A-kasser til regeringen: Stop med at føre udlændingepolitik med dagpengene

DEBAT: Dagpengesystemet skal ikke bruges til at føre virkningsløs symbolpolitik på udlændingeområdet, som regeringen lægger op til med ny lov, skriver MA, DSA og 3FA.

Af Per Clausen, Anni Pilgaard og Eva Obdrup
Hhv. formand for MA, formand for DSA og forretningsfører i 3FA

Danske Louise er sygeplejerske og har arbejdet i Kenya for en lokal hjælpeorganisation i 15 måneder. Sidste år kom hun hjem og fik arbejde.

Men bliver hun ledig i 2021, vil hun være afskåret fra at få dagpenge og barselsdagpenge, selv om hun ellers opfylder betingelserne.

Thi fra Vietnam bliver dansk gift og får arbejde på en fiskefabrik, derfor melder hun sig ind i en a-kasse. Nogle år senere lukker fabrikken. Hendes danske kolleger kan få dagpenge, men Thi kan ikke.

Lyder det rimeligt? Nej. Det er det heller ikke.

Regeringen – støttet af Dansk Folkeparti – barsler med en lov, som reelt indfører en ny forringelse og forskelsbehandling i dagpengesystemet, nemlig et opholdskrav, som vil være fuldt indfaset i 2021.

Kravet betyder, at man skal have boet i Danmark eller et andet EU/EØS-land i mindst syv af de seneste otte år for at få dagpenge, med mindre man har været udstationeret for en dansk arbejdsgiver.

Rammer også danskere
Men selv om kravet er designet til at ramme personer fra tredjelande som Thi, vil det også ramme danskere som Louise. Endda med tilbagevirkende kraft.

Loven vil betyde, at mange vil blive hjemme – for tør man risikere at sætte dagpengeretten over styr, selv om man egentlig godt vil ud og få ny viden og inspiration?

En ny undersøgelse fra Magistrenes A-kasse har allerede vist, at med de nye regler vil 7 ud af 10 ikke turde flytte ud.

Desuden vil det stille kolleger på arbejdspladser herhjemme ulige. Hvis en virksomhed må fyre, vil danskerne typisk kunne få dagpenge, mens personer fra tredjelande ikke kan, med mindre de har været her mindst syv år.

Og hvorfor skulle den australske sygeplejerske eller håndværkeren fra Israel overhovedet melde sig ind i a-kassen, hvis de alligevel ikke kan få nogen ydelser de første mange år?

Dagpengesystemet er allerede beskyttet
Men et opholdskrav vil også ødelægge et helt grundlæggende princip: nemlig at dagpengesystemet er en forsikring, hvor det alene er tilknytningen til a-kassen og til arbejdsmarkedet, som afgør, om man kan få dagpenge eller ej.

Vi skal beskytte vores danske velfærd. Ingen skal uden videre kunne komme hertil fra tredjelande og få ret til vores ydelser.

Men det kan man heller ikke i dag. Der findes allerede en række regler – eller værn, om man vil – der forhindrer, at udlændinge kommer hertil og uden videre får dagpenge.

De skal nemlig opfylde samme betingelser som alle andre; blandt andet skal man have været medlem af og betalt til en a-kasse mindst et år. Man skal have haft arbejde i mindst 12 måneder svarende til fuld tid på normale løn- og arbejdsvilkår.  

Derfor er der ingen grund til at opfinde nye regler.

Dagpengesystemet skal ikke bruges til at føre virkningsløs symbolpolitik på udlændingeområdet.

Forrige artikel AES til soldaternes fagforening: Vi behandler alle sager individuelt AES til soldaternes fagforening: Vi behandler alle sager individuelt Næste artikel Genmæle fra Socialrådgiverne: Hjælp til ledige er ikke rundkredspædagogik Genmæle fra Socialrådgiverne: Hjælp til ledige er ikke rundkredspædagogik
 • Anmeld

  Ib Heinisch

  Siden politikere ikke er sat i verden..

