Cevea: Kontanthjælpsloft kan sende flere på gaden end i job

KLUMME: Kontanthjælpsloftet vil betyde flere fattige i Danmark. Det bidrager til en i forvejen stigende ulighed, hvor de fattige bliver fattigere, skriver Cevea-direktør Kristian Weise. 

Torsdag behandles regeringens efterhånden berømte og berygtede kontanthjælpsloft for tredje og sidste gang i folketingssalen. Og det bliver efter alt at dømme også stemt igennem med støtte fra blå blok og ikke mindst Dansk Folkeparti, der i den seneste valgkamp ellers lovede, at de ikke ville skære i kontanthjælpen.

Kontanthjælpsloftet vil betyde markant forringede levevilkår for de mennesker, der i en periode af deres liv er afhængige af hjælp fra det offentlige. De praktiske konsekvenser bliver til at tage og føle på. En enlig forsørger med et barn vil eksempelvis opleve en forringelse på 2.500 kroner om måneden med det nye kontanthjælpsloft. For en enlig forsørger med tre børn er forringelsen 3.700 kroner.

Højlydte advarsler
En lang række organisationer har advaret højlydt mod konsekvenserne af kontanthjælpsloftet. Især har børneorganisationerne råbt vagt i gevær, senest i en fælles kronik i Politiken. Det vil nemlig i høj grad være børnene, der betaler prisen for at vokse op i fattigdom, hvor der er mindre råd til børnefødselsdage, fritidsaktiviteter og skoleudflugter.

BL, organisationen for de almene boligforeninger, forudser desuden, at fogeden får travlt, når kontanthjælpsloftet træder i kraft. For når familier, der i forvejen er økonomisk pressede, klemmes yderligere, kan det for nogle betyde, at de ikke kan betale deres husleje.

Argumentet bag kontanthjælpsloftet er, at det bedre skal kunne betale sig at tage et lavtlønsjob fremfor at være på kontanthjælp. Men en ny undersøgelse fra Socialrådgiverne viser, at fysisk og psykisk sygdom er den primære barriere for kontanthjælpsmodtagere til at komme ud på arbejdsmarked. For dem hjælper det ikke, at deres økonomiske vilkår bliver strammere. Det vil udelukkende gøre deres tilværelse endnu hårdere.

Mere fattigdom
Kontanthjælpsloftet vil altså kun i meget begrænset omfang virke efter hensigten. Det har regeringen sådan set selv erkendt, idet den kun forventer, at reformen vil få cirka 700 flere personer i arbejde. Følgevirkningerne vil derimod være endnu kraftigere i form af mere fattigdom og stigende ulighed.

Med boligforeningernes forudsigelser in mente kan man sige, at der er en risiko for, at der er flere, der ender på gaden end i job som følge af kontanthjælpsreformen. Det er hovedløst.

Ulighed i både indkomst og formue er stigende i Danmark. I Cevea har vi eksempelvis for nyligt vist, at der er stor ulighed i danskernes formueudvikling på tværs af landet. Størrelsen på den gennemsnitlige formue er faldet markant i Syd- og Vestsjælland samt Sønderjylland, mens den er steget i nordsjællandske kommuner. Eksempelvis har Halsnæs Kommune oplevet et fald i den gennemsnitlige formuestørrelse på 34 procent fra 2004 til 2014. I Rudersdal Kommune har man derimod oplevet en stigning på 43 procent i formuernes størrelse i samme periode. 

De fattige bliver fattigere
Vi ser altså en udvikling, hvor det ikke kun er de rigeste, der bliver rigere, men hvor de fattigste også bliver fattigere. Danmark er med andre ord ved at blive delt i to.

At skære i det sociale sikkerhedsnet for de danskere, der er uden for arbejdsmarkedet, er den forkerte vej at gå, hvis vi vil undgå den udvikling.

Besparelser i kontanthjælpen er et skridt direkte ind i en selvforstærkende negativ spiral, der kun går en vej: Mod stigende ulighed med forringelser i Danmarks sammenhængskraft, sociale mobilitet og økonomiske udvikling til følge.

