Enhedslisten: Der er stadig brug for at køre en bulldozer gennem beskæftigelsessystemet

DEBAT: Ny beskæftigelsesaftale ændrer ikke ved, at hele systemet oser af mistillid til ledige. Det skriver Finn Sørensen (EL) om den aftale, beskæftigelsesministeren præsenterede i torsdags.

Af Finn Sørensen (EL)
Medlem af Folketinget

Der blev ikke sparet på de store ord, da beskæftigelsesministeren præsenterede aftalen om "forenkling af beskæftigelsesindsatsen".

Men når det hele er gennemført, så vil de fleste ledige ikke mærke nogen forskel. De skal rende til stort set det samme antal samtaler, de bliver udsat for den samme mistænkeliggørelse om, hvorvidt de nu også står til rådighed, den samme trussel om at blive trukket i kontanthjælp eller dagpenge.

Der er heller ikke gjort op med hamsterhjulet, hvor de ledige sendes ud som gratis arbejdskraft i virksomhedspraktik, tværtimod, det kommer til at køre endnu stærkere.

En øget frihed til kommunerne
Der er helt klart nogle forbedringer i aftalen. Det er for eksempel godt, at man ikke længere skal søge job, når man allerede har et på hånden eller er på vej på efterløn eller barsel.

Det er da også så himmelråbende åndssvagt, at man må undre sig over, at det nogensinde er blevet gennemført. Og sådan er der en række oplagte regelændringer, som er yderst fornuftige.

Men den såkaldte "afbureaukratisering" er først og fremmest en øget frihed for kommunerne til selv at afgøre, hvor meget hjælp de vil give de ledige. Det er fint i den bedste af alle kommuner. Men stort set alle kommuner er under et voldsomt økonomisk pres.

Regeringen og DF har gjort deres. Siden de kom til, har de skåret 1,4 milliarder kroner på hjælpen til de ledige. Det svarer til mere end 2.000 fuldtidsstillinger!

Ministeren påstår, at "afbureaukratiseringen" vil "frigøre" yderligere 1.000 stillinger, som kan bruges til at hjælpe de ledige. Men det er der ingen som helst garanti for.

Kommunerne kan lige så godt bruge pengene på at lappe huller i vejene eller i hjemmehjælpen. Begge dele er nødvendigt, men hvorfor skal de ledige finansiere det ved at få en dårligere indsats?

Kommunerne straffes allerede
Der er al mulig grund til at frygte, at den nye frihed til kommunerne især vil blive brugt til at spare på indsatsen over for de udsatte ledige, som er længst væk fra arbejdsmarkedet. Det baner aftalen vejen for.

De ledige skal ikke længere have ret til en mentor, som kan give dem en håndholdt hjælp. Kommunerne kan fremover udskyde tilbud om hjælp til de udsatte ledige, til der er gået seks måneder.

Ministeren siger, at han vil sætte kommunerne under administration, hvis de ikke giver de ledige den nødvendige hjælp. Han vil måle dem på, om de nedbringer antallet af ledige.

Vil han så straffe de kommuner, der har mange langtidssyge og langtidsledige og ikke noget arbejdsmarked, der vil tage imod dem? Det må man frygte, når man ser, hvordan de kommuner bliver straffet økonomisk allerede i dag. 

Brug a-kasserne mere
A-kasserne er glade for, at de får mulighed for at tage sig af de forsikrede ledige de første tre måneder. Det er de også de bedste til. Men det gælder kun udvalgte a-kasser, og det er kun et forsøg.

Hvorfor har aftalepartierne ikke taget imod a-kassernes tilbud om at løse opgaven i de første seks måneder?

Skiftende beskæftigelsesministre har lovet, at de ville køre en bulldozer igennem beskæftigelsessystemet. Det er der stadig brug for. Systemet oser stadigvæk af mistillid til de ledige.

De ledige har stadig ikke fået nogen stærke rettigheder til det, de har allermest brug for: ret til et ordinært job, ret til uddannelse, der kan styrke deres muligheder på arbejdsmarkedet, ret til hurtig afklaring af deres situation.

Den seneste aftale bringer os ikke tættere på det mål.

Forrige artikel DA til HK: Slip forandringsfrygten og lad os sammen tage ansvar DA til HK: Slip forandringsfrygten og lad os sammen tage ansvar Næste artikel A-kasse til arbejdsgivere: Bare rolig, vi er klar til at tage endnu mere ansvar A-kasse til arbejdsgivere: Bare rolig, vi er klar til at tage endnu mere ansvar
 • Anmeld

  hans preben pedersen · Vi Grønne EUer !!!!!!

  EN ÆGTE GULLEROD !!!!!!!!!!

  Skattefrit arbejde de første seks måneder !!!!!!! Et tilbud der
  kun gives en eller få gange i livet !!!!! Og et arbejdsmarked kollegaer der støtter en arbejdsven til at komme godt
  i gang !!!!!!!!!!!!!!!!!! Venligst hp.

 • Anmeld

  John Ebbestrup Hansen · Debattør og tidligere udviklingschef i KFUM's Sociale Arbejde

  Arbejde til ledige

  Ligesom artiklens forfatter påpeger er jeg ganske enig i at den nye beskæftigelsesaftale ikke på nogen måder bringer ledige tættere på arbejdsmarkedet. Godt nok er der enkelte dele i aftalen, der fjerner noget af det omfattende bureaukrati på området, men mistilliden til de arbejdsløse fastholdes som en rød tråd i hele beskæftigelsesindsatsen.
  Arbejdsmarkedsparate ledige gider ikke det omsiggribende kommunale jobcirkus, men ønsker sig job eller uddannelse her og nu og de mest udsatte ledige har brug for en håndholdt indsats målrettet en god arbejdsplads.
  Det er meget svært at forstå hvorfor forligspartierne på Christiansborg ikke har været mere visionære og f.eks. ladet beskæftigelsesaftalen indeholde konkrete skridt til øget satsning på etablering og drift af socialøkonomiske virksomheder som et alternativt arbejdsmarked, hvor de allermest udsatte ledige kan komme i job.
  Med denne beskæftigelsesreform vil ledige fortsat føle sig til grin og kørt rundt i manegen af et jobsystem, som ikke skaffer ledige i arbejde, men forvirrer og umyndiggør ledige. Dette kombineret med snævre varighedsbegrænsninger på dagpenge og kontanthjælp, skubber i værste fald fortsat mange mennesker ud over kanten til en tilværelse uden for arbejdsmarkedet og uden sikker forsørgelse.
  Så arbejdsmarkedsreformen må være en ommer

 • Anmeld

  Rene Rafn · Maler

  De har fjernet de ledige fra alle mulige kasser så arbejdsløsheden ikke virker så slem

  De siddende politikere kan ikke løse det her-den er ikke længere. de har aldrig haft fodfæste på arbejdsmarkedet-som flaske dreng i netto måske.
  Hvis vi ikke kan få de 380.000 i arbejde må vi del det arbejde der er i stedet for at have ondt i røven af nogle går rundt der hjemme .
  !73.000 på kontanthjælp-ca 100.000 arbejdsløse-og 45.000 der er faldet ud af samtlige systemer. 80.000 der skal arbejde for deres offentlige ydelse ganske gratis.. vi importere så 200.000 arbejdere og har flyttet 500.000 industri arbejdspladser ud af Danmark-