Hegelund og Mose: Skibet sejler under nyt navn

Mandagstræneren: Med et navne- og logoskift har traditionsbundne Danmarks Rederiforening foreløbig afsluttet sin forandringssejlads hen mod nutidig interessevaretagelse. Flere organisationer har med mere eller mindre held bokset med navneændringer – en anledning til at fintune måden at arbejde politisk på.

Matadors enkefru Fernando Møhge var stadig i sin bedste alder, da Dampskibsrhederi-Foreningen som en af landets første lobbyorganisationer i 1884 så dagens lys.

Inspireret af erhvervsmanden C.F. Tietgen var trenden på det tidspunkt, at byerhvervene skulle lobby-samarbejde som modspil til det hidtil så enerådende landbrugserhverv. Man skulle ”verve selve Landets Lovgivningsmagt til virksom Kampfælle i den det danske Erhvervsliv forestaaende Konkurrence-Kamp,” som Tietgen opmuntrende formulerede det.  

Siden i torsdags har redernes interesseorganisation sejlet under nyt navn: Danmarks Rederiforening er blevet til Danske Rederier. Med det nye navn kan lobbyisterne sætte den foreløbig sidste streg på søkortet i de senere års fornyelsesstrategi, hvis formål har været at fremtidssikre en af de historisk set mest indflydelsesrige interesseorganisationer herhjemme.

Login