PlanBørnefonden: Investering i piger er en god forretning

DEBAT: Vi har i mange år opfordret til at investere i pigers fremtid i udviklingslande. Ny rapport viser endelig, at det ikke alene er en sympatisk ide, men også en god forretning, skriver Stine Bosse.

Af Stine Bosse
Formand, PlanBørnefonden

Det har været PlanBørnefondens mærkesag i flere år: At en forbedring af pigers muligheder for at uddanne sig er nøglen til bæredygtig udvikling.

Takket være en ny rapport, som vi har lavet i samarbejde med Citigroup, har vi nu også beviset for, at det ikke bare er en sympatisk ide – det er også en god forretning.

Helt konkret viser rapporten, at hvis udviklingslandene investerer i at få alle piger til at gennemføre skolen, vil deres BNP stige med gennemsnitlig ti procent. Og effekten vil blive endnu tydeligere i årene efter.

Fortsætter vi den nuværende udvikling, er det en utopi at nå det mål. Til gengæld viser rapporten, at det koster under en tier om dagen per pige at gøre det til virkelighed. Så det er sådan set bare at komme i gang.

360 graders investeringer
Rapporten gør det tydeligt, at vi ikke kan nøjes med at investere i konkret skolegang til piger. Vi er nødt til også at investere i alle de faktorer rundt om, der holder pigerne ude af skolen.

Det gælder eksempelvis mangel på kønsopdelte toiletter på skolerne, oplysning og holdningsbearbejdning, så pigernes familier og samfund forstår vigtigheden af og gevinsten ved at lade deres døtre gå i skole.

Udover investeringerne kræver det også, at myndighederne tager ansvar for at skabe de nødvendige love, der gør, at pigerne har samme muligheder for at komme i skole og tage et efterfølgende arbejde på lige fod med drengene.

Det gælder forbud mod børneægteskaber, etablering af børnepasning, der er til at betale, og ordentlige barselsforhold for at nævne et par eksempler.

Det er en kompleks problemstilling, og der er mange forhindringer på vej mod målet. Men rapporten viser tydeligt, at der er en vej. Og at gevinsten ved at følge den ikke er til at tage fejl af.

Vi skal løfte i flok
De enkelte lande bærer et stort ansvar for at skabe en bedre fremtid for deres piger – og dermed deres samfund generelt. Men de har ikke ressourcerne til at løfte opgaven alene.

Hvis opgaven skal løftes, skal det gøres i flok – på tværs af de enkelte landes myndigheder, ngo'er som PlanBørnefonden og den private sektor. Dansk udviklingsbistand spiller også en stor rolle i den sammenhæng.

Derfor er det også godt at se, at nyligt afgåede udviklingsminister Rasmus Prehn (S) havde fokus på uddannelse og jobskabelse i Afrika og her i efteråret har lanceret et nyt initiativ, der skal sikre, at flere afrikanske unge får en faglig uddannelse og bliver klædt på til at komme ind på jobmarkedet.

Men rapporten viser, at vi er nødt til at investere i pigerne, allerede fra de er helt små, hvis vi skal lykkes med at få dem hele vejen igennem skolen.

Derfor kan det også godt bekymre, hvis regeringen fastholder udviklingsbistanden på 0,7 procent af BNI i en tid, hvor covid-19 har gjort pigernes adgang til skole og uddannelse endnu mere udfordret.

Hvis ikke vi tager investeringen i pigers uddannelse alvorligt, så kan vi godt glemme at nå FN's verdensmål i 2030. Så kan vi i stedet sætte os tilbage til forhandlingsbordet og finde en diplomatisk løsning på, hvad den næste tidshorisont så skal være.

Men vi kan også stå sammen, give pigerne de muligheder, som de fortjener, og så rent faktisk kunne stå i 2030 og være stolte af, at vi var den generation, der nåede målene – og ikke bare satte dem.

Forrige artikel Ngo'er: Regeringen må gå i front for at redde bistanden til Afghanistan Ngo'er: Regeringen må gå i front for at redde bistanden til Afghanistan Næste artikel Dansk Flygtningehjælp: Beskyttelse af flygtninge bør være målet med EU's solidaritetsmekanisme Dansk Flygtningehjælp: Beskyttelse af flygtninge bør være målet med EU's solidaritetsmekanisme