Iværksættere: Vi har alle et ansvar for et bæredygtigt digitalt arbejdsmarked

KRONIK: Vi skal skabe egne digitale platforme, som passer til vores arbejdsmarked med gode løn- og arbejdsvilkår for danske arbejdstagere. Det gør vi bedst i fællesskab, skriver Lis Witte, CEO i Humade A/S, og Marianne Steen, CEO i Prodii.com.

Af Lis Witte og Marianne Steen
Henholdsvis CEO i Humade A/S og CEO i Prodii.com

Arbejdsmarkedet går mod kortere ansættelser generelt og flere løst og midlertidigt ansatte.

De "atypiske ansættelser" kaldes det blandt dem, der traditionelt varetager arbejdstagernes interesser.

Næsten halvdelen af arbejdsstyrken i USA er freelancere 
Mod 2030 estimeres en milliard mennesker globalt at have en "atypisk" ansættelse. 40 procent af arbejdsstyrken i USA er i dag freelancere.

I takt med, at teknologier har koblet mennesker fra hele verden sammen, bliver flere job flyttet til virtuelle miljøer.

I det virtuelle arbejde er det jo lige meget, om programmøren eller designeren sidder i Ukraine, Indonesien eller Danmark.

Der bliver hele tiden flere, der arbejder uden for det etablerede arbejdsmarked, og det sker i et tempo, der vil komme bag på mange og udfordre flere.

Konsekvensen bliver få vindere og mange tabere.

Vinderne er dem, der sidder med teknologierne og data. Taberne er dem, der er underlagt selvsamme teknologier og dataovervågning.

For når data bliver grundlaget for alverdens viden, og viden er magt, så ligger magten hos de få og ganske uden for vores rækkevidde – både for det europæiske kontinent og for os som individer.

Vi mener derfor, at der er et påtrængende behov for at etablere nye former for fællesskaber, der imødegår udfordringerne og sikrer et alternativ.

Fællesskaber, der ejer og deler viden, som samler i stedet for at splitte, og som skaber muligheder og udvikler deltagerne i fællesskabet.

Digitale daglejere 
Når nutidens daglejere møder op på Linkedin samt freelance-portaler og stiller sig til skue på Google for at komme først, øverst og blive hyret, bringer det minder fra dengang, hvor daglejeren mødte op på kajen om morgenen i håb om at skaffe til dagen og vejen.

Hvor de ugifte kvinder, som det vises i "Babylon Berlin", der forsøger at forsørge sig selv med maskinskrivning og stenografi, forsamler sig for foden af den trappe, hvorfra dagens opgaver udråbes.

De få får arbejde, mens de fleste må gå igen. Skellet mellem den livsstil, de fastansatte i gode og hæderlige job har, og den fattigdom og usikkerhed, som de, der lever på den løsrevne yderkant af arbejdsmarkedet, er underlagt, er evident.

Opråb til fagbevægelsen 
Freelancere, "gigsters", selvstændige og "contractors" er en overset – og i forhold til løn og vilkår – en udsat ressource.

Som freelancer skal man nemlig ikke have løn under sygdom. Man skal ikke have feriepenge (læs: 12,5 procent rabat) eller pension (yderligere 6 procent rabat).

Der skal ikke betales ATP, barselspenge, forsikringer eller for sygedage, og så kan man i øvrigt opsiges med dags varsel.

Der er (endnu) ikke rigtig nogle arbejdstagerorganisationer, der tager sig af denne hybrid mellem ansat og selvstændig.

I det hele taget virker det, som om både lovgivning og organisering halter mere og mere bagud i forhold til de reelle forskydninger, der sker på arbejdsmarkedet,

Ingen har rigtig forberedt sig til det agile og løsslupne arbejdsmarked, der allerede er ved at rulle ind over os.

De teknologier og platforme, der tilbydes freelancere i dag, er målrettet arbejdsgiverne, hvor de, der søger indtjening, må konkurrere om de udbudte opgaver.

Præcis som daglejerne på kajen og kvinderne ved trappen.

Vores bekymring er, at så længe det er forretningsmodeller fra Silicon Valley, der regulerer dette marked, ja, så kan vi forvente en nedadgående spiral med lønpres.

