3F: Frivilligt arbejde er ultimativ løndumping

DEBAT: Kommuner benytter sig i stigende grad af frivillige frem for fagfolk til at håndtere kommunale opgaver. Dermed undergraver de overenskomstsystemet, underkender fagligheden og skaber løndumping, skriver Flemming Grønsund, 3F.

Af Flemming Grønsund
Forhandlingssekretær, Den Grønne Gruppe, 3F

En trend om brug af frivilligt arbejde, særligt inden for det offentlige område, begynder at tage fart.

Flere arbejdsgivere buldrer allerede derudad. I Greve Kommune har lokalpolitikerne besluttet, at frivillige borgere i kommunen kan udføre grønt arbejde ulønnet. Byrådet har udarbejdet udførlige retningslinjer for, hvordan borgere kan overtage kommunens grønne opgaver.

Det drejer sig blandt andet om rydning af krat, græsslåning og renholdelse og opsamling af affald. Omtrent tilsvarende ordninger finder sted i Holbæk Kommune, dog med den tilføjelse, at her stiller kommunen også trailer med redskaber til rådighed, og andre kommuner følger trop.

I Aarhus Kommune kammer det helt over. Frivillige er nu begyndt at samle papir og affald på forskellige ruter og områder, hvor kommunen i forvejen har udliciteret arbejdet med renholdelse af de grønne områder.

De private arbejdsgivere og foreningslivet holder sig heller ikke tilbage. I Aalborg har Aalborg Golfklub fyret en medarbejder for at overføre arbejdet til frivillige hænder.

Det er både en uacceptabel og arrogant opførsel, når arbejdsgivere – både offentlige og private – nedlægger stillinger og fyrer medarbejdere for i stedet at lade arbejdsopgaver overgå til frivillige.

Undergraver OK-system og fag
For det første undergraver det vores overenskomstsystem. For arbejdsgiverne blæser højt og flot på de ordnede forhold på arbejdsmarkedet, når de med fuldt overlæg dropper de ansatte med den overenskomstmæssige løn og i stedet får frivillige – og dermed ulønnede – til at gøre arbejdet for sig. Det er løndumping af værste karakter.

For det andet underkender denne metode de faglige erhverv. Vi taler altså om mennesker, der ofte gennemfører en flerårig lang uddannelse for at kvalificere sig bedst muligt til at bestride et håndværk, og det ser arbejdsgivere stort – og arrogant – på, når de bilder sig selv ind, at hvis hr. og fru Hansen kan slå græsset i deres egen have, så kan de også slå græsset i kommunen, institutionen eller foreningen.

Denne tankegang er en klar illustration af, at arbejdsgivere og politikere har mistet jordforbindelsen, og det viser, at de ikke tillægger de faglige uddannelser og håndens arbejde nogen værdi.

Kan man for eksempel forestille sig, at det arbejde, der udføres på direktionsgangen på borgmesterkontoret eller i sekretariatet i den lokale sportsforening, udlægges til frivilligt arbejde? Næppe, selvom alle funktioner er lige væsentlige for at få helheden til at hænge sammen.

Respekt for viden
Alle uddannelser bygger på generationers udvikling af erhvervene, med både teori og praksis, som er årsagen til, at vi i Danmark uddanner nogle af verdens bedste håndværkere.

Vi ved præcis, hvor og hvornår roserne skal beskæres, eller hvordan vindskederne skal monteres og males for at sikre den bedste kvalitet og holdbarhed. Den forståelse har mange politikere, embedsmænd og teknokrater desværre ikke. Og den manglende respekt for de faglige erhverv kommer til fuld udfoldelse, når de overfører arbejde til frivillige.

Regning på 940.000 kroner
Der er ingen tvivl om, at beslutningen fra arbejdsgivernes side er tiltænkt som en sparerunde. Vi skal bare ikke glemme, at det i sidste ende kan komme til at koste arbejdsgivere – både offentlige og private – dyrt, hvis de efterfølgende skal betale for genoprettelse og reparationer grundet fejlagtig håndtering af opgaverne.

Et godt eksempel er paradoksalt nok i Greve Kommune, hvor en grundejerforening fik en regning på 940.000 kroner for skamfering af kommunens vejtræer.

Hvad med sikkerheden?
Og det stopper jo ikke her, for næste spørgsmål, der uundgåeligt melder sig, er hele problematikken om sikkerhedsforanstaltninger. I Greve Kommune mener politikerne, at de frivillige er dækket af kommunens forsikringer med undtagelse af børnene, som må klare sig selv – den lader vi lige stå et øjeblik.

Men selvom de voksne måske nok er omfattet af en forsikring, er det kun en ringe trøst, hvis man under det frivillige arbejde mister en finger eller brækker ryggen ved fald fra en stige – så også her optræder arbejdsgiverne uansvarligt.

Frivilligt arbejde kan være en god idé, når det udføres som enkeltstående sociale arrangementer. Men frivilligt arbejde er ultimativ løndumping, udtænkt af spekulative politikere, når arbejde, som normalt udføres af håndværkere, systematisk overgår til gratis beskæftigelse.

Set med mine og 3F's øjne skal arbejdsgiverne i stedet sikre ordnede vilkår på arbejdspladserne og fokusere på at uddanne unge og få ledige i job frem for at overlade arbejdsopgaver til frivillige hænder.

Forrige artikel Borgmester til Troels Lund: Antal timer på jobcenter er ikke afgørende for ledige Borgmester til Troels Lund: Antal timer på jobcenter er ikke afgørende for ledige Næste artikel HK/Privat til DE: Dialog er ikke at gøre den stressramte ansvarlig HK/Privat til DE: Dialog er ikke at gøre den stressramte ansvarlig