  Siden politikere ikke er sat i verden til at løse relle problemer, men mere for at sikre deres genvalg, er dette taget lige ud af deres "håndbog". Alt i vor lille andedam handler om udlændninge, hvor DF spiller rollen som "the pied piper from Hamelin". Mere interessante problemstillinger som f.eks:

  1. Den voksende ulighed i Danmark, forslag til at begrænse denne ?
  2. Det almennyttige boligbyggeri, hvordan skaffes der boliger, som almindelige mennesker kan betale i storbyerne ?
  3. Hvad stiller vi op med et arbejdsmarked, hvor midlertidige kontrakter og ansættelsesforhold fylder mere og mere ?
  4. Hvordan skaffer vi nye job til de mennesker hvis stillinger nedlægges som følge af digitalisering og automatisering af produktionen og serviceerhvervene ?
  5. Hvad skal der ske med efterlønnen fremover ?
  6. Hvad skal der ske med det 2 årige dagpengesystem fremover ?
  7. Hvad skal der ske med de lave kontanthjælpsydelser, der kaster borgerne ud i fattigdom ?
  8. Hvad skal der ske med personer på uendelig ressourceforløbsydelse ?
  9. Skal adgangen til Førtidspension gøres lettere for sygdomramte borgere?

  Skal der ikke bruges krafter på. Racisme og xenofobi er blevet "mainsteam" i Danmark. Heldigvis kan man jo altid blive svensk statsborger, hvis man gerne igen vil leve i et ordentlig land.

 • Anmeld

  Charlotte Werner

  Tusindvis af danskere er andenrangsborgere i eget land...

  Artiklen nævner, at lovforslaget vil det stille kolleger på arbejdspladser herhjemme ulige og siger endvidere, at hvis en virksomhed må fyre, vil danskerne typisk kunne få dagpenge, mens personer fra tredjelande ikke kan, med mindre de har været her mindst syv år. Men det er ikke kun personer fra tredielande, som ikke kan få understøttelse. En opgørelseviste samme problemstilling omkring de tilsvarende krav til ophold for at modtage kontanthjælp, at omkring 2.000 danskere er i klemme.

 • Anmeld

  Ib Heinisch

  9 år ud af 10

  Charlotte W, for Uddannelseshjælpsmodtager eller Kontanthjælpsmodtager bliver opholdskravet 9 år ud af 10 år pr. 1 januar 2019 ifølge aftalen mellem regering og DF.
  Tak for kaffe!

 • Anmeld

  Daniela Hansen

  Hvad med IGU'EN?

  Nej regeringen skal ikke bruge A-kasse penge til at føre virksomheds- og asyl/indvandrerpolitik. Hvor var A-kasserne, da IGU'en blev indført? Billig arbejdskraft til virksomhederne og løndumping, dagpenge til den billige udenlandske arbejdskraft efter to år.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Forfatterne har ret, men hvor blev solidariten henne på andre områder

  Jeg er enig med forfatterne men det forekommer besynderligt at de nævnte ikke var på banen i forbindelse med spørgsmål om aldersdiskrimination i 1990 er, indførelsen at tvangsaktiveringen og retten til at tage eksistensgrundlaget for borgerne
  Den voksende ulighed og fattigdom begyndte med socialdemokratiet og det radikale Venste arbejdsmarkedspolitik i 1990 erne
  Her var der et fuldstændigt fravær at solidaritet og socialansvarlighed
  Det er lidt tankevækkende at DF er blevet et midterparti det er ikke kun fordi DF måske er flyttet lidt til venstre men at de andre partier er flyttet fra venstre mod højre
  Der tales mere til selvtilstrækkeligheden end til fællesskabet

 • Anmeld

  Charlotte Werner

  9 år...

  @Ib Heinisch
  Ikke sjovt at vende hjem til Danmark efter en årrække ude. jeg har betalt skat her i landet i 32 år, før jeg rejste og i de år, jeg har været væk, har jeg ikke ligget den danske stat til last. Det er svært at genetablere sig i DK - ikke, at jeg lægger mit liv an på at kunne modtage disse ydelser - men jeg sidder med en følelse af, at jeg er andenrangsborger i mit eget land og en frygt for, at hvis ikke jeg lykkes med at få fodfæste igen, så bliver jeg nødt til at forlade landet - mit land, mit Danmark... Slet ikke rimeligt.

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Udlændninge i proforma giftemål.

  Indført af Danskere fra Thailand-asian især burde ikke have Danske rettigheder.

  Her må vi i fremtiden bede om at de alle er her midlertidigt kun. Mange DFere især, gifter sig uafbrudt med asiatiske osv. brude. Som jo gør alt for at flygte fra fattigdommen. DK skal ikke være verdens fattigedoms tilflytningsted nr. 1. Vi kan ikke bevare den Danske model da.

  Dagpengesystemet er sygt og usocialt. . Vi skal have lige fattige arbejdsløse i DK. Og de skal sidestilles i penge med dem på kontanthjælp.
  #socialisme

  Såvidt jeg ved skal man have boet i 4 ud af 5 år i DK for at få kontanthjælp. Vel fornuftigt mht udenlandske, men ikke for etniske Danskere. Var sådant i gamle dage ihvertfald.

