Først i 2022 finder vi ud af, om pensionsalderen kan standses ved 70 år

ANALYSE: Mens regeringen forhandler om tidlig pension, skal en kommission se på, om der kan sættes loft over pensionsalderen ved 70 år i 2040. Tidligere V-minister er i spil som formand.

Den nye politiske sæson er skudt igang med en ophedet debat om pensionsalderen, der som følge af velfærdsforliget fra 2006 automatisk vil blive løbende opjusteret i årene frem.

Radikale og Dansk Folkeparti trækker grænsen ved 70 år. Det samme mener SF, som truer med at gennemtvinge en afstemning i Folketinget.

Og Enhedslisten vil kæde et loft over pensionsalderen ved 68 år sammen med forhandlingerne om tidlig tilbagetrækning til Arne og andre nedslidte, som regeringen efter lang tids tilløb skyder igang i næste uge.

Login