Dansk Metal: Dårlig ledelse præger industrien

DEBAT: Tillidsrepræsentanter opfatter ledelsen som dårlig i industrivirksomhederne. Sats på mere kommunikation og opkvalificering, skriver Dansk Metals cheføkonom, Thomas Søby.

Af Thomas Søby
Cheføkonom, Dansk Metal

Ledelsen opfattes som værende for dårlig på i danske industrivirksomheder.

Det er den barske sandhed, efter at vi i Dansk Metal har gennemført den årlige undersøgelse blandt 471 ud af 935 af Dansk Metals tillidsrepræsentanter på industrivirksomheder. Her svarer 50 procent, at deres arbejdsplads er udfordret af dårlig ledelse. Det er alt for mange. 

Undersøgelsen viser, at et af de områder, der er afgørende for, om tillidsrepræsentanterne vurderer ledelsen som dårlig, er, hvorvidt virksomheden gør en aktiv indsats for at opkvalificere deres ansatte.

Der er simpelthen en helt klar sammenhæng mellem tillidsrepræsentanternes opfattelse af ledelsen og indsatsen for opkvalificering. Kort sagt: Gør virksomheden ikke en aktiv indsats for at opkvalificere deres ansatte, skaber det en opfattelse af dårlig ledelse.

Corona har hjulpet på den dårlige ledelse
Til trods for at halvdelen af Dansk Metals tillidsrepræsentanter mener, at deres arbejdsplads er udfordret af dårlig ledelse, viser undersøgelsen også, at der faktisk er sket et fald på syv procentpoint i forhold til sidste år.

Det kan blandt andet skyldes covid-19. Godt nok har covid-19 bragt mange dårlige ting med sig, men måske også noget positivt i forhold til den dårlige ledelse.

90 procent af tillidsrepræsentanterne rapporterer nemlig om, at der er blevet afholdt eller planlagt møder med ledelsen om covid-19. Den øgede kommunikation på virksomhederne under covid-19 kan være medvirkende til, at tillidsrepræsentanterne har fået et mere positivt syn på ledelsen. 

Selvom det er positivt, at der er færre som opfatter ledelsen som dårlig end sidste år, er det også vigtigt at se på andre års undersøgelser. I de seneste fire år har mellem 50 og 57 procent tillidsrepræsentanter sagt ja til, at deres arbejdsplads var udfordret af dårlig ledelse. Og tallet ligger som sagt stadig på 50 procent i år. Det er bekymrende, at tallet fortsat er så højt.  

Sats på efteruddannelse og opkvalificering
Det skal løses, og det kræver mere dialog. En af løsningerne kan være, at virksomhederne gør en større indsats for medarbejdernes opkvalificering.

Det kan ske ved at gøre brug af de mange gode muligheder for efteruddannelse, der findes i overenskomsterne. Det vil både gøre virksomheden attraktiv for fremtidige medarbejdere og øge chancen for, at nuværende medarbejdere ikke søger nye udfordringer.

Vi kommer desuden til at mangle mange faglærte i fremtiden. Hvis virksomhederne tager deres del af ansvaret for opkvalificeringen, vil det også hjælpe til eksempelvis at opkvalificere ufaglærte til faglærte og dermed skabe rammerne for, at vi også i fremtiden har den kvalificerede arbejdskraft, der er brug for. 

Så kære industrivirksomheder: I har et ansvar for jeres medarbejdere, som I bør tage alvorligt. Det begynder med bedre ledelse og mere opkvalificering. For både jeres medarbejderes og jeres virksomheders skyld.

Forrige artikel CBS-forskere: Se coronakrisen som en stresstest af den offentlige sektor CBS-forskere: Se coronakrisen som en stresstest af den offentlige sektor Næste artikel Plastindustrien: EU's nye plastafgift overser grønne fordele og svigter firmaer Plastindustrien: EU's nye plastafgift overser grønne fordele og svigter firmaer