  Vi bliver nødt til at forskelsbehandle mht. etniske Danskere og fremmede i fremtiden. Ellers kan den Danske model ikke bestå. Især nu hvor robotterne overtager alle jobs, uden høj uddannelse..


  Danske etniske før udenlandske, pr. lov.

  Enig charlotte. Etniske Danskere burde ikke være inde for de regler.

  Tak!

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Lisbeth Sørensen - mener du ikke ny borgerlig ?

  Jeg forstår ikke dit fremmedhad når du ifølge dig selv har stemt på liste ø og nu vil stemme på S.
  Forveksler du ikke de første nævnte partiers politik med ny borgerlig de lægger ikke skjul på at udlændingen skal sendes ud af landet tilgængelig skal kontanthjælpsmodtagere kun have 6000 kr om måneden.
  Med mindre du enten har fysisk eller psykiske lidelser og din erhvervene næsten er nul kan du måske få bevilliget en førtidspension.
  At betingelserne er så stramme for at få bevilliget førtidspension kan du takke dine venner i EU - der anbefalede besparelser på bl.a. førtidspension i 2012
  I stedet for kalde oplysningerne for fake news og Trolle så gør dig den tjeneste at undersøge.
  Nej det er hverken Trump,,Putin eller Ergon der har besluttede det

 • Anmeld

  Charlotte Werner

  Tusindvis af danskere er andenrangsborgere i eget land...

  @Lisbeth Sørensen

  Jeg er ked af, at du forstår mit indlæg som en opfordring til forskelsbehandling. Som reglerne er nu, er det ens for mig og hvilken som helst person, som flytter til landet. Det, jeg opfordrede til, var at finde en anden model, som eventuelt kunne tage tidligere skatteindbetalinger med i regnestykket. Og det skal selvfølgelig ses i lyset af, at jeg er dansker, som prøver at genetablere mig i mit eget land og at jeg piver over, at det er lidt svært. Men FYI, så skal man have været i landet 7 ud af de seneste 8 år for at modtage kontanthjælp, ikke blot 4 ud af 5.

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Werner

  Havet dig nu heller ikke ned som etnisk Dansker. Så indrømmer gerne at det var fordi debatten har brug lidt grin, før vi alle dør i djøfism. Werner er jo ikke Dansk?

  Var 4 ud af 5 før. At det er blevet værre forundre mig ikke. Skaber blot flere krimenelle som koster 50.00 kr. om månedet. Man naturligvis skaber en vis borgerlige job mængde i staten. • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  "KN"

  "Den voksende ulighed og fattigdom begyndte med socialdemokratiet og det radikale Venste arbejdsmarkedspolitik i 1990 erne "

  Begyndte med Schluter i 80'erne. De Radikale fulgte op til dels under Nyrup. Som samme set under R-S regeringen.

  Ikke S der er skyldig. Man liberalistiske R.

  Jeg stemmer muligvis på S næste gang. Vil være første gang ikke på Ø-SF(en gang, man altid til kommunevalg , da ingen Ø kandidat kan vinde her) -kommunisterne. (første valg).

  "KN"
  Naturligvis skal fremmede islamister som dig, eller russere ikke bestemme Dansk indvandrerpolitik.

  Dette gør vi etniske Danskere bedst selv. Vi har kulturen til hvad der er bedst for DK.

 • Anmeld

  Kim Nielesen

  Lisbeth Sørensen

  Det er besynderligt at du påstår at S ikke har været med til de sociale nedskærringer.
  Det skete under Thorning-regeringen der bl.a. opfyldt EU s anbefalinger at spare på det sociale område.

  Det er sort snak at sige at det er russerne og muslimer bestemme udlændige politikken.

  Det er underligt at du har stemt på liste ø, og ikke på de partier der har en retorik om udlændige der minder om din

  Du må virkelig have det hårdt når du behov for at sparke ned

 • Anmeld

  Charlotte Werner

  Ordentlig tone, tak!

  Lisbeth Sørensen
  Hvordan har du kulturen til det, som er bedst for Danmark? Hvem definerer, hvad der er dansk? DF? Nej tak! Og Hvor meget etnisk dansker er du egentlig selv? Jeg kan knap forstå, hvad du skriver: 'Havet dig nu heller ikke ned som etnisk Dansker'? Hvorfor er mit efternavn vigtigt her? Og hvorfor kalder du Kim Nielesen for en 'fremmed islamist'? Det forekommer mig, at du er en af dem, som gerne opildner til had og skyttegravskamp og det kommer vi ingen vegne med. Lad os få en ordentlig debat med respekt for hinanden uden at blive blændet af fremmehad og grove ord. Og så vask lige din mund!

