Plan Børnefonden: Uddannelsesstøtte skal bidrage til ligestilling

DEBAT: Der mangler piger i verdens skoleklasser. Vi skal sikre et fokus på problemstillingen ved at indføre et princip om, at ligestilling bliver en integreret det al uddannelsesstøtte, skriver Gwen Wisti.

Af Gwen Wisti
Direktør, Plan Børnefonden

Kampen for piger og kvinders rettigheder er rykket helt i front i regeringens udviklingspolitiske prioriteter for 2020.

Nu mangler vi bare, at ligestilling bliver et integreret element på tværs af alle udviklingsindsatser.

Et oplagt sted at starte er på uddannelsesområdet.

Midler skal bidrage til ligestilling
Det er nemlig i klasselokalet, at vi kan være med til at gøre op med forældede kønsnormer og forberede piger og unge kvinder på at leve et selvstændigt liv.

Det er i skolen, at piger kan modtage seksualvejledning og tage magten over deres egen krop. Det er her, de får selvtilliden til at søge medbestemmelse og får kvalifikationerne til at skabe sig en bedre fremtid.

Ifølge Global Education Monitoring Report er Danmark desværre dårligere end lande som Sverige, Frankrig, Australien og Canada, når gælder om at sikre, at den udviklingsbistand, vi giver til uddannelse, tager højde for forskellene på drenge og pigers vilkår og dermed sikrer ligestilling.

Derfor foreslår vi her på FN's Internationale Pigedag, at Danmark går forrest internationalt og indfører et princip om, at al dansk uddannelsesstøtte skal bidrage til ligestilling mellem kønnene.

Ligestillingskampen starter i klasselokalet
Hvert ekstra år i skolen hæver kvinders livsindkomst med mellem 10 til 20 procent. Men lige nu mangler flere end 130 millioner piger under 20 år i verdens klasselokaler.

Årsagerne er mange og komplekse, men særligt to årsager går igen i mange af de lande, Plan Børnefonden arbejder i: Piger nægtes adgang til at gå i skole og er i fare for overgreb i og uden for klasselokalet.

For eksempel må unge mødre i Tanzania ikke komme tilbage i skolen, når de har fået børn.

I Kenya har en tredjedel af pigerne i grundskolen oplevet seksuelle overgreb. Og når de endelig sidder på skolebænken, mødes de af forældede kønsnormer, der dikterer, at deres plads er i hjemmet.

Potentiale i pigerne
Pigers mangel på skolegang og uddannelse er ikke kun en tragedie for den enkelte. Lykkes vi ikke med at uddanne alle verdens piger, går vi glip af et enormt potentiale.

Pigers uddannelse er en forudsætning for, at FN’s Verdensmål kan realiseres, og derfor bør køn og ligestilling være fundamental for uddannelsesstøtten.

Danmark har via Global Partnership for Education været med til at sikre, at nationale uddannelsesplaner indarbejder køn og ligestilling. Det er et betydningsfuldt og vigtigt skridt.

Men Danmark kan tage skridtet videre og gøre endnu mere for pigerne: Ved at indføre et princip om, at ligestilling bliver en integreret del af al den uddannelsesstøtte, som Danmark giver, kan vi være med til at sikre, at piger og drenge får lige adgang til – og lige udbytte af – skolegang og uddannelse.

Forrige artikel Alternativet: Vejen til værdige liv går gennem grøn omstilling Alternativet: Vejen til værdige liv går gennem grøn omstilling Næste artikel Debat: Mindre snak og mere aktion på verdensmålene i små og mellemstore organisationer Debat: Mindre snak og mere aktion på verdensmålene i små og mellemstore organisationer