FH: Brug for fuld gas på jobrettet integration

DEBAT: Lige om lidt indkalder regeringen arbejdsmarkedets parter til en genforhandling af trepartsaftalen om integration. Fokus bør her være på at investere i mere jobrettet integration, skriver Ejner K. Holst.

Af Ejner K. Holst
Næstformand, Fagbevægelsens Hovedorganisation

For fire år siden indgik vi i fagbevægelsen en trepartsaftale om skabelsen af en ny integrationsgrunduddannelse (IGU). Vi var med til at aftale, at flygtninge under 40 år, som for nyligt var kommet til landet, kunne starte et job i kombination med uddannelse til en løn på lærlingeniveau. Det har vist sig at være en udmærket ordning, som både virksomheder, jobcentre og flygtninge har været glade for.

Nu ønsker regeringen og dens støttepartier at gøre mere for de flygtninge, som været her i mere end fem år og som er over 40 år og som ikke er en del af IGU’en. Det er der også brug for, men det er vigtigt, at man går seriøst til opgaven og håndterer de store udfordringer, som den målgruppe har.

De indvandrere der har været i her i mange år, og som måske er lidt ældre, har brug for en grundig faglig opkvalificering og et løft i deres danskkundskaber. Uden dét har de ikke en chance på det danske arbejdsmarked, hvor kravene er høje.

Skjult arbejdsreserve
Lykkes det, kan vi få flere borgere med anden etnisk baggrund end dansk i job og dermed løse flere samfundsproblemer på én gang. Vi skaffer kvalificeret arbejdskraft, hvor den mangler. Vi styrker samfundsøkonomien, når flere går fra kontanthjælp til job.

Og vi styrker fællesskabet ved at få flere ind. Når de nu alligevel er i landet, er det eneste fornuftige at bruge dem som ressource og investere i at få dem i job. Med den rette indsats er der ingen tvivl om, at der her er en skjult arbejdskraftreserve.

Det skal selvfølgelig ske på sædvanlige lønvilkår og til rimelige ydelser. Vi taler jo om voksne mennesker, som har været her i mange år, og måske er forsørgere.

Vores forslag er jobrettet integration. En indsats hvor vi starter med at kortlægge den enkeltes evner. Dernæst skal den enkelte udlænding løftes fagligt i forhold til de områder, hvor der er ledige job, og hvor de ønsker at arbejde.

Samtidig bør de løftes sprogligt, og vi skal afprøve deres evner i forskellige kombinationer af ansættelse indenfor det relevante område. En analyse fra VIVE har for nylig vist, at disse såkaldte ”brancherettede forløb” virker, og rent faktisk får folk i job.

Regeringen vil formentlig omkring årsskiftet præsentere deres bud på 37-timers aktivering af flygtninge og indvandrere. Mit budskab til Christiansborg er krystalklart: Lav en jobrettet integration, hvor opkvalificering, sprogundervisning og ansættelser kombineres og løfter folk i job.

Det er ikke bare den mest effektive løsning. Det er også den mest værdige ordning for folk, der har været her i mange år, og som har en familie at tage sig af.

Forrige artikel Magistrene: Corona kan blive et gennembrud for selvstændige og freelanceres rettigheder Magistrene: Corona kan blive et gennembrud for selvstændige og freelanceres rettigheder Næste artikel Sygeplejeråd: Alvoren bag Altingets analyse er, at sygeplejerskerne har fået nok Sygeplejeråd: Alvoren bag Altingets analyse er, at sygeplejerskerne har fået nok