Politisk polarisering i skyggen af Det Arabiske Forår

13. maj 2013 kl. 23:28
DEBAT: Mistillid og splittelse præger egyptisk politik efter Mubaraks fald. Men frygten er væk, og civilsamfund og gadedemokrati følger politikernes beslutninger tæt, skriver Bjørn Førde og Karina Pultz fra Dansk Institut for Flerpartisamarbejde.
| Flere

Af Bjørn Førde og Karina Pultz
Hhv. direktør og projektleder, Dansk Inistitut for Flerpartisamarbejde

Institut for Flerpartisamarbejde (DIPD) kunne fejre sin åbning i kølvandet på en ny og uventet demokratiseringsbølge, der skyllede ind fra de sydlige middelhavskyster. Demokratiforskningen havde bedømt Mellemøsten som ufremkommeligt terræn. Mellemøstforskningen beskæftigede sig primært med de arabiske regimers overlevelsesevne. Det danske folketing havde sikkert heller ikke haft Mellemøsten i kikkerten, da det oprettede instituttet i maj 2010.

Der var ingen tvivl om, at DIPD skulle støtte op om udviklingen af et mere demokratisk politisk system i et nyt og håbefuldt Egypten, hvor befolkningen havde fremsat krav om mere demokrati. Der var heller ingen tvivl om, at dette ikke ville blive så let, som euforien i starten af 2011 antydede.

Fælles front mod Mubarak
Lige efter revolutionen poppede politiske partier op konstant. Til tider flere om dagen. Nye partier opstår stadig, når partiledere ryger i totterne på hinanden. Mere trægt går det med den sammenlægning af partier med fælles dagsordener, som enhver politiker i Egypten ved, er nødvendigt.

Der eksisterede en følelse af skæbnefællesskab blandt de mange politiske partier i Egypten, umiddelbart efter Mubarak var trådt tilbage. De opfattede sig alle som noget nyt. Et alternativ til det gamle korrupte regime. Det politiske billede, der tegner sig i dag et par år efter, er langt mere splittet, og mistilliden mellem de politiske partier er tiltagende.

DIPD startede samarbejdet med de egyptiske partier med en valgobservation til det danske folketingsvalg i september 2011. Her mærkede man tydeligt, at egypterne stod sammen. De sekulære partier insistererede på, at det muslimske broderskabs parti Freedom and Justice Party (FJP) skulle med i delegationen. Ellers ville hele foretagendet miste legitimitet på forhånd.

Bevares, det var muligvis også, fordi FJP ikke skulle få en anledning til at pege fingre af de andre partier, der var taget til "karikaturlandet" for at finde inspiration. Men der var også et ønske om, at alle var og skulle være i samme båd.

Gadens demokrati stiller magthavere til ansvar
Siden da har FJP vundet magten over (det nu opløste) parlament og præsidentpaladset og har dermed regeringsansvaret for Egypten. I starten af april måned i år afholdt vi det seneste træningsseminar i vores netværk af ungdomspartier fra Danmark og Egypten. Her havde stemningen ændret sig markant. De sekulære partier hviskede i hjørnerne om, at FJP kun var der for at spionere og stillede spørgsmålstegn ved deres ret til at deltage.

Det Arabiske Forår har ikke revolutioneret det politiske system i Egypten. Men der er sket en grundlæggende forandring af den politiske kultur. Frygten er væk. Egypterne benytter sig stadig af "gade-demokratiet" og kræver deres ret. Civilsamfundsorganisationer og tænketanke holder præsidenten ansvarlig for manglende resultater.

De politiske partier kæmper for at skabe bæredygtige organisationer og gøre sig fortjente til befolkningens tillid. Det tager tid at ændre politiske systemer, men egypterne viser hver dag, at de tager kampen op. Derfor giver det fortsat mening for DIPD at investere i en langsigtet indsats i Egypten og give partierne inspiration til at opbygge demokratiske organisationer og fortsætte dialogen med hinanden, selvom den er vanskelig.

Det er den brede demokratiske kultur, som DIPD investerer i. Der bedrives ingen kortsigtet demokratiturisme. Vi ved, at dette kommer til at tage tid. Lang tid.

MODTAG ET DAGLIGT NYHEDSBREV FRA ALTINGET.DK