HK: Dagpengesystemet giver overskud i statskassen

DEBAT: Det giver overskud i statskassen, når flere melder sig ind i a-kasserne. Det er den overraskende konklusion i et svar til Folketingets finansudvalg. Normalt hævder det borgerlige Danmark ellers, at dagpengesystemet er en statslig udgift. Men det er forkert, skriver Christian Grønnemark fra HK Hovedstaden.

Af Christian Grønnemark
Formand for HK Hovedstaden

Det er en ren overskudsforretning for statskassen, når borgerne melder sig ind i a-kasserne.

Det fremgår af et nyligt svar fra Venstres finansminister, Kristian Jensen, til Folketingets finansudvalg.

Oftest hævder den borgerlige fløj ellers, at dagpengesystemet er en evig udgift for staten. Denne argumentation har i adskillige tilfælde medvirket til idelige stramninger af dagpengereglerne.

Jeg nævner i flæng den kortere dagpengeperiode og det nyligt vedtagne opholdskrav.

Flere a-kasse-medlemmer giver merindtægt
Men de nye beregninger fra Finansministeriet maner dogmet om dagpenge som en konstant udgift for samfundet godt og grundigt i jorden.

Således viser finansministerens svar, at hvis 100.000 personer melder sig ind i a-kasserne, giver det et overskud i statskassen på 85 millioner kroner om året. Altså en overskudsforretning.

Når en person melder sig ind i en a-kasse, betaler hun/han et obligatorisk medlemsbidrag til staten, et ATP-bidrag og et bidrag til a-kassernes administration samt måske et frivilligt efterlønsbidrag.

"Hvis det antages, at 100.000 flere personer melder sig ind i en a-kasse, vil det umiddelbart indebære en forhøjelse af medlemmernes indbetaling af det obligatoriske medlemsbidrag til staten. Stigningen i indbetaling af det obligatoriske medlemsbidrag skønnes at medføre en forbedring af de offentlige finanser med cirka 235 millioner kroner årligt efter skat og tilbageløb af afgifter," lyder det i svaret til Finansudvalget.

Med den nuværende arbejdsløshed på 3,7 procent forudsætter Finansministeriet, at i runde tal 4.000 af de hypotetisk 100.000 nye a-kasse-medlemmer vil være ledige.

Beregningsteknisk forudsætter ministeriet, at 80 procent af disse alternativt ville have modtaget kontanthjælp, og 20 procent ville være selvforsørgende. Så indebærer den øgede brug af dagpengesystemet offentlige nettomerudgifter på omkring 150 millioner kroner årlig efter skat og tilbageløb, viser svaret.

Det betyder, at der ved en stigning på 100.000 dagpengeforsikrede vil være en nettomerindtægt for staten på 85 millioner kroner årligt, konkluderer Finansministeriet.

Aktuel ledighedsprocent giver gedigent overskud
Ministeriets regneprincipper betyder således, at med den nuværende dagpengeledighed på 3,7 procent er dagpengesystemet en gedigen overskudsforretning for statskassen.

Ledigheden skal op over 6,3 procent, før dagpengesystemet begynder at være en udgift for statskassen, kan jeg desuden konkludere af finansministerens svar til finansudvalget.

Jeg gentager derfor finansministerens konklusion, så alle forstår den, også det borgerlige Danmark:

Dagpengesystemet giver overskud.

Forrige artikel 3F: Tåbeligt at stoppe kampen mod det groteske tvangsarbejde 3F: Tåbeligt at stoppe kampen mod det groteske tvangsarbejde Næste artikel A-kasser: Salami-metoden har svækket dagpengesystemet A-kasser: Salami-metoden har svækket dagpengesystemet