3F: Nyt lovforslag dæmmer op for import af ulovlig arbejdskraft

DEBAT: Udlændingeministerens seneste lovforslag er et længe ventet og passende syvmileskridt i den rigtige retning, der skal dæmme op for import af ulovlig udenlandsk arbejdskraft, skriver Søren Heisel. 

Af Søren Heisel
Forbundssekretær, 3F

I årevis har 3F punket politikerne for at få indført en lovgivning, der sikrer en bedre kontrol af virksomhedernes import af udenlandsk arbejdskraft og dermed hindrer udnyttelse af udenlandsk arbejdskraft til stor skade for det danske arbejdsmarked og den danske samfundsmodel.

Endelig ser det ud til at lykkes. Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) har netop fremsat et lovforslag om kontrol af udenlandsk arbejdskraft, som skal forhandles politisk her i efteråret.

Forslaget imødekommer på de fleste punkter 3F's mangeårige, markante kritik. Det vil jeg gerne kvittere for. Det indeholder mange rigtig gode og helt indlysende forbedringer i forhold til den hidtidige lovgivning.

Slut med "kineserfinte"
Lad mig som eksempel nævne forslaget om, at udbetaling af løn, uanset hvilken ordning virksomhederne importerer arbejdskraft på, skal ske til en dansk bankkonto.

Det er et meget stort skridt fremad og er fuldstændig afgørende for myndighedernes mulighed for at kontrollere, om den aftale løn rent faktisk udbetales.

Vi er også rigtig glade for, at det nu er præciseret, at løn er løn, og at det ikke er muligt at udbetale op til halvdelen af lønnen i form af kost og logi.

Et andet godt eksempel er forslaget om, at der nu bliver langt bedre kontrol med arbejdstilladelser til medfølgende familiemedlemmer. Det vil fremover blive vanskeligere at få ansat en medfølgende ægtefælle i samme virksomhed som den udlænding, der får opholdstilladelsen.

Det burde fremadrettet lægge låg på den meget omtalte "kineserfinte", hvor skrupelløse restaurantejere udnytter kinesiske kokke og deres ægtefæller til at få dobbelt arbejdskraft til den halve pris.

Fremover vil ægtefællen stadig kunne få arbejdstilladelse, men ikke i samme virksomhed. Vi havde gerne set, at begge ægtefæller skulle have en opholdstilladelse, men dette er et skridt i den rigtige retning.

Positivlisten skaber fortsat problemer
Regeringens forslag vil i al væsentlighed sætte en stopper for det anarki, der nogen steder skæmmer det danske arbejdsmarked.

Men der er fortsat elementer i positivlisten for faglært arbejdskraft, som kan føre til uhensigtsmæssig import af arbejdskraft. Lad mig forklare: Tidligere på sommeren besluttede Folketinget at udvide positivlisten over stillinger, der kan importeres arbejdskraft til, så den nu også rummer en række faglærte stillinger, hvis det kan dokumenteres, at der er mangel på denne arbejdskraft.

Lønnen følger ifølge forslaget den nederste kvartil i lønstatistikken for den pågældende faggruppe. I 3F kan vi godt leve med denne positivliste. Hvis virksomhederne kan dokumentere, at der mangler faglært arbejdskraft, og de har taget lærlinge, kan det være nødvendigt at hente denne arbejdskraft i udlandet.

Men lønnen bør ikke fastlægges til at følge den nederste kvartil i lønstatistikken, men derimod den faktiske medianløn inden for stillingskategorien.

{{toplink}}

Styrk Skat og indfør karensperiode
Desuden er det et problem, at det ikke er en betingelse, at udlændingen opfylder et bestemt uddannelseskrav.

Når der ikke er noget uddannelseskrav, er der risiko for, at ufaglærte fra tredjelande får faglærte jobs, som aflønnes lavere og derved skabes der social dumping. Der savnes derfor en klar model for, hvad faglærte er, og hvordan uddannelsesniveauet dokumenteres.

Lad mig gentage, at regeringens forslag er et kæmpe skridt i den rigtige retning for et velordnet og retfærdigt, dansk arbejdsmarked.

Men for i endnu højere grad at sikre, at der ikke sker misbrug af udenlandsk arbejdskraft, vil jeg foreslå politikerne også at optimere forslaget på disse fire områder:

Afsætte midler til kontrol, som sikrer, at de, der mister job og opholdstilladelse, ikke bliver i landet og arbejder illegalt. Tydeliggøre, at myndighederne kan kontrollere, om den aftalte løn rent faktisk går til de pågældende udlændinge og ikke deres arbejdsgivere eller mellemhandlere.

At Skat får mulighed for at undersøge, om den aftalte løn rent faktisk udbetales til den påkrævede danske bankkonto. Og at gentagen omgåelse af reglerne medfører karantæne fra brug af ordningerne.

Forrige artikel HK: Hjemmearbejde er en ny fagpolitisk kampplads HK: Hjemmearbejde er en ny fagpolitisk kampplads Næste artikel DA: Danskerne skal have mere fleksible muligheder for hjemmearbejde DA: Danskerne skal have mere fleksible muligheder for hjemmearbejde