DA: 3F taler erhvervsuddannelserne ned

DEBAT: 3F bør glæde sig over, at trepartsaftalen fra 2016 har bidraget til at skabe tusindvis af nye praktikpladser i stedet for at ærgre sig over en marginal stigning i andelen af korte aftaler, mener Jannik Bay, uddannelses- og integrationschef i DA.  

Af Jannik Bay 
Uddannelses- og integrationschef, Dansk Arbejdsgiverforening

I 2016 indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter en trepartsaftale om blandt andet flere praktikpladser. Der blev sat et mål om, at der skal oprettes 8.000-10.000 ekstra praktikpladser i 2025 og 2.100 flere praktikpladser allerede i 2018.

Målet blev nået i flot stil. Virksomhederne har leveret 2.800 ekstra pladser i 2018 – altså 700 flere end det aftalte. Det bør vi være glade for og stolte over. Men det er 3F tilsyneladende ikke, selv om de selv er medunderskrivere på trepartsaftalen. 

3F overdriver påstande
I en artikel i Altinget 12. marts ærgrer 3F sig i stedet over, at der ifølge 3F er sket en meget voldsom stigning i antallet af korte aftaler i 2018.

Heldigvis er virkeligheden anderledes.   

Andelen af korte aftaler er kun steget med 2,4 procentpoint fra 2016 til 2018 (fra 15,2 procent til 17,6 procent.). Det kan vel næppe kaldes alarmerende. Særligt, når der samtidig har været en markant stigning i det samlede antal aftaler.

Det er netop præciseret i trepartsaftalen, at målet om flere praktikpladser også omfatter korte aftaler. Det skyldes blandt andet, at korte aftaler spiller en væsentlig rolle i forhold til at få nye virksomheder til at tage elever.

Det gælder for eksempel mindre virksomheder, der ikke har volumen eller økonomi til at tage en fuld elevaftale. I øvrigt er korte aftaler også en forudsætning for at bruge sociale klausuler, som 3F er stor fortaler for.

Fagforbundet forringer erhvervsuddannelsernes image  
Men 3F vil tilsyneladende hellere se problemer end at glæde sig over, at vi er kommet langt med trepartsaftalen. Dermed bidrager 3F aktivt til erhvervsuddannelsernes efterhånden negative image blandt de unge og deres forældre.

Artiklen fortsætter med også at problematisere længden af de korte aftaler. Men korte aftaler har i gennemsnit næsten et års varighed – og ikke mellem 3-11 måneders varighed, som det fremgår af artiklen. Det er derfor ikke sådan, at den enkelte elev suser ind og ud ad svingdørene i virksomheden, som 3F giver indtryk af.

Siden 2016 kan man i øvrigt kun tage to korte aftaler på samme virksomhed, og mange fortsætter blot i en ordinær aftale.

Misvisende tal om unge uden praktikpladser
Som en ekstra fanfare blæser 3F i artiklen også antallet af elever uden praktikplads op til en absurd størrelse. Ud over elever, der reelt er klar til praktik i en virksomhed, medregner 3F det samlede antal elever med en profil på praktikpladsen.dk.

Men elever får en elevprofil den første dag, de indskrives på uddannelsen – uanset at de først skal gennem uddannelsens grundforløb, før de er klar til praktik. Det svarer omtrent til, at man i beskæftigelsessystemet begyndte at opgøre alle universitetsstuderende som ledige. 

Vi skal tale erhvervsuddannelserne op
Lad os i stedet begynde at tale erhvervsuddannelserne op og glæde os over, at flere virksomheder er begyndt at tage elever. Nogle gange med korte aftaler, men langt oftest i andre aftaletyper. Samtidig er antallet af elever i skolepraktik faldet markant – med knap 30 procent siden 2016.

For virkeligheden er, at hovedproblemet ikke længere er mangel på praktikpladser – men mangel på elever. Det er påpeget fra mange sider – også fra erhvervsskolerne selv. Og vi får ikke flere elever til at vælge erhvervsuddannelserne, når nogle insisterer på at tale erhvervsuddannelserne ned under gulvbrædderne.

Forrige artikel KL og FH: Pas på ny regeljungle på beskæftigelsesområdet KL og FH: Pas på ny regeljungle på beskæftigelsesområdet Næste artikel Forfatter: S-pension er for de privilegerede arbejdere Forfatter: S-pension er for de privilegerede arbejdere
Regeringens første år: Corona kickstartede slumrende trepartssamarbejde

Regeringens første år: Corona kickstartede slumrende trepartssamarbejde

FØDSELSDAGSANALYSER: Hvad har det betydet for eksempelvis de ældre, kulturen og boligpolitikken, at vi nu har en socialdemokratisk regering? Og hvordan går det med at stække Finansministeriets magt og gøre Danmark til det bedste land at være barn i? Altingets fagredaktører gør status på regeringens ét års fødselsdag med hver deres ultrakorte analyser.