Tørnæs og DUF: Vi styrker de unges kamp for verdensmålene

DEBAT: Unge er et vigtigt fokus i Danmarks udviklingssamarbejde, og fra 2018 styrker Danmark ungeindsatsen i FN. De unge skal bidrage til indfrielsen af verdensmålene, skriver Ulla Tørnæs (V), Kasper Sand og Clara Halvorsen.

Af Ulla Tørnæs, Kasper Sand og Clara Halvorsen
Hhv. Minister for udviklingssamarbejde, formand i DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd og ungdomsdelegat til FN i 2017

At unge er et vigtigt tværgående fokus i dansk udviklingssamarbejde er blevet cementeret med vedtagelsen af den udviklingspolitiske og humanitære strategi, Verden 2030. Her viser Danmark vejen for resten af verden, når strategien med sit stærke unge fokus slår fast, at udvikling ikke bare skal ske for unge, men også med og af unge.

Vores fælles ambition som udviklingsminister, formand for DUF og ungdomsdelegat er, at unge skal inddrages og have ejerskab over de udviklingsprocesser, der vedrører dem selv. Kun sådan kan vi skabe reel og bæredygtig udvikling på lang sigt. Det gælder ikke bare ude i verden, men også på højeste niveau i FN.

Derfor skal et nyt globalt ungeprogram i DUF give unge styrkede muligheder for at bidrage til indfrielsen af FN’s 17 verdensmål, og derfor udsender Danmark hele seks ungdomsdelegater til internationale konferencer i 2018.

Danske unge bidrager til verdensmålene
I FN diskuterer man i disse år, hvordan unge kan bidrage til verdensmålene og tage udviklingen i egne hænder både lokalt, nationalt og internationalt. Det er ikke et spørgsmål, der findes ét samlet svar på. I Danmark og i DUF har vi en lang række gode erfaringer og konkrete eksempler.

I foreningslivet herhjemme har vi en mangeårig og flot tradition for at engagere børn og unge og give dem mulighed for aktivt at indgå i stærke og forpligtende fællesskaber. Således bidrager danske børne- og ungdomsorganisationer konkret til en række verdensmål:

Foreningernes arbejde med socialt ligeværd i inkluderende fællesskaber adresserer blandt andet verdensmål 10 om ulighed og verdensmål 5 om ligestilling mellem kønnene. Det har i årtier været højt på dagsordenen.

De demokratiske strukturer i foreningslivet rummes i mål 16 om fred, retfærdighed og stærke institutioner. Også når det kommer til verdensmål 17 om partnerskaber, ser vi, hvordan danske unge bidrager.

Gennem DUF's internationale pulje indgår danske unge nemlig i ligeværdige ung til ung-partnerskaber med unge fra organisationer i Mellemøsten, Østeuropa og en række udviklingslande i Afrika. Sammen laver de projekter, der styrker unges deltagelse og demokratiske dannelse, ligesom de også bidrager konkret til realisering af verdensmålene.

I Rwanda har IMCC for eksempel i samarbejde med rwandiske medicinstuderende udviklet metoder til seksualundervisning, som myndighederne nu indfører i det offentlige skolesystems pensum. Projektet styrker således piger og kvinders rettigheder og sundhed og bidrager hermed særligt til verdensmål 3 og 5.

Et andet eksempel er Danske Døves Ungdomsforbund, der sammen med unge døve i Ghana arbejder for at opbygge en stærk ungdomsorganisation, der kan nedbryde barrierer for unge døve ghanesere og give mulighed for adgang til uddannelse og politisk deltagelse. Sammen bidrager de blandt andet til verdensmål 10.

Danmark udvider ungeindsatsen i FN
Vores erfaringer viser, at unge både herhjemme og ude i verden rent faktisk kan gøre en forskel i udviklingen af deres lokalsamfund og på nationalt plan. At unge både har gejsten og evnerne til at tage del i samfundet og ændre ved forståelser og strukturer, så barrierer nedbrydes, og nye muligheder åbnes.

Alene i år har vi fra dansk side oplevet stor interesse i FN for vores erfaringer og tilgang til unges deltagelse i dansk udviklingssamarbejde. Derfor styrker vi nu danske unges adgang til FN i et samarbejde mellem Udenrigsministeriet og DUF.

Fra 2018 udvider vi antallet af ungdomsdelegater fra én til seks, sådan at danske unge fremover repræsenteres i en række forskellige internationale konferencer i primært FN-regi.

Vi glæder os over udsigten til en bred dansk ungeindsats internationalt. For danske unge har masser at byde ind med, når verdensmålene og unges rolle diskuteres, og best practices skal deles.

Samtidig vil vi fortsætte med at styrke unges aktive deltagelse i udviklingen af deres samfund rundt omkring i verden, så unge får bedre muligheder for selv at bidrage til verdensmålene frem mod 2030.

Verdensmålene er nemlig først og fremmest ungdommens mål.

Forrige artikel Samuelsen: Sådan sikrer vi, at ISIL ikke får fodfæste igen Samuelsen: Sådan sikrer vi, at ISIL ikke får fodfæste igen Næste artikel Friis Bach: Mosul kan ikke genopbygges for håndører Friis Bach: Mosul kan ikke genopbygges for håndører