---
Kristian Weise er direktør for centrum-venstre-tænketanken Cevea. Hver anden torsdag skriver han klumme i Altinget. Klummen er alene udtryk for skribentens egne holdninger.

Forrige artikel Cevea: Kontanthjælpsloftet hæmmer social mobilitet Cevea: Kontanthjælpsloftet hæmmer social mobilitet Næste artikel Cepos: Varme hænder i en kold tid Cepos: Varme hænder i en kold tid
 • Anmeld

  Birger Sørensen

  Løgne og bedrag

  Kontanthjælpsloftet vil ikke sende een eneste i job.
  Det "økonomiske incitament" en en blå blok opfindelse, affødt af deres eget behov for at rage så meget til sig som muligt, uden at gøre noget for det.
  1.2 millioner til Jørn Nævenyttig, for et halvdagsjob, uden han faktisk gør det han er ansat til. Men han bliver siddende alligevel.

  Det rigtige problem lader blå blok - og deres støttepartier, aka. alle andre end EL - somom ikke eksisterer i virkeligheden.
  Kontanthjælpsmodtagerne skal stå til rådighed for et arbejdsmarked, der ikke kun ikke står til rådighed for dem - det eksisterer slet ikke.
  Gratis job til erhvervslivet, konkurrenceforvridende støtte, og statsbetalt beskæftigelse af evnesvage.
  Der er ikke noget arbejdsmarked, der kan tage kontanthjælpsmodtagerne.
  De job kontanthjælpsmodtagerne nu straffes for ikke at tage, eksisterer helt enkelt ikke.

  Selvfølgelig skal det kunne betale sig at arbejde. Og det kan det allerede. Alle deres løgnagtige og bevidste forkerte tal og beregninger, har intet at gøre med virkeligheden, og er blot endnu en løgn for at retfærdiggøre over for dem selv, at de endnu en gang tager fra, sparker til og træder på, de svageste i samfundet.

  Og hvis det ikke kan betale sig at arbejde, så er det ikke nogen brugbar løsning at sætte arbejdsløse på gaden. Det bliver der ikke flere job af.
  Flere børn på gaden, giver heller ikke flere job.

  Grundloven § 75. Stk. 1: "Til fremme af almenvellet bør det tilstræbes, at enhver arbejdsduelig borger har mulighed for arbejde på vilkår, der betrygger hans tilværelse."
  Regeringen skal altså tilstræbe at der er job til alle, og at det job giver en betryggende tilværelse.
  Og det har de så bestemt at gøre, ved at likvidere dem de ikke kan/vil "tilstræbe" at der er job til.

 • Anmeld

  Ditte Nielsen

  Politikere med lukkede øjne

  Det er dejligt at læse din Klumme...

  Og synd at ikke flere har opdaget hvad det er der er ved at ske.....

  For Man kan ikke spise og leve af luft......

  Der burde da kunne regnes på hvad ekstra omkostningerne for samfundet er når disse familier tabes på gulvet...?

  Altså hvor meget vi skal betale på længere sigt når de får flere problemer, og deres børn ikke udvikler deres potentiale fordi politikerne i blå blok har så travlt med at medmindre folk får mange tusing kr hver måned vil de ikke arbejde...

  Selvom alle undersøgelser viser at blot 1000kr mere pr måned er en herre gård for folk på kontanthjælp, og gør at folk går ud og tager et job......

 • Anmeld

  Lena Jeanet Bech

  Det skal kunne betale sig at arbejde

  Og det kan det også ...og regeringen lyver for befolkningen....se på ressource forløbene der er flere der er døde af det end der er kommet i arbejde...og kontanthjælp er kun en midlertidig ydelse men de har selv nærmest afskaffet førtidspensionen .så hvor tror de alle de syge og handicappede befinder sig i systemet? Prøv tjek facebook for grupper af syge mennesker der hænger fast i systemet på kontanthjælp,og bliver udsat for alle mulige overgreb af kommunerne. Og nu tager man så også pengene fra dem....det bliver de ikke raske af ..😓