Den opskrift, der har givet tech-giganterne succes og ikke mindst adgang til og ejerskab over alverdens data, har vist sig at være ganske uhensigtsmæssig for individer, borgere og en bæredygtig udvikling.

Ordentlige løn- og arbejdsvilkår på det digitale arbejdsmarked 
De, der stod på kajen og ved trappen vidste, hvem der fik tjansen, og de kendte lønnen.

I dag ligger denne viden gemt i data. At data og adgang til den viden, data bærer med sig, er en af nøglerne til at løse de nye udfordringer på arbejdsmarkedet, er givet.

Spørgsmålet er, hvordan vi som samfund, som organisationer og som freelancere får adgang til disse data, hvordan vi kan organisere os omkring data, og hvordan vi kan skabe flere vindere end tabere.

Fra lav til høj er der jo enighed om, at "nogen må gøre noget" – her i Europa.

Der er dem, der mener, at vi skal skabe europæiske unicorns. Andre – og det er her, det bliver spændende, relevant og ikke mindst innovativt – er begyndt at kæde bæredygtige teknologier sammen med bæredygtige forretningsmodeller.

I stedet for at kæmpe på en eksisterende bane så er de ved at kridte nye baner op og gøre sig uafhængig af de forretningsmodeller, der har skabt datamonopolerne.

Vi skal i fællesskab skabe vores helt egne platforme 
Vi foreslår derfor, at vi for det første flytter diskussionen fra kun at handle om, hvordan vi begrænser fremmede interessers adgang til vores data, til at handle om, hvordan vi skaber vores egne platforme på en måde, der passer til vores arbejdsmarked, og som samtidig giver os en langt bedre adgang til og råderum over vores egne data – og dermed fælles viden.

Vi foreslår, som det andet, at vi fokuserer på det, vi er verdensmestre i, nemlig andelsbevægelser.

Det kan godt være, det lyder som en gammel traver trukket af stalden, men alt andet lige: Sammen er vi stærkere.

Vi er på vej ind i en tid, hvor netop freelancerne er den gruppe, der får mest behov for at blive organiseret og stå sammen – imod lønpres både fra international outsourcing og fra den interne konkurrence freelancere imellem.

En slags fagbevægelsens anden bølge – nu flyttet til det digitale univers.

I Berlin har freelance-tendensen været der længe – så længe, at der er nogen, som er begyndt at gøre noget ved forholdene og har etableret et kooperativ for freelancere.

Smart-organisationen har p.t. 90.000 medlemmer i ni europæiske lande og hjælper freelancere med kontrakter, pension, fakturering og inddrivelser.

Det er stadig et åbent spørgsmål, hvordan den nye arbejdsmarkedsudfordring skal løses herhjemme – men vi har jo gjort det før, altså gentænkt arbejdsmarkedet og lavet en regulering til fælles bedste – nemlig med andelsbevægelsen.

Vi har formentlig gode forudsætninger for at gøre det igen, hvis vi begynder at give det fokus.

Og nye bæredygtige forretningsmodeller kunne sagtens være dét, vi skal leve af i fremtiden.

Forrige artikel Hummelgaard til DA og Dansk Erhverv: I er ikke på linje med jeres medlemmer Hummelgaard til DA og Dansk Erhverv: I er ikke på linje med jeres medlemmer Næste artikel AES-direktør svarer på kritik: Vi er stolte af vores resultater AES-direktør svarer på kritik: Vi er stolte af vores resultater
 • Anmeld

  Kathrine B. · Freelancer og selvstændig

  Superrelevant indspark

  Superrelevant indspark.

  Jeg oplever ikke helt "daglejerstemningen" og kan godt skaffe freelanceopgaver inden for mit felt - uden problemer. Dog genkender jeg i høj grad, at lovgivningen og organiseringen ikke følger med den reelle udvikling. Som freelancer og selvstændig føler jeg mig som en hybrid, der ikke rigtigt passer ind i de traditionelle arbejdsmarkedsmæssige rammer. Det sætter også tankerne i gang omkring freelancerens rettigheder; både nu og i fremtiden. Jeg tror derfor, at Lis og Marianne har fat i den lange ende, når de foreslår en organisering af freelancerne. Men det kræver, at vi som freelancere tager initiativet.

  /Kathrine - freelancer og selvstændig, https://froesnapperen.dk