Flertal uden om regeringen vil indføre arbejdsmarkedsprotokol i EU-traktat

BALANCE: Lønmodtageres rettigheder skal ligestilles med EU's indre marked, lyder det fra folketingsflertal, der vil have regeringen til at kæmpe for arbejdsmarkedsprotokol i EU. ”Symbolpolitik”, siger forsker.  

Der tegner sig et flertal uden om regeringen.

Socialdemokratiet, Enhedslisten og SF er nemlig alle positive over for Dansk Folkepartis beslutningsforslag om at få regeringen til at arbejde for en arbejdsmarkedsprotokol i EU’s ’grundlov’, Lissabontraktaten.      

En arbejdsmarkedsprotokol skal sikre, at EU-Domstolen ligestiller hensynet mellem fagbevægelsens ret til at kæmpe for lige vilkår for arbejdere fra andre EU-lande med arbejdskraftens frie bevægelighed. Sidstnævnte er juridisk beskyttet i Lissabontraktatens principper om det indre marked. 

Login