Gode takter og høje ambitioner: Her er reaktionerne på S-regeringens beskæftigelsespolitik

NY REGERING: Partierne i rød blok roses for intentioner om at øge beskæftigelsen, hente mere udenlandsk arbejdskraft og styrke seniorpension. Men det påpeges, at ambitionerne er høje, og at der skal penge i kassen. 

Socialdemokratiet er enige med Radikale Venstre, SF og Enhedslisten om et 18 sider langt aftalepapir, som skal sætte en ny retning for Danmark.

I aftalen lægges der blandt andet vægt på, at flere skal i arbejde, og at virksomheder nemmere skal kunne ansætte personer uden for EU. Vedtagelsen af en ny seniorpensionsordning nævnes også, mens Socialdemokraternes politiske forslag om  tidlig tilbagetrækning er udeladt.

Login