KA: Hvorfor er DA blevet et ekko af 3F?

REPLIK: DA har gang på gang affejet kritikken af deres begrænsning af aftalefriheden med, at kritikken er useriøs. Det tyder på et lemfældigt forhold til sandheden, skriver Karsten Høgild.

Af Karsten Høgild
Direktør, Arbejdsgiverforeningen KA

Underdirektør Steen Müntzberg fra Dansk Arbejdsgiverforening har desværre et noget lemfældigt forhold til sandheden i sit indlæg i Altinget den 3. juni

Indlægget er et svar på den kritik, jeg har rejst af DA og FH for at misbruge den danske model til at fremme egne interesser frem for at tænke på fælles bedste for samfundet.

Det helt store problem ved Steen Müntzbergs indlæg er, at jeg påduttes udsagn, som jeg ikke er kommet med. Derfor er jeg nødt til at præcisere.  

Overenskomstmonopol
Lad os begynde med godskørselsloven, hvor Steen Müntzberg og DA hele vejen igennem desværre har været et ekko af 3F.

Alle ved, at ”parterne” i 2017 gav hinanden håndslag på, at der skulle laves en aftale, som ville sikre 3F et overenskomstmonopol på området.

Jeg forstår ikke, hvorfor Steen Müntzberg og DA ikke bare lægger kortene på bordet og erkender, at der blev lavet sådan en aftale. Men måske tåler den ikke dagens lys, fordi den for alvor sår tvivl om, hvis interesser DA varetager?

I det hele taget er DAs rolle i forløbet ikke noget at prale af. Det er en kendt sag, at DA sidste efterår brugte meget krudt på at fortælle flere af Folketingets partier, at hvis der ikke blev lavet en godskørselslov, der favoriserede 3F, ville Danmark meget vel kunne blive kastet ud i en storkonflikt.

Det er fuldstændig uhørt, at man på den måde ”truer” politikerne med en storkonflikt for at få sine synspunkter igennem.

Aftalefrihed
Steen Müntzberg skriver, at man ikke skal være omfattet af en 3F-overenskomst for at kunne få kørselstilladelse. Det er rigtigt, men det oprindelige forslag, som DA og FH præsenterede for politikerne for et halvt år siden, ville de facto have givet 3F et overenskomstmonopol.

Det var det forslag, som regeringen med beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i spidsen og med DA som ivrigt heppekor forsøgte at haste gennem Folketinget op til jul.

Men den gik heldigvis ikke. De borgerlige partier samt Radikale Venstre satte hælene i og fik luget ud i de værste tidsler. Det er de partier, vi kan takke for, at aftalefriheden fortsat består på området – ikke DA.

Jeg har undret mig meget over DAs ageren i forbindelse med godskørselsloven. Hver gang der er kommet en kritisk røst, har DA bare slået det hen med, at kritikken er useriøs eller bygger på misforståelser.

Steen Müntzbergs aktuelle indlæg er ingen undtagelse. Jeg er – må man forstå på hans indlæg – nærmest useriøs og har ikke forstået, hvad det handler om. Det må Steen Müntzberg gerne mene, men jeg synes ikke, det er en fair og konstruktiv måde at diskutere på.     

Lønkompensationsordningen
Så er der lønkompensationsordningen, der også efterlader DA forpjusket.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard gik i marts i medierne med budskabet om, at konfliktramte virksomheder ikke ville kunne få lønkompensation fra staten.

DA og FH har designet ordningen i forbindelse med den trepartsaftale, de indgik, så der er ingen tvivl om, at DA og FH har været indforstået med den fortolkning, som beskæftigelsesministeren lagde for dagen i marts. 

Det betyder, at DA har nikket ja til statsfinansieret forskelsbehandling. Siden kom der andre boller på suppen, fordi ministeriet – efter politisk fokus på den urimelige praksis – nåede frem til, at der ikke var hjemmel i loven til ministerens fortolkning.

Men beskæftigelsesministeren lader sig ikke stoppe, så han har meldt ud, at fremover kan konfliktramte virksomheder ikke få lønkompensation fra staten.

Den melding er fuldstændig i modstrid med Steen Müntzbergs påstand om, at alle – uanset om de er organiseret eller ej – kan få lønkompensation på nøjagtig samme betingelser.               

Sagen viser desværre med al tydelighed, at DA og FH ikke har løftet det særlige ansvar, som de bliver betroet ved at være en del af trepartssamarbejdet. DA og FH har været mere optaget af egne snævre interesser frem for at varetage samfundets ve og vel.

Forrige artikel Teknisk Landsforbund og HK: Giv flere ledige ret til mere uddannelse Teknisk Landsforbund og HK: Giv flere ledige ret til mere uddannelse Næste artikel Fagforbund: Erhvervsdirektør bruger de ledige til at lave en trojansk hest Fagforbund: Erhvervsdirektør bruger de ledige til at lave en trojansk hest