DI: EU’s grønne ambitioner sætter strøm til dansk eksport

DEBAT: EU skal sætte store summer af i budgettet til den grønne omstilling, hvis klimamålene skal nås. Det giver en oplagt mulighed for at fremme eksporten af danske løsninger, skriver Anders Ladefoged, europapolitisk chef i Dansk Industri.

Af Anders Ladefoged
Europapolitisk chef i Dansk Industri 

EU’s budget er ikke kun en diskussion om fordeling, men også en vigtig finansieringskilde til European Green Deal – et prestigeprojekt, der skal bremse klimaforandringerne og gøre EU til et grønt vækstcentrum.

Men der mangler midler til at gøre de grønne ambitioner til virkelighed. Europa-Kommissionen vurderer, at det kræver en billion euro at nå målet om et klimaneutralt EU i 2050.

Det er altså ikke småpenge, der er tale om. Når behovet for investeringer er så stort, kræver det, at både EU, medlemsstaterne og den private sektor hver især kommer på banen. Det er også nødvendigt at tænke kreativt og finde nye løsninger.

Vi må ikke ende med at finansiere den grønne omstilling med høje afgiftsstigninger, som vil svække virksomhedernes konkurrencekraft.

En god løsningsmodel
Her spiller EU’s budget en vigtig rolle. For det første kan det via EU’s fonde sikres, at støttekronerne tilfalder de mest udsatte regioner. For det andet kan EU stille sikkerhed for private investeringer i grønne projekter.

Til det formål har Kommissionen som led i budgetforhandlingerne foreslået en just transition mechanism. Et redskab, der skal understøtte den grønne omstilling i regioner, hvor energiintensiv industri udgør en stor del af økonomien.

Det er i Dansk Industris optik en god model. Kombinationen af tilskud, investeringer og lån er den rette til at bringe offentlig og privat kapital i spil. EU’s budgetforhandlinger er derfor et vigtigt afsæt for den grønne omstilling.

Grøn omstilling gavner dansk eksport
Just transition mechanism kan blive en gevinst for dansk erhvervsliv. I mange år har danske virksomheder båret den grønne førertrøje inden for udvikling af nye klimateknologier. Hvert år eksporterer danske virksomheder grønne løsninger for over 100 milliarder kroner. Det gælder vindmøller, bioenergiteknologi, fjernvarmeteknologi og energibesparende produkter.

Just transition mechanism kan skabe nye eksportmarkeder. Tilskuddene og investeringer vil overvejende gå til regioner i Østeuropa, hvor energiintensiv industri beskæftiger mange borgere. Omstillingen fra sorte til grønne industrier vil kaste eksportordrer af sig til gavn for dansk erhvervsliv. 

Det kommer på et kærkomment tidspunkt. De seneste tal viser et mindre fald i Danmarks grønne eksport. Det skyldes især faldende eksport til Storbritannien og afmatning på det tyske marked. Danske eksportører af klimateknologier har brug for de nye markeder, som just transition mechanism vil skabe.

Investeringer styrker EU’s konkurrencekraft
Hvorfor skal man egentlig have penge for at gøre det rigtige? Alle har naturligvis et ansvar for at foretage de nødvendige prioriteringer – men vi må erkende, at der på tværs af EU-lande er vidt forskellige udgangspunkter for den grønne omstilling.

Det bliver meget vanskeligt at nå klimamålene, hvis ikke der afsættes midler til at understøtte den grønne omstilling i de mest udsatte regioner. Trods vores grønne førertrøje vil der også være midler at hente for danske virksomheder.

Kommissionen udpegede for nyligt cementindustrien i Nordjylland som et mål for just transition mechanism. Det skyldes de enorme investeringer, der skal til, og de mange medarbejdere i cementindustrien.

Uanset hvilke regioner EU-midlerne tilfalder, handler det om at intensivere den grønne omstilling og samtidig fremme virksomhedernes konkurrencekraft. Det gøres bedst ved at investere i vedvarende energikilder, energieffektivisering, cirkulær økonomi og opkvalificering af medarbejderne.

Lykkes vi med det, kan vi forbedre konkurrencekraften og fremme grønne eksportmuligheder. Det er ren win-win for danske virksomheder.

Forrige artikel Rådgiver: Her er ni offentlige topledere, der forstår at bruge sociale medier Rådgiver: Her er ni offentlige topledere, der forstår at bruge sociale medier Næste artikel Regeringen og støttepartier: Selvstændige skal have ordentlige barselsmuligheder Regeringen og støttepartier: Selvstændige skal have ordentlige barselsmuligheder