Lokalpolitikere: Disse statslige arbejdspladser skal ud af København

DEBAT: Vi er glade for flytningen af statslige arbejdspladser fra hovedstaden til resten af landet, men mange kommuner i Region Sjælland har ikke fået nye arbejdspladser. Derfor bør de prioriteres i anden omgang af udflytningen. 

Af Jens Stensbæk, Niels Hörup, Knud Erik Hansen og Susanne Lundvald
Henholdsvis regionrådsformand, Region Sjælland, borgmester i Solrød Kommune og formand, KKR Sjælland, borgmester i Faxe Kommune og næstformand, KKR Sjælland, 2. næstformand i Regionsrådet, Region Sjælland

Der flyttes i øjeblikket 3.900 statslige arbejdspladser fra hovedstaden til provinsen, og regeringen kommer til december med et udspil til nye flytninger. Det er vi glade for i Region Sjælland, for flytningen af statslige arbejdspladser er med til at sikre vækst og udvikling i hele Danmark. 

Vi ser frem til at modtage endnu flere statslige arbejdspladser i den nye runde – også i kommuner, der ikke kom i betragtning i første runde i 2015.

Siden strukturreformen i 2007 er offentlige arbejdspladser blevet centraliseret. Flytningen af statslige arbejdspladser er et opgør med myten om udkantsdanmark, hvor der ingenting sker, og en modreaktion på centraliseringen.

Vi har med flytningen af statslige arbejdspladser sat en prop i centraliseringen. Stort er ikke altid godt. Et Danmark i balance og lige adgang til muligheder - uanset hvor man bor – har også værdi. Både for det enkelte menneske og for samfundet. 

Flytning skaber vækst og nye job
Godt 1200 arbejdspladser er flyttet eller flytter ind til kommuner i Region Sjælland. Det er vi glade for, men flere af kommunerne i Region Sjælland er ikke tidligere begunstiget med tilflytning af statslige arbejdspladser.

Det vil være logisk, hvis de bliver prioriteret her i anden omgang, så vi får statslige arbejdspladser ud i hele Region Sjælland. Vi er godt i gang med at bygge bro mellem de statslige arbejdspladser og lokalområderne, så tilflytningen kan skabe vækst og nye job. Lad os nævne nogle eksempler:

I Holbæk bliver Danmarks Evalueringsinstitut og Danmarks Akkrediteringsinstitution for eksempel krumtappen i et nyt uddannelsesnetværk og et nyt læringscenter, der også skal rumme en række uddannelsestilbud, blandt andet en ny sygeplejerskeuddannelse.

Vi foreslår, at Styrelsen for undervisning og kvalitet, Styrelsen for it og læring samt Digitaliseringsstyrelsen flytter ind til Nordvestsjælland i den næste runde. Så kan vi blive endnu stærkere på uddannelse, kvalitetsudvikling, evaluering og digital dannelse.

Vestsjælland kan blive omdrejningspunkt for arbejdsmiljø og rådgivning. 51 statslige arbejdspladser fra Arbejdstilsynets Tilsynscenter Øst er flyttet til Slagelse, og Søfartsstyrelsen flytter til Korsør 1. november. Vi foreslår, at Arbejdsmiljørådet og Søfartens Arbejdsmiljøråd følger efter. 

Sjælland er oplagt for kultur og turisme 
Region Sjælland emmer af kulturhistorie, og vi er et interessant turistmål. Kulturstyrelsens Center for Kulturarv og Enhed for Slotte, Ejendomme og Haver er allerede flyttet ind til Nykøbing Falster.

I forlængelse heraf kunne Slots- & Kulturstyrelsen flytte til området og blandt andet komme tæt på Østsjællands Museum i blandt andet Faxe og Museum Sydøstdanmark i Vordingborg.

Ligesom Visit Denmark vil være oplagt at rykke til det sjællandske. Vi har attraktive turistmål som for eksempel Stevns Klint, der er Unesco verdensarv. Og i Odsherred findes en bred vifte af turisme med Unesco Geopark Odsherred, massiv kyst- og sommerhusturisme samt Nordisk Center for Fødevarer.

Andre steder i regionen kan statslige arbejdspladser flytte ind til områder, hvor et samarbejde med det lokale erhvervsliv eller med store offentlige arbejdspladser ligger lige for. Vi er igen klar til at investere i at sikre afledt vækst i private virksomheder, hvis staten flytter flere arbejdspladser til kommunerne i Region Sjælland.

På Falster er det nye Storstrøms fængsel netop åbnet og taget i brug. Vi foreslår, at Kriminalforsorgen placeres i nærheden. Nordeuropas største sundhedsdatacenter er placeret i Ringsted.

Det vil spille godt sammen med Sundhedsdatastyrelsen, og her kan indflytningen samtidig blive startskud til et nyt og innovativt iværksættermiljø med små, private firmaer, som arbejder med sundhedsdata. De nævnte eksempler på nye flytninger er ikke en udtømmende liste, men netop eksempler.

Regionen har en unik fordel
Vi ved godt, at det er svært for den enkelte, når arbejdspladsen flytter. Flytninger over Storebælt får en stor del af personalet på statslige arbejdspladser til at sige op, men det er nemmere at flytte med jobbet til Region Sjælland.

En del af de berørte medarbejdere bor allerede i vores region. I dag pendler godt 95.000 borgere hver dag fra Region Sjælland til Region Hovedstaden for at arbejde, så selvfølgelig kan man også tage samme tur med omvendt fortegn.

De planlagte forbedringer af togforbindelserne fra Københavnsområdet vil skabe yderligere grundlag for pendling til og fra store dele af regionen. Det giver Region Sjælland en unik fordel, når næste bølge af statslige arbejdspladser skal flytte ind til byer i provinsen og genskabe balancen i Danmark.

Vores virksomheder og vores sygehuse mangler kvalificeret arbejdskraft, så der er gode jobmuligheder, hvis en familie vælger at flytte hertil. Vi er en del af Greater Copenhagen-metropolen, og vækst i Region Sjælland gavner også Region Hovedstaden og Region Skåne. 

Forrige artikel Djøf: Lad os gøre flytninger af statslige arbejdspladser til en reel succes Djøf: Lad os gøre flytninger af statslige arbejdspladser til en reel succes Næste artikel S om arbejdsskader: Fokuser på aktivering og ikke beløbsstørrelse S om arbejdsskader: Fokuser på aktivering og ikke beløbsstørrelse