SF: EU-samarbejde skal få rationaliteten tilbage i flygtningepolitikken

DEBAT: Gennem EU-samarbejde skal en rationel og midtersøgende flygtninge- og integrationspolitik føres, så vi kan komme problemerne til livs og hjælpe mennesker på flugt, skriver Lucas Zukunft (SF).

Af Lucas Zukunft (SF)
Europaparlamentskandidat

Flygtninge- og integrationspolitikken i Danmark er gennemsyret af fejl.

Højrefløjen vil lave stramninger for stramningernes skyld og har ingen interesse i at integrere folk - de skal bare ud.

Enhedslisten og Radikale Venstre vil med åbne arme tage imod alt og alle, der kommer og absolut ikke stille nogen krav. Dansk flygtninge- og integrationspolitik er underlagt en klar dikotomi, og den skal nedbrydes.

Det ser bare ikke ud til at kunne ske fra dansk side, så EU må tage kampen op.

Ingen af siderne har fundet den rigtige løsning, men siger i stedet det, der behager deres vælgere mest muligt. Det er også derfor, det kan være hårdt at have en midterposition på området.

Den flygtningepolitiske venstrefløj holder sig ikke tilbage for at kalde mig højredrejet og til tider racist, og den modsatte ende, højrefløjen, vil kalde mig en halalhippie, der ønsker at nedbryde dansk kultur og det danske samfund.

Regeringen ødelægger dansk kultur
Men lad os lige få én ting på det rene: Det, der reelt ødelægger dansk kultur er jo regeringens årlige nedskæringer, der presser kulturinstitutioner og humanistiske og kunstneriske uddannelser til langt over bristepunktet, og det er de massive besparelser på DR, der har til formål at komme den grundige og saglige public service-journalistik til livs.

Det er ikke folk fra udlandet, vi skal frygte. Det er vores "nationalistiske" regering og deres støtteparti.

Flygtninge- og integrationsproblemet går ikke væk af sig selv.

Vi har at gøre med mennesker, der reelt ikke har noget hjem. Lige nu især på grund af vanvittige diktatorer i deres hjemlande, eller krige som vi i NATO også tager del i. Om ganske få år også på grund af klimaforandringerne.

Vi er altså selv med til at sende de her mennesker på flugt, og vi gør det ikke just bedre for tiden. Derfor har vi også ansvaret for at hjælpe dem, når de kommer hertil.

Det skal bare ikke være helt uden modkrav eller uden omtanke på, hvilken kapacitet vi har i Danmark og EU.

EU-samarbejde skal løfte pres
Nej, vi kan ikke tage imod alt og alle, men vi kan virkelig sagtens tage imod 500 kvoteflygtninge.

500 af de mennesker, der vurderes til at have det allerværst, og vi kan sådan set godt tage imod endnu flere.

Det ville være rigtig godt, hvis Danmark tog sig sammen og tog imod de flygtninge, der rent faktisk havde brug for hjælp, men Danmark kan ikke redde verden alene.

Endnu bedre ville det være, hvis EU gik ind og krævede handling fra medlemslandene.

Hvis alle EU-lande tog imod et reelt antal flygtninge hvert år, så ville vi kunne komme ret langt, og vi ville kunne lette det enorme pres, som nogle lande er udsatte for.

Stil samme krav til flygtninge som til danskere
Næste skridt er så, at vi ikke skal være bange for at stille krav.

Det kan man sagtens uden at være racistisk eller undertrykkende. Krav behøver ikke - og bør ikke! - handle om frikadeller, tørklæder og bederum.

Kravene bør jo blot være de samme som dem, vi stiller de folk, der er født i landet.

Flygtninge, vi tager imod, skal i videst muligt omfang få sig et arbejde eller tage sig en uddannelse.

De skal deltage i demokratiet. De skal respektere vores ligestillingsværdier. Det er ikke urimelige krav at stille, og de skal selvfølgelig også have hjælp til det, for det er nødvendigt!

Der er trods alt tale om folk, hvis liv er blevet ødelagt og hvis vanlige omgivelser og fællesskaber ikke findes længere.

De er fuldstændigt psykisk nedbrudte, og en stor del af dem har fået PTSD af deres traumer, og når vi har været med til at forårsage det, så har vi også til ansvar ikke blot at give dem husly, men at hjælpe dem med at slå rødder igen og blive en del af et samfund og et fællesskab.

Vi skal give dem det, der er blevet taget fra dem.

En klar midterposition
Desværre lader det bare ikke til, at Danmark vil ovenstående.

Enten skal vi lade være med at tage imod nogen, og så i øvrigt undertrykke de få der er her mest muligt, ellers skal vi tage imod alt og alle uden modkrav.

Derfor må EU på banen med nogle stærkere krav til deres medlemslande, så Danmark og andre EU-lande, som især Ungarn, bliver nødt til at tage imod den andel, vi rent faktisk kan, og så vi ikke slipper af sted at behandle flygtninge på den måde, vi gør.

Det er en klar midterposition, og det er den position, der er behov for.

Hverken uendelige stramninger eller indifference over for problemerne kommer vi nogen vegne med, og det er simpelthen ikke værdigt over for de mennesker, der virkelig har behov for hjælp.

Forrige artikel Friis Bach: Flere lande skal tage Flygtningekonventionen til sig Friis Bach: Flere lande skal tage Flygtningekonventionen til sig Næste artikel Julia B. Hunt: Ingen skal leve med dårligt arbejdsmiljø, heller ikke dem, der gør en forskel Julia B. Hunt: Ingen skal leve med dårligt arbejdsmiljø, heller ikke dem, der gør en forskel