AES-direktør svarer på kritik: Vi er stolte af vores resultater

DEBAT: Advokat Karsten Højs forslag om at indføre en lovbestemt frist for, hvor lang tid det må tage at træffe afgørelse i sager om erhvervsevnetab, er uholdbar, skriver Anne Kristine Axelsson, direktør for AES.

Af Anne Kristine Axelsson
Direktør i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES)

Advokat Karsten Høj kommenterer i dag på Altinget sagsbehandlingstiden i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Karsten Høj mener ikke, at nedbringelsen af den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra 32 til 25 måneder er et fint resultat og kalder det "misvisende", at sagsbehandlingstiden er faldet.

Hvis vi lige lægger teknikken til side et øjeblik, er jeg helt enig med Karsten Høj i, at vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at sagsbehandlingstiden i sager om erhvervsevnetab bliver så kort som muligt.

50.000 sager om året
Bag tallene sidder der mennesker, der fastholdes i en uafklaret svær sygdomssituation, så længe der ikke er en afgørelse fra AES. Det er vi helt bevidste om. Vi arbejder for at sikre, at alle, der kommer til skade på arbejdet, får den erstatning, de har ret til efter loven. Derved bidrager vi til et trygt arbejdsmarked.

Vi behandler i AES i omegnen af 50.000 sager om året og træffer 100.000 afgørelser. En lille del af dem – omkring 2.500-3.000 – er sager om tab af erhvervsevnetab.

Den lange sagsbehandlingstid i disse sager er et resultat af, at Arbejdsskadestyrelsen modtog alvorlig kritik for kvaliteten af afgørelserne i denne type sager i 2014. Det efterfølgende nødvendige kvalitetsarbejde medførte en kraftig opbremsning i antallet af afgørelser om erhvervsevnetab.

Derfor blev der oparbejdet en bunke af sager om erhvervsevnetab. Det er denne bunke, AES har fjernet i løbet af 2017 og 2018. Og når gamle sager afsluttes, stiger sagsbehandlingstiden som bekendt, da de først tæller med i statistikken der.

Højs forslag er ikke brugbart
Det er ikke en lille indsats, der skal til for at få vendt en sådan udvikling og ekspederet de gamle sager, hvor folk har ventet alt for lang tid på en afgørelse. For det er jo det, der er vigtigt.

Karsten Høj foreslår, at der indføres en lovbestemt frist for, hvor lang tid det må tage at træffe afgørelse i sager om erhvervsevnetab.

Hvis sagsbehandlingstiden i disse sager kun var afhængig af AES, så ville det måske være et brugbart forslag.

Men faktum er, at der først kan træffes afgørelse om erhvervsevnetab, når lægerne vurderer, at den tilskadekomne er helbredsmæssigt stabil, og det gennem en arbejdsprøvning i kommunerne er muligt at skønne over den pågældendes fremtidige erhvervsevne.

Og da disse mennesker typisk er kommet alvorligt til skade, er det som oftest forløb, der tager tid i virkeligheden. En brækket ryg heler jo ikke hurtigere af, at der er en frist i loven.

Og så er der i øvrigt allerede i dag i loven frister for, hvor længe en sag må vare. Fristerne har aldrig været overholdt. Forudsætningen for at overholde fristerne er ikke, at de er lovfastsatte frister, men at de er realistiske.

Reformer forlænger sagsbehandlingstiden
Med den lovgivning, vi har i dag, er det kun sjældent muligt at afgøre sager om erhvervsevnetab inden for 12-14 måneder. Med reformerne af førtidspension, fleksjob og sygedagpenge er den samlede tid, der bruges på udredning i kommunerne, forlænget. Det betyder, at sagsbehandlingstiden hos AES også forlænges.

Det er derfor, vores vurdering i AES baseret på de mange sager, vi hvert år afgør, at vi med den nuværende arbejdsskadelovgivning må acceptere, at det tager i gennemsnit 20-22 måneder fra en anmeldelse om en arbejdsskade, til der foreligger det tilstrækkelige grundlag til, at der kan træffes en afgørelse om erhvervsevnetab.

Og det er faktisk også den sagsbehandlingstid, man kan regne med, hvis man anmelder en sag i dag. For vi har nemlig med hårdt slid og dygtige medarbejdere fået vendt udviklingen. Og det er et fint resultat, jeg er stolt af.

Forrige artikel Iværksættere: Vi har alle et ansvar for et bæredygtigt digitalt arbejdsmarked Iværksættere: Vi har alle et ansvar for et bæredygtigt digitalt arbejdsmarked Næste artikel Advokat til AES: Sagsbehandlingstiden er uholdbar Advokat til AES: Sagsbehandlingstiden er uholdbar