LO og regionsrådsformand: Farvel til silotænkning i beskæftigelsesindsatsen

DEBAT: Efterspørgslen efter arbejdskraft stiger, men fordi vi tænker i gamle baner, taber vi en række borgere på gulvet i beskæftigelsesindsatserne. Hvorfor må alle borgere ikke komme tilbage på arbejdsmarkedet? spørger Ole V. Christiansen og Anders Kühnau (S).

Af Ole V. Christiansen og Anders Kühnau (S)
Hhv. formand i LO Aarhus og formand for regionsrådet i Region Midtjylland

Krisen, der fra 2008 hærgede Danmark og store dele af Europa, er ved at være fortid. I dag er ledigheden lavere, end den har været i mange år, men der er stadig mennesker, der hver dag kæmper for at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Hvorfor egentlig?

Vi har i dag nogle af de bedste muligheder for at få alle med, men det mislykkes altså stadig. De mennesker, der finder sig selv på kanten af arbejdsmarkedet, er ofte mennesker med andre udfordringer end blot ledighed.

Beskæftigelsesindsatsen kan gøres meget bedre. I dag taber samfundet alt for ofte borgere på gulvet, fordi vi bliver ved med at tænke i kasser, siloer og gamle, ineffektive vaner. Beskæftigelsesindsatsen skal nytænkes.

Vi har brug for anderledes indsatser og nogle, der vil gå forrest og afprøve nye metoder. Nye metoder, som både møder borgerne som selvstændige og unikke individer og tager højde for de særlige udfordringer, de ofte har. Det handler om samskabelse og socialt ansvar. For alle skal med. Alle har ret til et arbejde.

Det er nu, vi skal handle
Ledigheden er faldende, og mulighederne for at komme i arbejde er rigtig gode – specielt for borgerne i Region Midtjylland. Vi befinder os i en situation, hvor flere virksomheder efterspørger arbejdskraft. Det er ikke længere kun de ledige, der banker på døren til arbejdsmarkedet og venter på at blive lukket ind. Det er også virksomhederne, som råber efter arbejdskraft. Den faldende ledighed betyder derfor, at der i Danmark er skabt bedre fremtidsudsigter for borgere på kanten af arbejdsmarkedet, der har andre udfordringer end blot ledighed.

Region Midtjylland har taget initiativ til projektet Rummelig imidt, der skal understøtte beskæftigelsesindsatsen ved at finde nye løsninger. De midtjyske LO-sektioner er operatør for projektet, som er finansieret af Region Midtjylland og EU's socialfond. Kort fortalt er formålet med Rummelig imidt at udvikle nye metoder, der får mennesker på kanten af arbejdsmarkedet tilbage i job – gennem anderledes og innovative aktiviteter. Samfundsøkonomien er god, virksomhederne har travlt, og de mangler arbejdskraft. Derfor er det nu, vi har optimale muligheder for at få mennesker på kanten af arbejdsmarkedet tilbage i job. For alle skal med.

Tilpasset og rummeligt
Grundlovens § 75 lyder: "Til fremme af almenvellet bør det tilstræbes, at enhver arbejdsduelig borger har mulighed for at arbejde på vilkår, der betrygger hans tilværelse". Borgernes mulighed for arbejde er ikke bare en vision, som Rummelig imidt har, men det er faktisk en del af Danmarks ældste byggesten. At få alle borgere i arbejde er derfor et mål, vi bør stræbe efter.

Dog skal vi tænke os om og huske det enkelte individ. Mange borgere har andre udfordringer end ledighed, hvorfor beskæftigelsesindsatsen også bør indrettes derefter. Det handler om at omstrukturere vores beskæftigelsesindsats og skabe et rummeligt arbejdsmarked, hvor alle har mulighed for at være med på deres vilkår – tilpasset den enkelte. Alle skal have mulighed for at yde deres bedste.

Ovenstående er nogle af de tanker, som ligger til grund for Rummelig imidt. Projektet har som mål, at vi i fællesskab nytænker metoder, der kan få borgere i job. Den lave ledighed har skabt en diskurs omkring, at arbejdsløse borgere ikke længere udelukkende kendetegnes som ledige. En ledig er ikke bare ledig. Ledige kan have andre udfordringer end blot ledighed, hvorfor vi også bør arbejde med målgrupperne selvstændigt.

Vi skal finde ud af, hvordan vores samfund forbedrer mulighederne for, at lige netop en afgrænset målgruppe kan komme i arbejde. Vi skal ikke tvinge folk i arbejde gennem standardiserede indsatser. Ikke alle borgere kan bidrage på samme måde og på ens præmisser. Mennesker er forskellige, og de er ledige af forskellige årsager. Derfor kan vi heller ikke forlange, at ensartede indsatser kan hjælpe forskellige borgere. Vores nuværende beskæftigelsesindsatser kan hjælpe nogle. Forhåbentligt de fleste, men ikke alle.

Se mulighederne
Region Midtjylland, LO og Rummelig imidt vil gå forrest i indsatsen for at få alle med. Vi skal også have unge autister, fleksjobbere, sygemeldte med stress, psykisk handicappede, borgere med manglende danskkundskaber, psykisk udfordrede og mange, mange flere med på arbejdsmarkedet. Opremsningen er et udsnit af de initiativer, der er igangsat. Det handler om at se mulighederne, engagere virksomhederne og ikke mindst få myndighederne til at samarbejde med de øvrige aktører.

Projektet Rummelig imidt afsluttes i 2020. I den periode vil vi præsentere 40 nye metoder til inklusion af udsatte borgere på arbejdsmarkedet, hvilket forhåbentligt fører til nye og bedre aktiviteter i beskæftigelsesindsatsen. Vi mener, at alle skal med. Det vil hjælpe, hvis vi begynder at se muligheder frem for begrænsninger. Det kræver en fælles indsats. Det forudsætter samskabelse mellem virksomheder, borgere og det offentlige.

I dag hjælper vi nogle, men ikke alle. Men alle skal med, og derfor skal vi af med kasse- og silotænkning og ind med innovative indsatser til gavn for samfundet og den enkelte borger.

Forrige artikel Jernbaneforbund: Derfor er sagen om DSB’s indmeldelse i DI principiel Jernbaneforbund: Derfor er sagen om DSB’s indmeldelse i DI principiel Næste artikel Akademikerne: Vi må ikke miste kontrollen over den digitale udvikling Akademikerne: Vi må ikke miste kontrollen over den digitale udvikling