Rapport: Klimaforandringerne truer Danmark på flere områder

DOKUMENTATION: Flere flygtninge, problemer for landbruget og datanedbrud. Det er nogle af de trusler, Danmark står over for på grund af klimaforandringerne ifølge en rapport fra hjælpeorganisationen Care.

En rapport fra Care bekræfter mange af de trusler, som klimaforandringerne medfører, særligt fordi Danmark ikke kan lukke sig af for resten af verden. Dansk økonomi er åben og dybt afhængig af verdenssamfundet, og derfor kan forandringer få store konsekvenser, selv om de foregår langt væk.

Verdenshandlen forstyrres
Danmark er mere afhængig af handel end mange andre lande. Vores økonomi er lille og åben, og vi kan ikke på nogen måde være selvforsynende. Selv vores eksport er helt afhængig af import – halvdelen af vores eksportvarer er skabt ved at hente varer, for eksempel bomuld og kobber, og tjenester udefra.

Klimaforandringerne forventes at få den globale produktivitet til at falde, gøre det sværere og mindre stabilt at producere en række råvarer, lige som transporten kan forstyrres og gøres dyrere af ekstremt vejr. Samtidig stiger presset på vandressourcerne, hvilket kan få priserne til at stige på mange varer, og en del lande vil måske vælge at tilgodese deres egne borgere, før de begynder at handle med udlandet.

Login