent og varmt personale, hvis dybeste udgangspunkt er respekt og værdighed.
  Derfor bliver jeg vred,..og ked af det, når du "beskylder" modparten i en diskussion for at være "sådan en", der bor på et "hjem".
  Ikke mere herfra i denne omgang, da debatten om Flygtningekonventionen og Messerschmidts indlæg om møllestene om halsen på et konkurrerende politisk parti er løbet af sporet,