Debat

Tekniq-direktør: Vi skal gøre op med idéen om, at man kun uddanner sig som ung

Efteruddannelse skal opprioriteres markant. Og det skal ske hurtigt, for vi kommer til at mangle tusinder af faglærte om få år, skriver Tina Voldby.

Der er et kæmpe behov for, at både ufaglærte og faglærte hele tiden har muligheden for at videreuddanne sig, skriver Tina Voldby.
Der er et kæmpe behov for, at både ufaglærte og faglærte hele tiden har muligheden for at videreuddanne sig, skriver Tina Voldby.Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix
Tina Voldby Jensen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Både regeringen og Reformkommissionen sætter med deres seneste udmeldinger en ny og positiv retning for efter- og videreuddannelsesområdet i Danmark. Det er vigtigt – for det haster.

Vi skal have langt større fokus på livslang læring og et styrket efter- og videreuddannelsessystem, og vi skal gøre op med det skarpe skel mellem fuldtids- og deltidsuddannelse, som er et levn fra en svunden tid.

Derfor ligger der en stor opgave foran os, når vi sætter os omkring bordet ved de kommende trepartsforhandlinger.

Aktiviteten på AMU er halveret de seneste år, og udbyderne lider økonomisk. Den udvikling kan ikke fortsætte. Vores virksomheder har brug for et moderne og tidssvarende AMU-system, da vi i Danmark kommer til at mangle tusinder af dygtige faglærte om få år.

Hvis den grønne omstilling skal være mere og andet end fine skåltaler, så skal efteruddannelse og kompetenceudvikling af vores arbejdsstyrke opprioriteres markant. 

Tina Voldby, underdirektør, Tekniq Arbejdsgiverne

AMU er centralt for at lykkes med den grønne omstilling og den teknologiske og digitale udvikling i samfundet. Hvis den grønne omstilling skal være mere og andet end fine skåltaler, så skal efteruddannelse og kompetenceudvikling af vores arbejdsstyrke opprioriteres markant.

Det er derfor afgørende, at AMU-udbyderne investerer i moderne udstyr, ny teknologi, lærerkompetencer og digitalisering af undervisningen. Vi foreslår, at udbuddet af fjernundervisning, online kurser, VR og digitale læringsformer koordineres og professionaliseres i højere grad end i dag. Det vil skabe fleksibilitet for medarbejdere og virksomheder at brede de gode løsninger ud til flere.  

Et andet forslag kan være en statslig investering i en national it-læringsplatform til digitale undervisningsforløb og udstyr med henblik på videndeling på alle skoler. Det må ikke udelukkende afhænge af nogle få ildsjæle på de enkelte AMU-institutioner at igangsætte en så vigtig transformation af AMU-udbydernes måde at undervise på.

Hjertestarter til efteruddannelse

Virksomhederne anvender i stigende grad private kursusleverandører. AMU-systemets redning er at få de varer på hylderne, som virksomhederne efterspørger. Det er afgørende for, at virksomhederne igen får tillid til AMU-udbyderne som en primær kilde til efter- og videreuddannelse af ufaglærte og faglærte.

Derfor ønsker vi, at AMU skal være hovedleverandør af kurser på det tekniske og grønne område (ikke kun certifikater og myndighedskurser), som har en høj kvalitet. Samtidig skal færre AMU-kurser aflyses, så virksomhederne ikke går forgæves, hvilket kræver tilskud, så skolerne kan afvikle kurser med færre antal deltagere

Alt i alt er det vores håb, at de nævnte initiativer kan give AMU-systemet en ny og positiv start – til gavn og glæde for vores virksomheder og medarbejdere og den grønne omstilling af det danske samfund. Det skal lykkes denne gang.

Erhvervsakademierne skal på banen

Efter- og videreuddannelse af den eksisterende arbejdsstyrke bliver stadig mere afgørende for at fastholde og fremtidssikre en veluddannet og produktiv arbejdsstyrke i Danmark. De faglærte får i højere grad brug for at tage efteruddannelse på et højere niveau, end AMU kan levere. Derfor bliver det fortsat vigtigere, at erhvervsakademierne kommer på banen og udbyder egentlige efteruddannelseskurser og ikke kun hele (akademi)uddannelser.

Derfor skal vi i samarbejde med udbyderne sikre et godt og tidssvarende udbud af blandt andet grønne og tekniske uddannelser til metalindustrien og installationsbranchen. Men også arbejde for kortere kurser med færre ECTS, forsyningssikkerhed af moduler regionalt, digitale undervisningsmetoder og fleksibilitet i kursusudbuddet

I Tekniq Arbejdsgiverne mener vi, at regeringen bør følge Reformkommissionens anbefalinger og gøre videregående voksen- og efteruddannelse billigere og på sigt gratis.

Tina Voldby, underdirektør, Tekniq Arbejdsgiverne

I Tekniq Arbejdsgiverne mener vi, at regeringen bør følge Reformkommissionens anbefalinger og gøre videregående voksen- og efteruddannelse billigere og på sigt gratis. Vi skal gøre op med at bruge stort set alle samfundets uddannelsesinvesteringer som “front loading” af fuldtidsuddannelser – altså at vi kun uddanner os som unge. Der er et kæmpe behov for, at både ufaglærte og faglærte hele tiden har muligheden for at videreuddanne sig og følge med den teknologiske udvikling, også på videregående niveau.

Det faldende statslige økonomiske engagement på efter- og videreuddannelsesområdet betyder, at de danske virksomheder må tage et betydeligt økonomisk ansvar i den offentlige udbudte voksen- og efteruddannelse (VEU). Mere og mere bliver lagt over på virksomhederne, og det er dyrt.

Vi mener, at det er en uheldig økonomisk udvikling og en forkert prioritering. Af samme grund opfordrer vi til, at man tager fat om det i de kommende trepartsforhandlinger i 2023. For vi har simpelthen behov for at ændre de økonomiske rammer i positiv retning for at fremme livslang læring. Den erhvervsrettede SVU, der i dag kun er på 60 procent af dagpengesatsen, bør hæves til 100 procent, og deltagerbetalingen på 10.000-12.000 kroner for et modul på ti ECTS-point bør sættes ned.

Det haster, hvis vi skal give vores virksomheder gode efter- og uddannelsesmuligheder til deres medarbejdere og dermed gode arbejdsbetingelser fremadrettet til gavn for hele Danmark.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00