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  KO

  Det er besynderligt at du ikke ønsker at være etnisk danskere nu? Ellers normalt for udenlandske trolde i debatten med Dansk lydende navne?


  Liste Ø har landets strammeste indvandrepolitik. Da for lige løn for lige arbejde. Og dermed kæmper imod islamisk-øst-afrikansk indvandring.

  Dog helt korrekt at de kunne stramme op i flygtningepolitiken som S har gjort. Derfor går jeg nu fra Ø til S . Og det gør ondt!
  . • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Werner

  Jeg er etnisk dansk ateist.

  Hvad er du? Jøde-tysker?

  Selvfølgelig skal Dansk kultur bestemme i Danmark?
  Dette er vores land, vores kultur?

  Du er jo ikke etnisk dansker som mig? Hvad er du?

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Alle har en menneskelig værdighed Uanset hvilket etnisk eller race eller social klasse

  Uanset race, etnisk oprindelse eller race har man en værdiged i sig selv.
  Det forekommer nogle glemmer det især når det gælder de sidste 45 år debat om udlændinge.
  Der har været en retorik fra nogle politikere og medier både i forhold til udlændingen og de svageste økonomiske der har været utrolig nedværdigende og generaliserende - hvilket forekommer at legitimere en politik, der er grundet i at gøre tilværelsens så surt og besværligt for nogen
  Det er ikke udlændinge der er årsagen til de mange nedskærringer og forringelser af velfærden
  Det er den økonomisk politik der er bestemt af EU

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  KN, EU bestemmer ikke Dansk velfærd..Det gør folketinget...

  -Det gør folketinget. Og den den er folkevalgt.

  Du ved, der er en grund til at nordiske borgere studere her i massiv grad, modsat Danskere i nordiske lande? For slet ikke at snakke om andre EU lande?

  Svaret er faktisk EU her, din store støtte herom for indvandrer, falder hermed til bords? Ihvertfald viser den din store uvidenhed.

  Forstår du selv din egen uforståelighed , for støtte via fri indvandring, men ikke EU selv der støtter den?

  Som din støtte af blå blok, som har indført langt mere end dobbelt så mange indvandrere siden 2001, som rød blok i lo året før under Nyrup? R regeringen under Thorning var borgerlig, så tæller med som borgerlig ,naturligvis!

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Virkelig god absurd humor

  Hvilket medicin er du på eller hvilket stoffer tager du eller har du drukket hjernen
  Jeg har aldrig før i mit liv der har en så stor resistens for fakta
  Jeg har stødt på andre men du i en klasse for sig selv.
  Jeg tror du er underholdende at være sammen med i korte stunder fordi du med din absurde og
  Sorte humor har givet mange komiker
  Den med at socialisere er racister - den er sjov

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  "Den med at socialisere er racister - den er sjov"

  Hvis også kun dig i Rusland, eller jordan eller hvor det nu er, der mener at "det at socialisere er racistisk"?

  Du er vel medlem af al quaida eller sådant noget fremmed? Islam fx?

  Man ellers er din dansk bot oversætter fornøjelig, som altid!

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Lisbeth Sørensen du er lidt af en humørbombe

  Optræder du nogle gange live
  Der er ingen som dig der mester absurd og sort humor

 • Anmeld

  Andreas Pedersen

  Interessant artikel

  Virkelig interessant debatindlæg!

  Det bliver spændende at se, hvilken indflydelse dette lovforslag får på antallet af udrejsende og/eller a-kassernes medlemstal i fremtiden. Vil færre betale kontingent til en a-kasse, når risikoen for at miste rettigheden til dagpenge øges, hvis man søger udenlands? Og vil flere danskere lade være med at søge inspiration og arbejde i udlandet, når de kan miste retten til dagpenge herved?

  Det er også vigtigt at have in mente, at a-kasser også er forretninger, hvorfor de selvfølgelig gerne vil opretholde deres medlemstal.

  Jeg glæder mig til at følge udviklingen.

  /Andreas fra sammenligningtjenesten https://www.samlino.dk/a-kasser.

Radikale kræver seniorjob afskaffet

Radikale kræver seniorjob afskaffet

FINANSLOV: Seniorjobordningen er dyr og unødvendig, mener Radikale, som kræver ordningen afskaffet i forbindelse med finanslovsforhandligerne. Glem det, det kommer ikke til at ske, lyder det fra Enhedslisten og SF.