Flere taxaer og skattekontrol: Sådan vil regeringen ændre taxilov

OVERBLIK: Der skal flere taxaer på gaden, og der skal styr på skattebetalingen for al taxikørsel, mener regeringen. Se forslagene her, der blandt andet skal gøre det lettere for Uber at køre lovligt.

Taxabranchen skal sættes mere fri.

Det mener regeringen, der i et nyt taxaudspil blandt andet lægger op til at øge antallet af taxaer på gaden og fjerne geografiske begrænsninger.

”Taxibranchen har det svært. Mere end 1.000 taxier er forsvundet de sidste ti år. Ikke fordi befolkningens transportbehov har været faldende. Tværtimod, men der er vokset andre transportydelser frem,” siger transportminister Ole Birk Olesen (LA) og tilføjer:

”Denne udvikling skyldes i høj grad den spændetrøje, vi har lagt i taxilovgivningen. Derfor skal vi ændre den regulering, som spærrer for en udvikling af taxibranchen.”

Regeringen ønsker at modernisere taxiloven, og det nye udspil kommer i kølvandet på, at kørselstjenesten Uber har gjort sit indtog på det danske marked. En del danske taxachauffører har følt sig presset af konkurrenten Uber, der har fået kritik for ikke at følge taxalovgivningen og ikke betale retmæssig skat.

Ole Birk Olesen understreger, at de nye, friere rammer for taxabranchen skal gå hånd i hånd med forbrugersikkerhed og regler, der skal sikre, at taxachaufførerne betaler deres skat.

”Sådan som Uber eller lignende tjenester fungerer i dag, vil de ikke få lov til at køre med det her udspil. Men de krav, der stilles, er nogle, de ville kunne leve op til, hvis de ønsker det,” siger Ole Birk Olesen.

Transportministeren vil nu indkalde Folketingets partier til forhandlinger.  

Se regeringens forslag til en modernisering af taxiloven herunder:

1) Regeringen vil ophæve antalsbegrænsningen på taxitilladelser. Kommunens vurdering af, om der er behov for flere taxier, og de hidtidige krav om egenkapital mv. ophæves.

2) Den geografiske begrænsning, der siger, at en taxi kun må køre i én kommune (eller i Storkøbenhavn) skal ophæves, så taxivirksomhed kan drives på tværs af kommuner i hele landet.

3) Der skal indføres en såkaldt universaltilladelse, så taxitilladelsen slås sammen med de andre tilladelser, der i dag findes til at udføre erhvervsmæssig persontransport (limousine, offentlig servicetrafik og sygetransport). Der skal være én tilladelse, der giver mulighed for at udføre alle former for erhvervsmæssig persontransport i bil, overalt i landet, og som udstedes af en statslig myndighed til alle, der opfylder kravene.

4) Det skal stå indehaveren af tilladelsen frit for, hvordan han eller hun ønsker at organisere sig. I dag er det kun fysiske personer, som kan få en taxitilladelse. Fremover skal de også kunne gives til selskaber mv.

5) Al salg af kørsel til private kunder skal ske via en taxivirksomhed – et ”kørselskontor”. Enhver taxi har pligt til at være tilknyttet og sælge sin kørsel til private kunder gennem et kørselskontor. Der kræves en tilladelse for at kunne drive kørselskontor, og kørselskontoret skal sikre seriøse aktører og ordnede forhold i branchen.

6) Taxivirksomhederne skal selv kunne bestemme, hvilken service de vil tilbyde med hensyn til åbningstider, geografisk dækningsområde og udbudte tjenester. Den nuværende betjeningsforpligtelse ophæves.

7) Der skal være pligt til at bruge tekniske systemer, der over for skattemyndighederne skal dokumentere kørsel og indtjening. For alle ture skal taxivirksomheden sikre, at følgende oplysninger indhentes og opbevares i en nærmere afgrænset periode, efter at kørslen har fundet sted:

  • Identifikation af tilladelsesindehaver og chauffør
  • GPS­koordinater for turen
  • Længden af turen
  • Betalingen for turen

Disse data skal deles med myndighederne.

8) For gadekørsel, hvor taxien prajes af kunden på gaden, opretholdes der maksimalpriser, ligesom der skal være et synligt display, der løbende viser prisen for turen.

9) For bestilt kørsel er der fri prisdannelse. Hvis turen ikke afregnes efter reglerne for gadeture (taxameter og maksimalpriser), skal kunden i forbindelse med bestillingen have sagt ja til en maksimal pris for turen eller have accepteret principperne for afregning (f.eks. pris pr. km eller minut).

10) Taxivirksomheden har ansvaret for at behandle klager fra kunderne og oplyse kunderne om klagemuligheder, priser og services mv. og skal være tilsluttet et uafhængigt ankenævn, som skal behandle de klager, som kunderne indbringer for nævnet.

11) Der stilles fortsat krav om, at biler, der anvendes til taxikørsel, skal gennemgå et årligt syn. De krav til taxiers udstyr, der vedrører sikkerhedshensyn, opretholdes. Øvrige krav ophæves.

12) Chaufføren skal ud over gyldigt kørekort have et førerkort til persontransport. Der stilles helbredskrav og vandelskrav (ikke straffet for grove lovovertrædelser) for at få et førerkort. Men der stilles ikke yderligere krav.

,

Forrige artikel Fælles rettigheder for Europas lønmodtagere vækker dansk bekymring Fælles rettigheder for Europas lønmodtagere vækker dansk bekymring Næste artikel Nyt EU-udspil skal forhindre misbrug af velfærdsydelser Nyt EU-udspil skal forhindre misbrug af velfærdsydelser